Kalendārs

16.11

Pašvaldības mantas atsavināšanas un dzīvojamo māju privatizācijas komisijas sēde

09:00