Kalendārs

27.08

Pedagoģiski medicīniskās komisijas sēde

13:00