Aģentūras

Kontakti

Adrese: Slimnīcas iela 3A, Saldus, LV- 3801
Tālr.: +371 63881666
Fakss: +371 63824955
E-pasts: socialais.dienests@saldus.lv
Mājaslapa: https://socialais.saldus.lv/
Rekvizīti: 
Saldus novada p/a „Sociālais dienests”
Reģ. Nr. 90002119731
Slimnīcas iela 3A, Saldus, LV-3801
AS ,,SEB banka” Saldus filiāle
UNLALV2X, konts LV15UNLA0050018431454

Kontakti

Adrese: Striķu iela 2, Saldus, LV-3801
Tālrunis: 63807443
E-pasts: tiksc@saldus.lv; tic@saldus.lv
Mājaslapa: http://turisms.saldus.lv

Saldus novada p/a “Saldus TIKS centrs” rekvizīti
Reģ. Nr. LV90002396732
Adrese: Striķu iela 3, Saldus, Saldus novads, LV 3801
Bankas konts: LV08 UNLA 0050 0151 1466 5
Banka: AS SEB banka
Bankas kods: UNLA2X

Darbinieki

Vārds, UzvārdsAmatsTālrunisE-pasts
Krista VīndedzeDirektore26162505krista.vindedze@saldus.lv
Maija RjabovaDirektores vietniece kultūras jautājumos26848301maija.rjabova@saldus.lv
Zaiga VējaKultūras projektu vadītāja (sadarbībai ar amatierkolektīviem)29482840zaiga.veja@saldus.lv
Andra Kauliņa- OstrovskaKultūras projektu vadītāja (pasākumu rīkotāja)26482633andra.kaulina-ostrovska@saldus.lv
Edīte IrbeKultūras projektu vadītāja29239935edite.irbe@saldus.lv
Linda MedneStarptautisko un sabiedrisko attiecību speciāliste25971087linda.medne@saldus.lv
Līga ŠlankaMārketinga speciāliste29803723liga.slanka@saldus.lv
Sintija PilenieceTūrisma speciāliste63807443sintija.pileniece@saldus.lv
Vineta JurevicaTūrisma speciāliste63807443vineta.jurevica@saldus.lv
Līga ŠauleTūrisma konsultante Kapelleru namā29443117liga.saule@saldus.lv
Elga GrotaSporta darba vadītāja29485523elga.grota@saldus.lv
Inita StrautmaneGrāmatvede63807444inita.strautmane@saldus.lv
Baiba TrenmoreGrāmatvede63807444baiba.trenmore@saldus.lv
Evita NeilandeLietvede63807444evita.neilande@saldus.lv
Inita DīriņaKasiere63807443inita.dirina@saldus.lv
Gints TunēnsGaismas un skaņas inženieris29195597gints.tunens@saldus.lv
Andris ReinisGalvenais saimniecības pārzinis22409993andris_reinis@inbox.lv
Dace DīriņaTērpu pārzine29549515dacedirina@inbox.lv

Dokumenti

Par reklāmas laukumu izvietošanu un uzturēšanu Saldus novada pašvaldības interneta mājas lapā.pdf

Lejupielādēt

Saldus novada pašvaldības aģentūras Saldus Tūrisma informācijas kultūras un sporta centrs 2018. gada publiskais pārskats.pdf

Lejupielādēt

Saldus novada pašvaldības aģentūras Saldus Tūrisma informācijas, kultūras un sporta centrs 2017. gada publiskais pārskats.pdf

Lejupielādēt

Saldus novada pašvaldības aģentūras Saldus Tūrisma informācijas, kultūras un sporta centrs 2016. gada publiskais pārskats.doc

Lejupielādēt

Saldus TIKS centra 2015. gada publiskais pārskats.pdf

Lejupielādēt

Saldus TIKS centra 2014. gada publiskais pārskats.pdf

Lejupielādēt

Saldus TIC 2013. gada publiskais pārskats.pdf

Lejupielādēt

Saldus TIC 2012. gada publiskais pārskats.pdf

Lejupielādēt

Saldus TIC 2011. gada publiskais pārskats.pdf

Lejupielādēt

Saldus TIC 2010. gada publiskais pārskats.pdf

Lejupielādēt

Saldus-novada-pašvaldības-aģentūras-Saldus-Tūrisma-informācijas-kultūras-un-sporta-centrs-2019.-gada-darba-plāns.pdf

Lejupielādēt

Saldus novada pašvaldības aģentūras Saldus Tūrisma informācijas, kultūras un sporta centrs 2018. gada darba plāns.docx

Lejupielādēt

Saldus novada pašvaldības aģentūras Saldus Tūrisma informācijas, kultūras un sporta centrs 2017. gada darba plāns.pdf

Lejupielādēt

Saldus novada pašvaldības aģentūras Saldus Tūrisma informācijas, kultūras un sporta centrs 2016. gada darba plāns.doc

Lejupielādēt

Saldus novada pašvaldības aģentūras Saldus Tūrisma informācijas, kultūras un sporta centrs vidēja termiņa attīstības stratēģija 2016. - 2018. gadam.doc

Lejupielādēt

Saldus-novada-pašvaldības-aģentūras-Saldus-Tūrisma-informācijas-kultūras-un-sporta-centrs-vidēja-termiņa-attīstības-stratēģija-2019.-2021.-gadam-1.pdf

Lejupielādēt