Aģentūras

Kontakti

Adrese: Slimnīcas iela 3A, Saldus, LV- 3801
Tālr.: +371 63881666
Fakss: +371 63824955
E-pasts: socialais.dienests@saldus.lv
Mājaslapa: https://socialais.saldus.lv/
Rekvizīti: 
Saldus novada p/a „Sociālais dienests”
Reģ. Nr. 90002119731
Slimnīcas iela 3A, Saldus, LV-3801
AS ,,SEB banka” Saldus filiāle
UNLALV2X, konts LV15UNLA0050018431454

Kontakti

Adrese: Striķu iela 2, Saldus, LV-3801
Tālrunis: 63807443
E-pasts: tiksc@saldus.lv; tic@saldus.lv
Mājaslapa: http://turisms.saldus.lv

Saldus novada p/a “Saldus TIKS centrs” rekvizīti
Reģ. Nr. LV90002396732
Adrese: Striķu iela 3, Saldus, Saldus novads, LV 3801
Bankas konts: LV08 UNLA 0050 0151 1466 5
Banka: AS SEB banka
Bankas kods: UNLA2X

Darbinieki

Vārds, UzvārdsAmatsTālrunisE-pasts
Krista VīndedzeDirektore26162505krista.vindedze@saldus.lv
Maija RjabovaDirektores vietniece kultūras jautājumos26848301maija.rjabova@saldus.lv
Zaiga VējaKultūras projektu vadītāja (sadarbībai ar amatierkolektīviem)29482840zaiga.veja@saldus.lv
Andra Kauliņa- OstrovskaKultūras projektu vadītāja (pasākumu rīkotāja)26482633andra.kaulina-ostrovska@saldus.lv
Linda MedneKultūras projektu vadītāja25971087linda.medne@saldus.lv
Līga ŠlankaMārketinga speciāliste29803723liga.slanka@saldus.lv
Sintija PilenieceTūrisma speciāliste63807443sintija.pileniece@saldus.lv
Kristiāna ŠteinbergaTūrisma speciāliste63807443kristiana.steinberga@saldus.lv
Līga ŠauleTūrisma konsultante Kapelleru namā29443117liga.saule@saldus.lv
Elga GrotaSporta darba vadītāja29485523elga.grota@saldus.lv
Inita StrautmaneGrāmatvede63807444inita.strautmane@saldus.lv
Baiba TrenmoreGrāmatvede63807444baiba.trenmore@saldus.lv
Evita NeilandeLietvede63807444evita.neilande@saldus.lv
Inita DīriņaKasiere63807443inita.dirina@saldus.lv
Gints TunēnsGaismas un skaņas inženieris29195597gints.tunens@saldus.lv

Kontakti

Adrese: Striķu iela 2, Saldus, LV-3801
Tālrunis: 63881001
E-pasts: radio@saldus.lv​
Mājas lapa: http://www.saldusradio.lv​

Darbinieki

Vārds, UzvārdsAmatsTālrunisE-pasts
Edīte IrbeGalvenā radio programmu vadītāja29239935edite.irbe@saldus.lv
Lāsma RudovicaRadio ziņu redaktore (atbild par reklāmu)lasma.rudovica@saldus.lv
Uģis JēkabsonsRadio programmu vadītājs63881001radio@saldus.lv​
Signe MeireRadio programmu vadītāja63881001radio@saldus.lv​
Līna OliņaRadio programmu vadītāja63881001radio@saldus.lv​
Līva HmeļnickaRadio programmu vadītāja63881001radio@saldus.lv​
Kristaps Stumbris
Radio programmu vadītājs63881001radio@saldus.lv​
Raivo GrāvelsonsRadio programmu vadītājs63881001radio@saldus.lv​