Īpašumi

Saldus pilsēta

Īpašuma nosaukums/adreseInformācija par nekustamo īpašumuKadastra karte
Strēlnieku iela 3Apdf84010120143
Ezera iela 15Apdf84010080041
Nākotnes iela 6pdf 84010080185
Nākotnes iela 6Apdf84010080186
Zvārdes iela 2Bpdf84010120305
Zvārdes iela 2pdf84010120303
Zvārdes iela 4pdf84010120302
Ziemelīšipdf84010020226
Ziemelīšipdf84010020231
Ziemelīšipdf84010020232
Ziedoņa iela 3pdf84010020188
Kuldīgas iela 71Apdf 84010020148
Rietumu iela 16pdf 84010020052
Kuldīgas iela 81pdf 84010020174
Rietumu iela 12pdf84010020066
Rietumu iela 22pdf84010020069
Rietumu iela 20pdf84010020057
Šķērsu iela 2Apdf84010120248
Lejas iela 10pdf84010020081
Ziedu iela 4pdf84010020084
Lazdu iela 9pdf84010020249
Lazdu iela 7pdf84010020055
Rietumu iela 9Apdf84010020246
Ozolu iela 5Apdf84010010186
84010100157pdf84010100157
Īpašumi Kārklu un Lejas ielāpdf84010020226
D/s Ciecere dārzs Nr.12platība 220m284960070332
D/s Ciecere dārzs Nr.223platība 847m284960070797
D/s Ciecere dārzs Nr.232platība 286m284960070760
D/s Ciecere dārzs Nr.233platība 420m284960070681
D/s Ciecere dārzs Nr.227platība 574m284960070758
D/s Ciecere dārzs Nr.246platība 670m284960070781
D/s Ciecere dārzs Nr.243platība 1589m284960070384
D/s Ciecere dārzs Nr.270platība 563m284960070780
Kalēju iela 12Apdf84010050189

Ezeres pagasts

Īpašuma nosaukums/adreseInformācija par nekustamo īpašumuKadastra karte
Stūrīšipdf 84480060327
Krasta iela 22Apdf84480060337

Jaunauces pagasts

Īpašuma nosaukums/adreseInformācija par nekustamo īpašumuKadastra karte
Strēles 2pdf84560020075
84560020104pdf84560020104
Strautiņipdf84560040210
Lazdiņu drupaspdf84560040171

Jaunlutriņu pagasts

Īpašuma nosaukums/adreseInformācija par nekustamo īpašumuKadastra karte
Zeme Anskrūzāspdf84580050250
Saulriebipdf 84580030308
Jaunmurripdf84580010254
84580030366pdf84580030366
Merčipdf84580030168
Rūjas Šķūnispdf84580030137

Kursīšu pagasts

Īpašuma nosaukums/adreseInformācija par nekustamo īpašumuKadastra karte

Lutriņu pagasts

Īpašuma nosaukums/adreseInformācija par nekustamo īpašumuKadastra karte
Riekstiņi 2pdf84660030392
Dumbravu fermapdf84660040091
Smilgu dīķispdf84660020056
Jaunpakuļipdf84660040002
8466 004 0157pdf84660040157
8466 003 0444pdf84660030444

Nīgrandes pagasts

Īpašuma nosaukums/adreseInformācija par nekustamo īpašumuKadastra karte
Pagastmājapdf84700040057
Mišeiku kūtspdf 84700020070
Mišeiku nomapdf84700020083
Sarmaspdf84700010023

Novadnieku pagasts

Īpašuma nosaukums/adreseInformācija par nekustamo īpašumuKadastra karte
Putraspdf84720010119
Būdaspdf84720040236
Kurzemniekipdf84720020119
Sātiņu klubspdf84720010257
Ceļmalapdf84720020120
Pienotavapdf84720010311
Annaspdf84720010210
Jaunpūpolipdf84720010372

Rubas pagasts

Īpašuma nosaukums/adreseInformācija par nekustamo īpašumuKadastra karte
Laucēnipdf84820020334
Pastiņipdf84820020548
Mazpastniekipdf84820020545
Bitespdf84820020088
Tīrumniekipdf84820020349
Lauknoraspdf84820010112
Maznoraspdf84820010388
Saulainespdf84820020555
Laukurgaspdf84820010215
Graudiņipdf84820010229
Modraspdf84820010282
Veikals Līkupēnipdf84820010258

Saldus pagasts

Īpašuma nosaukums/adreseInformācija par nekustamo īpašumuKadastra karte
Kūripdf84860010519
Aiz Mazbitēmpdf84860010320
Dārza iela 21pdf84860010354
Parks pie gāzes stacijaspdf84860010292
Dīķa iela 2pdf84860010394
Īpašumi Skolas un Parka ielāpdf84860010513
Mazakmeņipdf8486 001 0538

Šķēdes pagasts

Īpašuma nosaukums/adreseInformācija par nekustamo īpašumuKadastra karte
Rugājipdf84880040047
Dīķkalēju bodītepdf84880020036
Zeme pie Dīķkalēju bodītespdf84880020038
Balodīšu Lejas fermapdf84880030093
Minerālmēslu šķūnispdf8488030122

Vadakstes pagasts

Īpašuma nosaukums/adreseInformācija par nekustamo īpašumuKadastra karte
Priedulas degvielas bāzepdf84920040218
Caunespdf84920040122
Segliņipdf84920040342
Atmataspdf84920040203
Ciņipdf84920030166
Pīlādžipdf84920040067
Vairogipdf84920040097
Priedulas garāžaspdf84920040301
Laimiņipdf84920040188
Krāces 1pdf84920040204
Krāces 1pdf84920040202
Krāces 1pdf84920040205
Stārķipdf84920040304

Zirņu pagasts

Īpašuma nosaukums/adreseInformācija par nekustamo īpašumuKadastra karte
Sporta laukums pie ceptuvespdf84960060214
Rutaspdf84960030139
Rutaspdf84960030138
84960040024pdf84960040024
84960040600pdf84960040600
Pie Bukiempdf84960060231
Pie Lāvniekiempdf84960060232
Pret veikalupdf84960070298
Pie Spāriņu mājāmpdf84960060163

Zvārdes pagasts

Īpašuma nosaukums/adreseInformācija par nekustamo īpašumuKadastra karte
Mazcaunītespdf84980030373
Mežmaliņaspdf 84980040412
Mārītespdf84980010190, 84980010191
Zvirbulīšipdf84980010473

Striķu iela 1, Saldus - 31.90 m2

Izglītības iestāžu telpas, 31,90 m2
Viena telpa ēkas 2.stāvā
Striķu iela 1, Saldus

.

Lejupielādēt

Striķu ielā 1, Saldus - 14,40 m2

Ēkas stāvs2.
Telpu skaits1

Izmantošanas veids: Telpas pakalpojumu sniegšanai

Striku-1-1-1.docx

Lejupielādēt

Striķu ielā 1, Saldus - brīva nedzīvojamo telpu grupa Nr.019

Ēkas stāvs-1., 1., 2.
Telpu skaitsVar nomāt visu vai atsevišķu daļu

Izmantošanas veids: Telpas pakalpojumu sniegšanai

Telpu_grupa_Striķu_1_019-1.doc

Lejupielādēt

Striķu ielā 1, Saldus - brīva nedzīvojamo telpu grupa Nr.011 un Nr.012

Ēkas stāvs2.
Telpu skaits3 (var nomāt visu vai atsevišķu daļu)
Telpu kopējā platība39,80 m2

Izmantošanas veids: Telpas pakalpojumu sniegšanai

Telpu_grupa_011_012_Striķu_1.doc.docx

Lejupielādēt

Striķu ielā 2, Saldus - 13,40 m2

Ēkas stāvs1.
Telpu skaits1

Izmantošanas veids: Telpas pakalpojumu sniegšanai

Striķu-ielā-2.docx

Lejupielādēt

Kuldīgas iela 3, Saldus - 22.7m2

Izglītības iestāžu telpas (kafejnīca) – 22.7m2
Telpa ēkas -1. stāvā

Kuldīgas iela 3, Saldus

Kuldigas_3-brivas_NT_-1st.pdf

Lejupielādēt

“Mežvidi”, Mežvidi, Novadnieku pag.

Telpas ēkas 2.stāvā

– istaba 11,7m2 + gaitenis 2,2m2 + vannas istaba 2,1 m2
– istaba 11,8m2 + gaitenis 2,6m2 + vannas istaba 2,0m2
– istaba 11,8m2 + gaitenis 2,2m2 + vannas istaba 2,5m2

“Mežvidi”, Mežvidi, Novadnieku pag.

Mezvidi_2st_telpas.pdf

Lejupielādēt

Apraksts

Saldus novada pašvaldības īpašumā esošo neizīrēto dzīvokļu saraksts

Dzīvokļi, kuri ir apdzīvojami, ir pieejami īrei personām, kuras ir reģistrētas reģistrā palīdzības saņemšanai dzīvokļa jautājumu risināšanā (turpmāk – palīdzības reģistrs), vai, kuras īrē pašvaldības dzīvokli un vēlas veikt dzīvokļu maiņu.
Informācija par pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā.

Ja palīdzības reģistrā reģistrētās personas nav izvēlējušās īrēt dzīvokli un dzīvoklis ir pieejams īrei, jebkura persona var vērsties Saldus novada pašvaldībā ar lūgumu organizēt dzīvokļa īres tiesību izsoli un piedalīties šajā izsolē. Persona var izvēlēties īrēt dzīvokli, kurš nav apdzīvojams, ja apņemas par saviem līdzekļiem tajā veikt remontu.

Dzīvokļus, kuri ir pieejami atsavināšanai jeb pirkšanai, ir iespējams iegādāties nekustamā īpašuma atsavināšanas izsolē. Persona, kura vēlas iegādāties dzīvokli izsolē, var vērsties Saldus novada pašvaldībā ar lūgumu organizēt nekustamā īpašuma atsavināšanas izsoli un piedalīties šajā izsolē. Ja personas īpašumā nav cits dzīvošanai derīgs nekustamais īpašums, dzīvokli var atsavināt uz nomaksu līdz 5 gadiem, sākotnēji samaksājot 20% no nosolītās summas.

Par dzīvokļu apskati lūdzam sazināties ar pagastu pārvaldēm.

Brīvie dzīvokļi.pdf

Lejupielādēt

Ezeres pagastā

Saldus novada pašvaldība piedāvā pieteikšanos uz šādu neapbūvētu zemesgabalu nomas tiesībām Ezeres pagastā :
Neapbūvētā zemesgabalaNomas euro /ha gadā bez PVNPieteikšanāsJa tiek rīkota izsole, izsoles
nosaukumskadastra apzīmējumsnomas platība halietošanas mērķisapgrūtinājumimaksalīguma termiņštermiņšveidsdatums un laikssākum-cenakāpuma solis
NĪ Lapuķi8 44 80 04 00 260,30 halauksaimniecībanav70 euro/ ha gadā  bez PVNuz 5 gadiemNomieku pietekšanās līdz 30.07.2021
NĪ Veclauku  (bijušais Viršu lauks)8 44 80 03 01 213.97lauksaimniecībanav70 euro/ ha gadā  bez PVNuz 1  gaduNomieku pietekšanās līdz 30.07.2021
NĪ Lidlauks mazdārziņi8 44 80 06 01 6829  gabali, katrs 0,05 hapersoniskās palīgsaimniecības vajadzībāmnav1,5% no kadastrālās vērtības minLīdz 5 gadiemNomieku pietekšanās līdz 30.07.2021
Norādītajā pieteikšanas termiņā, persona iesniedz Ezeres pagasta pārvaldē iesniegumu, norādot tajā: fiziska persona – vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarētās dzīvesvietas adresi, un citu adresi, kurā persona ir sasniedzama (ja ir), juridiska persona un personālsabiedrība – nosaukumu (firmu), reģistrācijas numuru un juridisko adresi; pretendenta pārstāvi, norādot personu identificējošus datus (ja ir); oficiālo elektronisko adresi (ja ir aktivizēts tās konts) vai elektroniskā pasta adresi (ja ir); nomas objektu – neapbūvētā zemesgabala nosaukumu, atrašanās vietu, kadastra apzīmējumu; nomas laikā plānotās darbības neapbūvētajā zemesgabalā; pretendenta piekrišanu, ka iznomātājs kā kredītinformācijas lietotājs ir tiesīgs pieprasīt un saņemt kredītinformāciju, tai skaitā ziņas par pretendenta kavētajiem maksājumiem un tā kredītreitingu, no iznomātājam pieejamām datu bāzēm
Pašvaldībai ir tiesības neiznomāt pretendentam, ja pretendentam ir jebkāda veida parāda saistības peret Saldus novada pašvaldību
Neapbūvēta zemesgabala apskate notiek katru darba dienu no plkst.08:00 līdz 17:00, iepriekš sazinoties pa tālruni 26190023

LAPUĶI pielikums izsolei. 09.07.2021.docx

Lejupielādēt

VECLAUKI pielikums izsolei.09.07.2021.docx

Lejupielādēt

Batkevičs Valērijs

Saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.1 panta trešo daļu darām zināmu, ka Saldus novada pašvaldība ir pieņēmusi Lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu.

Datums: 13.12.2017.

Dokumenta Nr.: 4-39.1/4830

Parādnieks ar dokumentiem var iepazīties Saldus novada pašvaldības telpās Saldū, Striķu ielā 3, 9/4. kabinetā. Kontakttālrunis 63807265.

Guntis Aluts

Saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.1 panta trešo daļu darām zināmu, ka Saldus novada pašvaldība ir pieņēmusi Lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu.

Datums: 18.09.2018.

Dokumenta Nr.: 4-39.1/3499

Parādnieks ar dokumentiem var iepazīties Saldus novada pašvaldības telpās Saldū, Striķu ielā 3, 9/4. kabinetā. Kontakttālrunis 63807265.

Jānis Pakalnietis

Saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.1 panta trešo daļu darām zināmu, ka Saldus novada pašvaldība ir pieņēmusi Lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu.

Datums: 15.06.2021.

Dokumenta Nr.: 4-39.1/2512

Parādnieks ar dokumentiem var iepazīties Saldus novada pašvaldības telpās Saldū, Striķu ielā 3, 9/4. kabinetā. Kontakttālrunis 63807265.

Lūdzu atjauniniet savu pārlūkprogrammu

Jūsu Tīmekļa pārlūks nespēj pilnvērtīgi attēlot šo lapu, jo šī lapa ir būvēta balstoties uz moderniem Tīmekļa standartiem. Lai apskatītu šo lapu, aicinām Jūs izvēlēties kādu no modernajiem Tīmekļa pārlūkiem, kas pieejami zemāk.

Bezmaksas pārlūkprogrammas - visas pārlūkprogrammas nodrošina vienādas pamatfunkcijas un ir viegli lietojamas. Izvēlieties, kuru pārlūkprogrammu vēlaties lejupielādēt: