Īpašumi

Brocēnu pilsēta

Īpašuma nosaukums/adreseInformācija par nekustamo īpašumuKadastra karte
Mukļipdf84050010006

Saldus pilsēta

Īpašuma nosaukums/adreseInformācija par nekustamo īpašumuKadastra karte
Strēlnieku iela 3Apdf84010120143
Ezera iela 15Apdf84010080041
Nākotnes iela 6pdf 84010080185
Nākotnes iela 6Apdf84010080186
Zvārdes iela 2Bpdf84010120305
Zvārdes iela 2pdf84010120303
Zvārdes iela 4pdf84010120302
Ziemelīšipdf84010020226
Ziemelīšipdf84010020231
Ziedoņa iela 3pdf84010020188
Kuldīgas iela 71Apdf 84010020148
Rietumu iela 16pdf 84010020052
Kuldīgas iela 81pdf 84010020174
Rietumu iela 12pdf84010020066
Rietumu iela 22pdf84010020069
Rietumu iela 20pdf84010020057
Šķērsu iela 2Apdf84010120248
Lejas iela 10pdf84010020081
Ziedu iela 4pdf84010020084
Lazdu iela 9pdf84010020249
Lazdu iela 7pdf84010020055
Rietumu iela 9Apdf84010020246
Ozolu iela 5Apdf84010010186
84010100157pdf84010100157
D/s Ciecere dārzs Nr.12platība 220m284960070332
D/s Ciecere dārzs Nr.223platība 847m284960070797
D/s Ciecere dārzs Nr.232platība 286m284960070760
D/s Ciecere dārzs Nr.233platība 420m284960070681
D/s Ciecere dārzs Nr.227platība 574m284960070758
D/s Ciecere dārzs Nr.270platība 563m284960070780
Kalēju iela 12Apdf84010050189

Ezeres pagasts

Īpašuma nosaukums/adreseInformācija par nekustamo īpašumuKadastra karte
Stūrīšipdf 84480060327
Krasta iela 22Apdf84480060337

Gaiķu pagasts

Īpašuma nosaukums/adreseInformācija par nekustamo īpašumuKadastra karte
Namvīripdf84520010178
Pie Gaiķu kapiempdf84520050187
Bez adresespdf84520050164
Ūsaiņipdf84520010211
Gaiķu centrspdf84520050104

Jaunauces pagasts

Īpašuma nosaukums/adreseInformācija par nekustamo īpašumuKadastra karte
Strēles 2pdf84560020075
84560020104pdf84560020104
Strautiņipdf84560040210
Lazdiņu drupaspdf84560040171

Jaunlutriņu pagasts

Īpašuma nosaukums/adreseInformācija par nekustamo īpašumuKadastra karte
Zeme Anskrūzāspdf84580050250
Saulriebipdf 84580030308
Jaunmurripdf84580010254
84580030366pdf84580030366
Rūjas Šķūnispdf84580030137

Kursīšu pagasts

Īpašuma nosaukums/adreseInformācija par nekustamo īpašumuKadastra karte

Lutriņu pagasts

Īpašuma nosaukums/adreseInformācija par nekustamo īpašumuKadastra karte
Riekstiņi 2pdf84660030392
Jaunpakuļipdf84660040002
8466 004 0157pdf84660040157
8466 003 0444pdf84660030444

Nīgrandes pagasts

Īpašuma nosaukums/adreseInformācija par nekustamo īpašumuKadastra karte
Pagastmājapdf84700040057
Mišeiku kūtspdf 84700020070
Mišeiku nomapdf84700020083

Novadnieku pagasts

Īpašuma nosaukums/adreseInformācija par nekustamo īpašumuKadastra karte
Putraspdf84720010119
Būdaspdf84720040236
Kurzemniekipdf84720020119
Sātiņu klubspdf84720010257
Ceļmalapdf84720020120
Pienotavapdf84720010311
Annaspdf84720010210
Ābeļziedipdf84720020160
Māriņaspdf84720020152
Avotlejaspdf84720020161

Rubas pagasts

Īpašuma nosaukums/adreseInformācija par nekustamo īpašumuKadastra karte
Pastiņipdf84820020548
Veikals Līkupēnipdf84820010258

Saldus pagasts

Īpašuma nosaukums/adreseInformācija par nekustamo īpašumuKadastra karte
Aiz Mazbitēmpdf84860010320
Parks pie gāzes stacijaspdf84860010292
Dīķa iela 2pdf84860010394
Mazakmeņipdf8486 001 0538
Parka iela 2Cpdf84860010578
Parka iela 2Dpdf84860010577
Parka iela 2Gpdf84860010574
Parka iela 4Bpdf84860010564
Parka iela 4Cpdf84860010569
Parka iela 4Dpdf84860010570
Skolas iela 8pdf84860010568
Skolas iela 10pdf84860010567
Skolas iela 12pdf84860010566

Šķēdes pagasts

Īpašuma nosaukums/adreseInformācija par nekustamo īpašumuKadastra karte
Dīķkalēju bodītepdf84880020036
Zeme pie Dīķkalēju bodītespdf84880020038
Balodīšu Lejas fermapdf84880030093

Vadakstes pagasts

Īpašuma nosaukums/adreseInformācija par nekustamo īpašumuKadastra karte
Priedulas degvielas bāzepdf84920040218
Caunespdf84920040122
Atmataspdf84920040203
Priedulas garāžaspdf84920040301
Krāces 1pdf84920040204
Krāces 1pdf84920040202
Krāces 1pdf84920040205
Ruķeļipdf84920030082

Zaņas pagasts

Īpašuma nosaukums/adreseInformācija par nekustamo īpašumuKadastra karte
Viesuļipdf84940060104

Zirņu pagasts

Īpašuma nosaukums/adreseInformācija par nekustamo īpašumuKadastra karte
Sporta laukums pie ceptuvespdf84960060214
Rutaspdf84960030139
Rutaspdf84960030138
84960040024pdf84960040024
84960040600pdf84960040600
Pie Bukiempdf84960060231
Pie Lāvniekiempdf84960060232
Pret veikalupdf84960070298
Pie Spāriņu mājāmpdf84960060163

Zvārdes pagasts

Īpašuma nosaukums/adreseInformācija par nekustamo īpašumuKadastra karte
Mežmaliņaspdf 84980040412
Zvirbulīšipdf84980010473

Aizupji, Rubas pagastā

Dzīvoklis 63.4 m2

Kad. apzīm. 84820010264001

Malkas apkure.

Aizupji, Rubas pag.

Striķu iela 1, Saldus - 31.90 m2

Izglītības iestāžu telpas, 31,90 m2
Viena telpa ēkas 2.stāvā
Striķu iela 1, Saldus

.

Lejupielādēt

Striķu ielā 1, Saldus - 14,40 m2

Ēkas stāvs2.
Telpu skaits1

Izmantošanas veids: Telpas pakalpojumu sniegšanai

Striku-1-1-1.docx

Lejupielādēt

Striķu ielā 1, Saldus - brīva nedzīvojamo telpu grupa Nr.019

Ēkas stāvs-1., 1., 2.
Telpu skaitsVar nomāt visu vai atsevišķu daļu

Izmantošanas veids: Telpas pakalpojumu sniegšanai

Telpu_grupa_Striķu_1_019-1.doc

Lejupielādēt

Striķu ielā 1, Saldus - brīva nedzīvojamo telpu grupa Nr.011 un Nr.012

Ēkas stāvs2.
Telpu skaits3 (var nomāt visu vai atsevišķu daļu)
Telpu kopējā platība39,80 m2

Izmantošanas veids: Telpas pakalpojumu sniegšanai

Telpu_grupa_011_012_Striķu_1.doc.docx

Lejupielādēt

Striķu ielā 2, Saldus - 13,40 m2

Ēkas stāvs1.
Telpu skaits1

Izmantošanas veids: Telpas pakalpojumu sniegšanai

Striķu-ielā-2.docx

Lejupielādēt

Kuldīgas iela 3, Saldus - 22.7m2

Izglītības iestāžu telpas (kafejnīca) – 22.7m2
Telpa ēkas -1. stāvā

Kuldīgas iela 3, Saldus

Kuldigas_3-brivas_NT_-1st.pdf

Lejupielādēt

“Mežvidi”, Mežvidi, Novadnieku pag.

Telpas ēkas 2.stāvā

– istaba 11,7m2 + gaitenis 2,2m2 + vannas istaba 2,1 m2
– istaba 11,8m2 + gaitenis 2,6m2 + vannas istaba 2,0m2
– istaba 11,8m2 + gaitenis 2,2m2 + vannas istaba 2,5m2

“Mežvidi”, Mežvidi, Novadnieku pag.

Mezvidi_2st_telpas.pdf

Lejupielādēt

Apraksts

Saldus novada pašvaldības īpašumā esošo neizīrēto dzīvokļu saraksts

Dzīvokļi, kuri ir apdzīvojami, ir pieejami īrei personām, kuras ir reģistrētas reģistrā palīdzības saņemšanai dzīvokļa jautājumu risināšanā (turpmāk – palīdzības reģistrs), vai, kuras īrē pašvaldības dzīvokli un vēlas veikt dzīvokļu maiņu.
Informācija par pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā.

Ja palīdzības reģistrā reģistrētās personas nav izvēlējušās īrēt dzīvokli un dzīvoklis ir pieejams īrei, jebkura persona var vērsties Saldus novada pašvaldībā ar lūgumu organizēt dzīvokļa īres tiesību izsoli un piedalīties šajā izsolē. Persona var izvēlēties īrēt dzīvokli, kurš nav apdzīvojams, ja apņemas par saviem līdzekļiem tajā veikt remontu.

Dzīvokļus, kuri ir pieejami atsavināšanai jeb pirkšanai, ir iespējams iegādāties nekustamā īpašuma atsavināšanas izsolē. Persona, kura vēlas iegādāties dzīvokli izsolē, var vērsties Saldus novada pašvaldībā ar lūgumu organizēt nekustamā īpašuma atsavināšanas izsoli un piedalīties šajā izsolē. Ja personas īpašumā nav cits dzīvošanai derīgs nekustamais īpašums, dzīvokli var atsavināt uz nomaksu līdz 5 gadiem, sākotnēji samaksājot 20% no nosolītās summas.

Par dzīvokļu apskati lūdzam sazināties ar pagastu pārvaldēm.

Brīvo dzīvokļu saraksts.pdf

Lejupielādēt

Madars Birbels

Lēmums-izpildrīkojums par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu  bezstrīda kārtībā.

Datums: 06.05.2022.

Dokumenta numurs: 4-22.1/2344

Marija Krauša

Brīdinājums par administratīvā akta piespiedu izpildi,

Datums: 25.04.2022.

Dokumenta Nr. 4-22.1/2206.

Aina Fogelmane

Brīdinājums par administratīvā akta piespiedu izpildi.

Datums: 21.04.2022.

Dokumenta Nr.: 4-22.1/2126.

Viktors Pelude

Brīdinājums par administratīvā akta piespiedu izpildi.

Datums: 20.04.2022

Dokumenta Nr. 4-22.1/2101

Guntis Blachins

Brīdinājums par administratīvā akta piespiedu izpildi

Datums: 20.04.2022.

Dokumenta Nr. 4-22.1/2102.

 

Vilnis Blachins

Saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 6. panta 16 daļu darām zināmu, ka Saldus novada pašvaldība ir izdevusi administratīvo aktu saistībā ar nekustamā īpašuma nodokli.

Datums: 20.04.2022.

Dokumenta Nr.22-14843.

Nodokļa maksātājs ar dokumentiem var iepazīties Saldus novada pašvaldības telpās Saldū, Striķu ielā 3, 9/4. kabinetā. Kontakttālrunis 63807265

Madars Birbels

Brīdinājums par administratīvā akta piespiedu izpildi

Datums: 13.04.2022.

Dokumenta Nr. 4-22.1/2023.

Sergejs Vinogradovs

Saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.1 panta trešo daļu darām zināmu, ka Saldus novada pašvaldība ir pieņēmusi Lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu.

Datums: 05.01.2022

Dokumenta Nr. 4-22.1/160


Datums: 01.12.2021

Dokumenta Nr. 4-39.1/5104

Parādnieks ar dokumentiem var iepazīties Saldus novada pašvaldības telpās Saldū, Striķu ielā 3, 9/4. kabinetā. Kontakttālrunis 63807265.

Līga Grigaļunaite

Saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.1 panta trešo daļu darām zināmu, ka Saldus novada pašvaldība ir pieņēmusi Lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu.

Datums: 20.09.2021.

Dokumenta Nr. 4-39.1/4091

Parādnieks ar dokumentiem var iepazīties Saldus novada pašvaldības telpās Saldū, Striķu ielā 3, 9/4. kabinetā. Kontakttālrunis 63807265.

Jānis Pakalnietis

Saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.1 panta trešo daļu darām zināmu, ka Saldus novada pašvaldība ir pieņēmusi Lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu.

Datums: 15.06.2021.

Dokumenta Nr.: 4-39.1/2512

Parādnieks ar dokumentiem var iepazīties Saldus novada pašvaldības telpās Saldū, Striķu ielā 3, 9/4. kabinetā. Kontakttālrunis 63807265.

Guntis Aluts

Saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.1 panta trešo daļu darām zināmu, ka Saldus novada pašvaldība ir pieņēmusi Lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu.

Datums: 18.09.2018.

Dokumenta Nr.: 4-39.1/3499

Parādnieks ar dokumentiem var iepazīties Saldus novada pašvaldības telpās Saldū, Striķu ielā 3, 9/4. kabinetā. Kontakttālrunis 63807265.

Batkevičs Valērijs

Saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.1 panta trešo daļu darām zināmu, ka Saldus novada pašvaldība ir pieņēmusi Lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu.

Datums: 13.12.2017.

Dokumenta Nr.: 4-39.1/4830

Parādnieks ar dokumentiem var iepazīties Saldus novada pašvaldības telpās Saldū, Striķu ielā 3, 9/4. kabinetā. Kontakttālrunis 63807265.

Lūdzu atjauniniet savu pārlūkprogrammu

Jūsu Tīmekļa pārlūks nespēj pilnvērtīgi attēlot šo lapu, jo šī lapa ir būvēta balstoties uz moderniem Tīmekļa standartiem. Lai apskatītu šo lapu, aicinām Jūs izvēlēties kādu no modernajiem Tīmekļa pārlūkiem, kas pieejami zemāk.

Bezmaksas pārlūkprogrammas - visas pārlūkprogrammas nodrošina vienādas pamatfunkcijas un ir viegli lietojamas. Izvēlieties, kuru pārlūkprogrammu vēlaties lejupielādēt: