Dokumenti

Nekustamais īpašums

Par Saldus novada pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošo dzīvojamo telpu īres maksu (STĀJAS SPĒKĀ 01.07.2022).docx

Lejupielādēt

Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Saldus novadā.doc

Lejupielādēt

Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Saldus pilsētā un Saldus novada ciemu teritorijās.doc

Lejupielādēt

Saldus novada teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas saistošie noteikumi.docx

Lejupielādēt

Par Saldus novada pašvaldības palīdzības piešķiršanas kārtību energoefektivitātes un labiekārtošanas pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās.doc

Lejupielādēt

Par Saldus novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai.doc

Lejupielādēt

Ēku numerāciju, ielu un māju nosaukumu norāžu zīmju noformēšanas un izvietošanas kārtība Saldus novadā.doc

Lejupielādēt

Kārtība, kādā sakārtojamas, konservējamas vai nojaucamas vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas būves.doc

Lejupielādēt

Nekustamā īpašuma nodokļa piemērošana Saldus novada administratīvajā teritorijā.doc

Lejupielādēt

Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Saldus novadā.doc

Lejupielādēt

Par neapbūvēta zemesgabala nomas maksas apmēru Saldus novadā.docx

Lejupielādēt

Pašvaldības nodeva par būvatļaujas izdošanu vai būvniecības ieceres akceptu.doc

Lejupielādēt

Par Saldus novada pašvaldības palīdzības piešķiršanas kārtību energoefektivitātes un labiekārtošanas pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās atzīšanu par spēku zaudējušiem.doc

Lejupielādēt
Atpakaļ

Lūdzu atjauniniet savu pārlūkprogrammu

Jūsu Tīmekļa pārlūks nespēj pilnvērtīgi attēlot šo lapu, jo šī lapa ir būvēta balstoties uz moderniem Tīmekļa standartiem. Lai apskatītu šo lapu, aicinām Jūs izvēlēties kādu no modernajiem Tīmekļa pārlūkiem, kas pieejami zemāk.

Bezmaksas pārlūkprogrammas - visas pārlūkprogrammas nodrošina vienādas pamatfunkcijas un ir viegli lietojamas. Izvēlieties, kuru pārlūkprogrammu vēlaties lejupielādēt: