Dokumenti

Nekustamais īpašums

Par Brocēnu novada pašvaldības domes 2018.gada 22.marta saistošo noteikumu Nr. 13 “Par neapbūvēta zemesgabala nomas maksas aprēķināšanas kārtību” atzīšanu par spēku zaudējušiem.docx

Lejupielādēt

Par Brocēnu novada pašvaldības domes 2018.gada 30.augusta saistošo noteikumu Nr. 18 “Par Brocēnu novada pašvaldības palīdzības piešķiršanas kārtību energoefektivitātes un labiekārtošanas pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās” atzīšanu par spēku zaudējušiem.docx

Lejupielādēt

Par Brocēnu novada pašvaldības domes 2018.gada 22.februāra saistošo noteikumu Nr. 6 “Par dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanu” atzīšanu par spēku zaudējušiem.docx

Lejupielādēt

Par Saldus novada pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanas kārtību.docx

Lejupielādēt

Par Saldus novada pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošo dzīvojamo telpu īres maksu (STĀJAS SPĒKĀ 01.07.2022).docx

Lejupielādēt

Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Saldus novadā.docx

Lejupielādēt

Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Saldus novadā.docx

Lejupielādēt

Saldus novada teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas saistošie noteikumi.docx

Lejupielādēt

Par Saldus novada pašvaldības palīdzības piešķiršanas kārtību energoefektivitātes un labiekārtošanas pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās - ZAUDĒJIS SPĒKU.doc

Lejupielādēt

Par Saldus novada domes 2015.gada 26.marta saistošo noteikumu Nr. 9 “Par Saldus novada pašvaldības palīdzības piešķiršanas kārtību energoefektivitātes un labiekārtošanas pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās” atzīšanu par spēku zaudējušiem.docx

Lejupielādēt

Par Saldus novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai - ZAUDĒJIS SPĒKU.doc

Lejupielādēt

Par Saldus novada domes 2018.gada 22.novembra saistošo noteikumu Nr. 27 “Par Saldus novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai” atzīšanu par spēku zaudējušiem.docx

Lejupielādēt

Ēku numerāciju, ielu un māju nosaukumu norāžu zīmju noformēšanas un izvietošanas kārtība Saldus novadā.doc

Lejupielādēt

Kārtība, kādā sakārtojamas, konservējamas vai nojaucamas vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas būves.doc

Lejupielādēt

Nekustamā īpašuma nodokļa piemērošana Saldus novada administratīvajā teritorijā.doc

Lejupielādēt

Nekustamā īpašuma nodokļa piemērošana Saldus novada administratīvajā teritorijā (STĀJAS SPĒKĀ ar 01.01.2023.).docx

Lejupielādēt

Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Saldus novadā.docx

Lejupielādēt

Par neapbūvēta zemesgabala nomas maksas apmēru Saldus novadā.docx

Lejupielādēt

Saistošie noteikumi par pašvaldības nodevu par būvatļaujas izdošanu, būvniecības ieceres akceptu un būvvaldes izstrādāto oficiālo dokumentu saņemšanu.docx

Lejupielādēt

Par Saldus novada pašvaldības palīdzības piešķiršanas kārtību energoefektivitātes un labiekārtošanas pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās atzīšanu par spēku zaudējušiem.doc

Lejupielādēt
Atpakaļ

Lūdzu atjauniniet savu pārlūkprogrammu

Jūsu Tīmekļa pārlūks nespēj pilnvērtīgi attēlot šo lapu, jo šī lapa ir būvēta balstoties uz moderniem Tīmekļa standartiem. Lai apskatītu šo lapu, aicinām Jūs izvēlēties kādu no modernajiem Tīmekļa pārlūkiem, kas pieejami zemāk.

Bezmaksas pārlūkprogrammas - visas pārlūkprogrammas nodrošina vienādas pamatfunkcijas un ir viegli lietojamas. Izvēlieties, kuru pārlūkprogrammu vēlaties lejupielādēt: