Dokumenti

Dažādi nolikumi

Projektu fonda Jauniešiem pagastos NOLIKUMS.doc

Lejupielādēt

Konkursa “Sakoptākais īpašums Saldus novadā” nolikums.doc

Lejupielādēt

J. Rozentāla Saldus vēstures un mākslas muzeja nolikums.doc

Lejupielādēt

Par pretendentu atlasi uz Saldus novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju amatu.doc

Lejupielādēt

Saldus novada uzņēmēju gada balvas nolikums.pdf

Lejupielādēt

Nolikums par J.Rozentāla prēmiju un tās piešķiršanu.doc

Lejupielādēt

Saldus novada pašvaldības aģentūras “Saldus Tūrisma informācijas, kultūras un sporta centrs” nolikums.pdf

Lejupielādēt

Nolikums par Saldus novada olimpiskās sporta vienības, sportistu un treneru apbalvošanu.doc

Lejupielādēt

Saldus novada pašvaldības autoceļu fonda nolikums.doc

Lejupielādēt

Saldus novada stipendiju fonda nolikums.doc

Lejupielādēt

Saldus novada pašvaldības nolikums.doc

Lejupielādēt

Par finansiālu atbalstu Saldus novada sporta biedrībām un nodibinājumiem.doc

Lejupielādēt

Saldus novada sabiedrisko organizāciju atbalsta fonda nolikums.doc

Lejupielādēt

Saldus novada pašvaldības projektu fonda nolikums.pdf

Lejupielādēt

Saldus novada pašvaldības nolikums Par pedagogu naudas balvām konkursos, sacensībās un par nomināciju izglītībā Gada skolotājs.doc

Lejupielādēt

Nolikums par Saldus novada domes apbalvojumiem.doc

Lejupielādēt

Pielikumi nolikumam "Par Saldus novada domes apbalvojumiem" - Goda raksts.pdf

Lejupielādēt

Pielikumi nolikumam "Par Saldus novada domes apbalvojumiem" - Goda pilsonis.pdf

Lejupielādēt

Pielikumi nolikumam "Par Saldus novada domes apbalvojumiem" - Atzinības raksts.pdf

Lejupielādēt

Saldus novada pašvaldības nedzīvojamo telpu nomas maksas nolikums.doc

Lejupielādēt

Nolikums par Edgara Dunsdorfa prēmiju un tās piešķiršanu.doc

Lejupielādēt

Saldus novada pašvaldības interešu izglītības programmu mērķdotācijas sadales kārtības nolikums.doc

Lejupielādēt
Atpakaļ