Dokumenti

Sociālie pakalpojumi

Saldus novada pašvaldības aģentūras "Sociālais dienests" nolikums.doc

Lejupielādēt

Par Saldus novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” maksas pakalpojumiem.docx

Lejupielādēt

Par Saldus novada domes 2017.gada 26.oktobra saistošo noteikumu Nr.21 “Par pašvaldības pabalstiem Saldus novadā” atzīšanu par spēku zaudējušiem.docx

Lejupielādēt

Par sociālajiem pakalpojumiem Saldus novadā.docx

Lejupielādēt

Par Saldus novada domes 2017.gada 26.oktobra saistošo noteikumu Nr. 20 “Par sociālajiem pabalstiem Saldus novadā” atzīšanu par spēku zaudējušiem.docx

Lejupielādēt

Par pamata sociālās palīdzības pabalstiem Saldus novadā.docx

Lejupielādēt

Par papildu sociālās palīdzības pabalstiem Saldus novadā.docx

Lejupielādēt

Par pabalstu sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai Saldus novadā.docx

Lejupielādēt

Par pabalstu krīzes situācijā saistībā ar Covid-19 infekcijas izplatību Saldus novadā.docx

Lejupielādēt

Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni Saldus novadā.docx

Lejupielādēt

Par vienreizēju pabalstu Saldus novada iedzīvotājiem nozīmīgā dzīves jubilejā.doc

Lejupielādēt

Par vienreizēju bērna piedzimšanas pabalstu Saldus novadā.doc

Lejupielādēt

Par vienreizēju pabalstu Saldus novadā deklarētiem bērniem, uzsākot mācības 1.klasē.docx

Lejupielādēt

Par pabalstiem audžuģimenei Saldus novadā.docx

Lejupielādēt

Par Saldus novada pašvaldības naudas balvām laulātajiem pāriem, kuri laulībā nodzīvojuši 50 un vairāk gadu.docx

Lejupielādēt

Par pabalstiem bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības, pēc pilngadības sasniegšanas Saldus novadā.docx

Lejupielādēt

Par vienreizēju pabalstu Saldus novada iedzīvotājiem pēc atbrīvošanas no brīvības atņemšanas iestādes.doc

Lejupielādēt

Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Saldus novadā.docx

Lejupielādēt

Par aprūpes pakalpojumu nepilngadīgām personām ar invaliditāti Saldus novadā.docx

Lejupielādēt

Par personu aprūpi mājās Saldus novadā.doc

Lejupielādēt

Par pabalstu Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem Saldus novadā.doc

Lejupielādēt

Par apbedīšanas pabalstu Saldus novadā.doc

Lejupielādēt

Par apbedīšanas pabalsta piešķiršanu atzīšanu par spēku zaudējušiem.pdf

Lejupielādēt

Par Brocēnu novada pašvaldības domes 2019.gada 27.jūnija saistošo noteikumu Nr.6 “Par sociālās palīdzības sniegšanu Brocēnu novadā” atzīšanu par spēku zaudējušiem.docx

Lejupielādēt

Par Brocēnu novada pašvaldības domes 2019.gada 27.jūnija saistošo noteikumu Nr.5 “Par papildu materiālo palīdzību Brocēnu novadā” atzīšanu par spēku zaudējušiem.doc

Lejupielādēt
Atpakaļ

Lūdzu atjauniniet savu pārlūkprogrammu

Jūsu Tīmekļa pārlūks nespēj pilnvērtīgi attēlot šo lapu, jo šī lapa ir būvēta balstoties uz moderniem Tīmekļa standartiem. Lai apskatītu šo lapu, aicinām Jūs izvēlēties kādu no modernajiem Tīmekļa pārlūkiem, kas pieejami zemāk.

Bezmaksas pārlūkprogrammas - visas pārlūkprogrammas nodrošina vienādas pamatfunkcijas un ir viegli lietojamas. Izvēlieties, kuru pārlūkprogrammu vēlaties lejupielādēt: