Izsoles

Izsoles nosaukums
Datums
Saldus novada pašvaldības dzīvokļa Silu ielā 2-2, Kalnos, Nīgrandes pagastā, Saldus novadā, īres tiesību izsole
10.10.2019
plkst.10:00
Saldus novada pašvaldības dzīvokļa “Skola 3”-5, Pampāļos, Pampāļu pagastā, Saldus novadā, īres tiesību izsole
24.09.2019
plkst.09:00