Izsoles

Izsoles nosaukums
Datums
Saldus novada pašvaldības kustamās mantas – pasažieru autobusa BMC Probus 215 SCB, atkārtota izsole
11.10.2019
plkst.10:00

Saldus novada pašvaldības Apvienotā Jaunauces un Rubas pagastu pārvalde izsola atkārtotā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli kustamo īpašumu pasažieru autobusu BMC Probus 215 SCB, reģistrācijas nr.HO3452, izlaides gads 2011.,  sākuma cena 14500,00 EUR, nodrošinājums 1450,00 EUR, solis – 50,00 EUR,  reģistrācijas maksa 10,00EUR. Norēķini par objektu  -100% EUR.

Izsole notiks 2019.gada 11.oktobrī plkst.10.00 „ Pagastmāja”, Rubas pagasts, Saldus novads.

Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek Saldus novada pašvaldības Apvienotajā Jaunauces un Rubas pagastu pārvaldē „Pagastmāja”, Rubas pagasts, Saldus novads katru darba dienu no plkst.9.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00 līdz 2019.gada 10.oktobrim plkst.12.00. Uzziņas pa tālr.29176969

Saldus novada pašvaldības kustamās mantas – vieglās automašīnas VW CADDY izsole
09.10.2019
plkst.08:30