Izsoles

Izsoles nosaukums
Datums
Saldus novada pašvaldības kustamās mantas – pasažieru autobusa BMC Probus 215 SCB izsole
31.07.2019
plkst.10:00

Apvienotā Jaunauces un Rubas pagastu pārvalde 2019.gada 31. jūlijā rīko  mutisku atkārtotu izsoli ar augšupejošu soli, Saldus novada pašvaldības īpašumā esošu mantu – pasažieru autobusu BMC Probus 215 SCB, reģistrācijas nr.HO3452, izlaides gads 2011., Izsoles sākuma cena  19176,80 euro, drošības nauda 1917,68 euro reģistrācijas maksa 10,00 euro. Izsole notiks 2019.gada 31.jūlijā plkst.10.00 “Pagastmāja”, Rubas pagasts, Saldus novads. Atsavina mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.

Izsoles noteikumus un materiālus var saņemt un dalībnieku pieteikumu reģistrācija notiek Apvienotajā Jaunauces un Rubas pagastu pārvaldē: “Pagastmāja”, Rubas pagasts, Saldus novads,  darba dienās no plkst.8.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 17.00 2019.gada 30.jūlija plkst. 12.00. Izsolāmos objektus var apskatīt darbadienās iepriekš sazinoties pa tālruni 26176969.

Saldus novada pašvaldības kustamās mantas – pasažieru autobusa IVECO 4510 izsole
31.07.2019
plkst.10:00

Apvienotā Jaunauces un Rubas pagastu pārvalde 2019.gada 31. jūlijā rīko  mutisku atkārtotu izsoli ar augšupejošu soli, Saldus novada pašvaldības īpašumā esošu mantu – pasažieru autobusu IVECO 4510 reģistrācijas nr.GH 2091, izlaides gads 1994., Izsoles sākuma cena 880,00 euro, drošības nauda 88,00 euro reģistrācijas maksa 10,00 euro. Izsole notiks 2019.gada 31.jūlijā plkst.10.00 “Pagastmāja”, Rubas pagasts, Saldus novads. Atsavina mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.

Izsoles noteikumus un materiālus var saņemt un dalībnieku pieteikumu reģistrācija notiek Apvienotajā Jaunauces un Rubas pagastu pārvaldē: “Pagastmāja”, Rubas pagasts, Saldus novads,  darba dienās no plkst.8.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 17.00 2019.gada 30.jūlija plkst. 12.00. Izsolāmos objektus var apskatīt darbadienās iepriekš sazinoties pa tālruni 26176969.