Izsoles

Izsoles nosaukums
Datums
Saldus novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Āpšuki”, Jaunauces pag., Saldus nov., elektroniskā izsole
16.03.2021
plkst.23:59

Saldus novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli nekustamajam īpašumam Āpšuki, Jaunauces pag., Saldus nov. (kadastra Nr. 8456 004 0203), kas sastāv no zemes vienības (kadastra apzīmējums 8456 004 0203), platība – 3,52 ha.

Sākumcena – 10 365 euro, solis – 100 euro, nodrošinājuma maksa – 1 036,50 euro.

Samaksa par pirkumu – 2 mēnešu laikā no Paziņojuma par pirkuma summu saņemšanas dienas.

Izsole sākas 24.02.2021. plkst.13:00 un noslēdzas 26.03.2021. plkst.13:00.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 24.02.2021. plkst.13:00 līdz 16.03.2021. plkst. 23:59  https://izsoles.ta.gov.lv.

Drošības nauda un dalības maksa iemaksājama attiecīgi Saldus novada pašvaldības un Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Izsole norisinās https://izsoles.ta.gov.lv.

Par nekustamo īpašumu zvanīt 25743212

Par izsoles norisi zvanīt 26605800.

Saldus novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Bēķi”, Nīgrandes pag., Saldus nov., elektroniskā izsole
16.03.2021
plkst.23:59

Saldus novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli nekustamajam īpašumam Bēķi, Nīgrandes pag., Saldus nov. (kadastra Nr. 8470 001 0076), kas sastāv no dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 8470 001 0076 001), kūts (kadastra apzīmējums 8470 001 0076 002), zemes vienības (kadastra apzīmējumu 8470 001 0076), platība – 0,4519 ha

Sākumcena – 7 800 euro, solis – 100 euro, nodrošinājuma maksa – 780 euro.

Samaksa par pirkumu – 2 mēnešu laikā no Paziņojuma par pirkuma summu saņemšanas dienas vai uz nomaksu līdz 5 gadiem izsoles noteikumos paredzētos gadījumos.

Izsole sākas 24.02.2021. plkst.13:00 un noslēdzas 26.03.2021. plkst.13:00.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 24.02.2021. plkst.13:00 līdz 16.03.2021. plkst. 23:59  https://izsoles.ta.gov.lv.

Drošības nauda un dalības maksa iemaksājama attiecīgi Saldus novada pašvaldības un Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Izsole norisinās https://izsoles.ta.gov.lv.

Par nekustamo īpašumu un to apskati zvanīt 26600372

Par izsoles norisi zvanīt 26605800.

Saldus novada pašvaldības nekustamā īpašuma Bērzu iela 1-15, Nīgrandes pag., Saldus nov., elektroniskā izsole
16.03.2021
plkst.23:59

Saldus novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli nekustamajam īpašumam Bērzu iela 1-15, Nīgrandes pag., Saldus nov. (kadastra Nr. 8470 900 0162), kadastra apzīmējums telpu grupai – 8470 003 0096 001 015 , kas sastāda 736/20599 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas ar kadastra apzīmējumu – 8470 003 0096 001, un zemes gabala ar kadastra apzīmējumu – 8470 003 0096.

Sākumcena – 2 672 euro, solis – 100 euro, nodrošinājuma maksa – 267,20 euro.

Samaksa par pirkumu – 2 mēnešu laikā no Paziņojuma par pirkuma summu saņemšanas dienas vai uz nomaksu līdz 3 gadiem izsoles noteikumos paredzētos gadījumos.

Izsole sākas 24.02.2021. plkst.13:00 un noslēdzas 26.03.2021. plkst.13:00.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 24.02.2021. plkst.13:00 līdz 16.03.2021. plkst. 23:59  https://izsoles.ta.gov.lv.

Drošības nauda un dalības maksa iemaksājama attiecīgi Saldus novada pašvaldības un Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Izsole norisinās https://izsoles.ta.gov.lv.

Par nekustamo īpašumu un to apskati zvanīt 26600372

Par izsoles norisi zvanīt 26605800.

Saldus novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Griezīte” (Komunāru iela 8), Nīgrandes pag., Saldus nov., elektroniskā izsole
16.03.2021
plkst.23:59

Saldus novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli nekustamajam īpašumam Griezīte (Komunāru iela 8), Nīgrandes pag., Saldus nov. (kadastra Nr. 8470 006 0176), kas sastāv no bērnudārza (būves kadastra apzīmējums 8470 006 0176 001), zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8470 006 0176, platība 0,5824 ha.

Sākumcena – 20 400 euro, solis – 100 euro, nodrošinājuma maksa – 2 040 euro.

Samaksa par pirkumu – 2 mēnešu laikā no Paziņojuma par pirkuma summu saņemšanas dienas.

Izsole sākas 24.02.2021. plkst.13:00 un noslēdzas 26.03.2021. plkst.13:00.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 24.02.2021. plkst.13:00 līdz 16.03.2021. plkst. 23:59  https://izsoles.ta.gov.lv.

Drošības nauda un dalības maksa iemaksājama attiecīgi Saldus novada pašvaldības un Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Izsole norisinās https://izsoles.ta.gov.lv.

Par nekustamo īpašumu un to apskati zvanīt 26600372

Par izsoles norisi zvanīt 26605800.

Saldus novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Jaunšarlotes”, Ezeres pag., Saldus nov., elektroniskā izsole
16.03.2021
plkst.23:59

Saldus novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli nekustamajam īpašumam Jaunšarlotes, Ezeres pag., Saldus nov. (kadastra Nr. 8448 004 0006), kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8448 004 0079, platība 1,09 ha.

Sākumcena – 2 640 euro, solis – 100 euro, nodrošinājuma maksa – 264 euro.

Samaksa par pirkumu – 2 mēnešu laikā no Paziņojuma par pirkuma summu saņemšanas dienas.

Izsole sākas 24.02.2021. plkst.13:00 un noslēdzas 26.03.2021. plkst.13:00.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 24.02.2021. plkst.13:00 līdz 16.03.2021. plkst. 23:59  https://izsoles.ta.gov.lv.

Drošības nauda un dalības maksa iemaksājama attiecīgi Saldus novada pašvaldības un Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Izsole norisinās https://izsoles.ta.gov.lv.

Par nekustamo īpašumu zvanīt 25745088

Par izsoles norisi zvanīt 26605800.

Saldus novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Lašupes strādnieku māja”, Lutriņu pag., Saldus nov., elektroniskā izsole
16.03.2021
plkst.23:59

Saldus novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli nekustamajam īpašumam Lašupes strādnieku māja, Lutriņu pag., Saldus nov. (kadastra Nr. 8466 504 0008), kas sastāv no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 8466 004 0118 005), kopējā platība – 185,60 kvm, šķūņa (būves kadastra apzīmējums 8466 004 0118 007), kopējā platība – 27,6 kvm.

Sākumcena – 5760 euro, solis – 100 euro, nodrošinājuma maksa – 576 euro.

Samaksa par pirkumu – 2 mēnešu laikā no Paziņojuma par pirkuma summu saņemšanas dienas vai uz nomaksu līdz 5 gadiem izsoles noteikumos paredzētos gadījumos.

Izsole sākas 24.02.2021. plkst.13:00 un noslēdzas 26.03.2021. plkst.13:00.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 24.02.2021. plkst.13:00 līdz 16.03.2021. plkst. 23:59  https://izsoles.ta.gov.lv.

Drošības nauda un dalības maksa iemaksājama attiecīgi Saldus novada pašvaldības un Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Izsole norisinās https://izsoles.ta.gov.lv.

Par nekustamo īpašumu un to apskati zvanīt 25708748

Par izsoles norisi zvanīt 26605800.

Saldus novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Lielkļavas”-9, Jaunlutriņu pag., Saldus nov., elektroniskā izsole
16.03.2021
plkst.23:59

Saldus novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli nekustamajam īpašumam “Lielkļavas”-9, Jaunlutriņu pag., Saldus nov. (kadastra Nr. 8458 900 0074), kadastra apzīmējums telpu grupai – 8458 003 0347 001 009, kas sastāda 710/7670 kopīpašuma domājamajām daļām no daudzdzīvokļu mājas ar kadastra apzīmējumu  8458 003 0347 001, un zemes gabala ar kadastra apzīmējumu  8458 003 0347.

Sākumcena – 3 240 euro, solis – 100 euro, nodrošinājuma maksa – 324 euro.

Samaksa par pirkumu – 2 mēnešu laikā no Paziņojuma par pirkuma summu saņemšanas dienas vai uz nomaksu līdz 3 gadiem izsoles noteikumos paredzētos gadījumos.

Izsole sākas 24.02.2021. plkst.13:00 un noslēdzas 26.03.2021. plkst.13:00.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 24.02.2021. plkst.13:00 līdz 16.03.2021. plkst. 23:59  https://izsoles.ta.gov.lv.

Drošības nauda un dalības maksa iemaksājama attiecīgi Saldus novada pašvaldības un Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Izsole norisinās https://izsoles.ta.gov.lv.

Par nekustamo īpašumu un to apskati zvanīt 25708748

Par izsoles norisi zvanīt 26605800.

Saldus novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Lielkļavas”-11, Jaunlutriņu pag., Saldus nov., elektroniskā izsole
16.03.2021
plkst.23:59

Saldus novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli nekustamajam īpašumam “Lielkļavas”-11, Jaunlutriņu pag., Saldus nov. (kadastra Nr. 8458 900 0075), kadastra apzīmējums telpu grupai – 8458 003 0347 001 011, kas sastāda  717/7670 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas ar kadastra apzīmējumu  8458 003 0347 001, un zemes gabala ar kadastra apzīmējumu  8458 003 0347.

Sākumcena – 4 750 euro, solis – 100 euro, nodrošinājuma maksa – 475 euro.

Samaksa par pirkumu – 2 mēnešu laikā no Paziņojuma par pirkuma summu saņemšanas dienas vai uz nomaksu līdz 5 gadiem izsoles noteikumos paredzētos gadījumos.

Izsole sākas 24.02.2021. plkst.13:00 un noslēdzas 26.03.2021. plkst.13:00.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 24.02.2021. plkst.13:00 līdz 16.03.2021. plkst. 23:59  https://izsoles.ta.gov.lv.

Drošības nauda un dalības maksa iemaksājama attiecīgi Saldus novada pašvaldības un Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Izsole norisinās https://izsoles.ta.gov.lv.

Par nekustamo īpašumu un to apskati zvanīt 25708748

Par izsoles norisi zvanīt 26605800.

Saldus novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Lielkļavas”-12, Jaunlutriņu pag., Saldus nov., elektroniskā izsole
16.03.2021
plkst.23:59

Saldus novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli nekustamajam īpašumam “Lielkļavas”-12, Jaunlutriņu pag., Saldus nov. (kadastra Nr. 8458 900 0034), kadastra apzīmējums telpu grupai – 8458 003 0347 001 012 , kas sastāda 567/7670 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas ar kadastra apzīmējumu  8458 003 0347 001, un zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 8458 003 0347.

Sākumcena – 2 230 euro, solis – 100 euro, nodrošinājuma maksa – 223 euro.

Samaksa par pirkumu – 2 mēnešu laikā no Paziņojuma par pirkuma summu saņemšanas dienas vai uz nomaksu līdz 2 gadiem izsoles noteikumos paredzētos gadījumos.

Izsole sākas 24.02.2021. plkst.13:00 un noslēdzas 26.03.2021. plkst.13:00.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 24.02.2021. plkst.13:00 līdz 16.03.2021. plkst. 23:59  https://izsoles.ta.gov.lv.

Drošības nauda un dalības maksa iemaksājama attiecīgi Saldus novada pašvaldības un Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Izsole norisinās https://izsoles.ta.gov.lv.

Par nekustamo īpašumu un to apskati zvanīt 25708748

Par izsoles norisi zvanīt 26605800.

Saldus novada pašvaldības nekustamā īpašuma ”Maliņas”, Ezeres pag., Saldus nov., elektroniskā izsole
16.03.2021
plkst.23:59

Saldus novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli nekustamajam īpašumam Maliņas, Ezeres pag., Saldus nov. (kadastra Nr. 8448 006 0493), kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8448 006 0236, platība 0,9764 ha.

Sākumcena – 3 120 euro, solis – 100 euro, nodrošinājuma maksa – 312 euro.

Samaksa par pirkumu – 2 mēnešu laikā no Paziņojuma par pirkuma summu saņemšanas dienas.

Izsole sākas 24.02.2021. plkst.13:00 un noslēdzas 26.03.2021. plkst.13:00.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 24.02.2021. plkst.13:00 līdz 16.03.2021. plkst. 23:59  https://izsoles.ta.gov.lv.

Drošības nauda un dalības maksa iemaksājama attiecīgi Saldus novada pašvaldības un Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Izsole norisinās https://izsoles.ta.gov.lv.

Par nekustamo īpašumu zvanīt 25745088

Par izsoles norisi zvanīt 26605800.

Saldus novada pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 5-17, Ezeres pag., Saldus nov., elektroniskā izsole
16.03.2021
plkst.23:59

Saldus novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli nekustamajam īpašumam Parka iela 5-17, Ezeres pag., Saldus nov. (kadastra Nr. 8448 900 0123), kadastra apzīmējums telpu grupai – 8448 006 0359 001 017, kas sastāda 821/15923 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas ar kadastra apzīmējumu – 8448 006 0359 001, un zemes gabala ar kadastra apzīmējumu – 8448 006 0359.

Sākumcena – 3 640 euro, solis – 100 euro, nodrošinājuma maksa – 364 euro.

Samaksa par pirkumu – 2 mēnešu laikā no Paziņojuma par pirkuma summu saņemšanas dienas vai uz nomaksu līdz 5 gadiem izsoles noteikumos paredzētos gadījumos.

Izsole sākas 24.02.2021. plkst.13:00 un noslēdzas 26.03.2021. plkst.13:00.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 24.02.2021. plkst.13:00 līdz 16.03.2021. plkst. 23:59  https://izsoles.ta.gov.lv.

Drošības nauda un dalības maksa iemaksājama attiecīgi Saldus novada pašvaldības un Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Izsole norisinās https://izsoles.ta.gov.lv.

Par nekustamo īpašumu un to apskati zvanīt 63807500

Par izsoles norisi zvanīt 26605800.

Saldus novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Pārslas”-3, Ezeres pag., Saldus nov., elektroniskā izsole
16.03.2021
plkst.23:59

Saldus novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli nekustamajam īpašumam “Pārslas”-3, Ezeres pag., Saldus nov. (kadastra Nr. 8448 900 0121), kadastra apzīmējums telpu grupai – 8448 006 0362 001 003, kas sastāda  401/1923 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas (kadastra apzīmējums 8448 006 0362 001), funkcionāli saistītajiem objektiem:  šķūņa (kadastra apzīmējums 8448 006 0362 003), kūts, (kadastra apzīmējums 8448 006 0362 002), un zemes gabala ar kadastra apzīmējumu  8448 006 0362.

Sākumcena – 1 550 euro, solis – 100 euro, nodrošinājuma maksa – 155 euro.

Samaksa par pirkumu – 2 mēnešu laikā no Paziņojuma par pirkuma summu saņemšanas dienas vai uz nomaksu līdz 3 gadiem izsoles noteikumos paredzētos gadījumos.

Izsole sākas 24.02.2021. plkst.13:00 un noslēdzas 26.03.2021. plkst.13:00.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 24.02.2021. plkst.13:00 līdz 16.03.2021. plkst. 23:59  https://izsoles.ta.gov.lv.

Drošības nauda un dalības maksa iemaksājama attiecīgi Saldus novada pašvaldības un Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Izsole norisinās https://izsoles.ta.gov.lv.

Par nekustamo īpašumu un to apskati zvanīt 63807500

Par izsoles norisi zvanīt 26605800.

Saldus novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Rozes”-2, Šķēdes pag., Saldus nov., elektroniskā izsole
16.03.2021
plkst.23:59

Saldus novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli nekustamajam īpašumam “Rozes”-2, Šķēdes pag., Saldus nov. (kadastra Nr. 8488 900 0050), kadastra apzīmējums telpu grupai – 8488 003 0162 001 002, kas sastāda 308/8907 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas ar kadastra apzīmējumu  8488 003 0162 001, un zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 8488 003 0162.

Sākumcena – 1 640 euro, solis – 100 euro, nodrošinājuma maksa – 164 euro.

Samaksa par pirkumu – 2 mēnešu laikā no Paziņojuma par pirkuma summu saņemšanas dienas vai uz nomaksu līdz 2 gadiem izsoles noteikumos paredzētos gadījumos.

Izsole sākas 24.02.2021. plkst.13:00 un noslēdzas 26.03.2021. plkst.13:00.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 24.02.2021. plkst.13:00 līdz 16.03.2021. plkst. 23:59  https://izsoles.ta.gov.lv.

Drošības nauda un dalības maksa iemaksājama attiecīgi Saldus novada pašvaldības un Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Izsole norisinās https://izsoles.ta.gov.lv.

Par nekustamo īpašumu un to apskati zvanīt 29390715

Par izsoles norisi zvanīt 26605800.

Saldus novada pašvaldības nekustamā īpašuma ”Šalkas”, Zvārdes pag., Saldus nov., elektroniskā izsole
16.03.2021
plkst.23:59

Saldus novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli nekustamajam īpašumam Šalkas, Zvārdes pag., Saldus nov. (kadastra Nr. 8498 501 0007), kas sastāv no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 8498 001 0108 001).

Sākumcena – 5 448 euro, solis – 100 euro, nodrošinājuma maksa – 544,80 euro.

Samaksa par pirkumu – 2 mēnešu laikā no Paziņojuma par pirkuma summu saņemšanas dienas vai uz nomaksu līdz 5 gadiem izsoles noteikumos paredzētos gadījumos.

Izsole sākas 24.02.2021. plkst.13:00 un noslēdzas 26.03.2021. plkst.13:00.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 24.02.2021. plkst.13:00 līdz 16.03.2021. plkst. 23:59  https://izsoles.ta.gov.lv.

Drošības nauda un dalības maksa iemaksājama attiecīgi Saldus novada pašvaldības un Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Izsole norisinās https://izsoles.ta.gov.lv.

Par nekustamo īpašumu un to apskati zvanīt 25743212

Par izsoles norisi zvanīt 26605800.

Saldus novada pašvaldības nekustamā īpašuma D/s “Ziedonis” dārzs Nr.36, Saldus pag., Saldus nov., elektroniskā izsole
16.03.2021
plkst.23:59

Saldus novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli nekustamajam īpašumam D/s “Ziedonis” dārzs Nr.36, Saldus pag., Saldus nov. (kadastra Nr. 8486 002 0139), kas sastāv no zemes vienības (kadastra apzīmējums 8486 002 0139), platība – 0,0623 ha.

Sākumcena – 2440 euro, solis – 100 euro, nodrošinājuma maksa – 244 euro.

Samaksa par pirkumu – 2 mēnešu laikā no Paziņojuma par pirkuma summu saņemšanas dienas.

Izsole sākas 24.02.2021. plkst.13:00 un noslēdzas 26.03.2021. plkst.13:00.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 24.02.2021. plkst.13:00 līdz 16.03.2021. plkst. 23:59  https://izsoles.ta.gov.lv.

Drošības nauda un dalības maksa iemaksājama attiecīgi Saldus novada pašvaldības un Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Izsole norisinās https://izsoles.ta.gov.lv.

Par nekustamo īpašumu zvanīt 25708748

Par izsoles norisi zvanīt 26605800.

Lūdzu atjauniniet savu pārlūkprogrammu

Jūsu Tīmekļa pārlūks nespēj pilnvērtīgi attēlot šo lapu, jo šī lapa ir būvēta balstoties uz moderniem Tīmekļa standartiem. Lai apskatītu šo lapu, aicinām Jūs izvēlēties kādu no modernajiem Tīmekļa pārlūkiem, kas pieejami zemāk.

Bezmaksas pārlūkprogrammas - visas pārlūkprogrammas nodrošina vienādas pamatfunkcijas un ir viegli lietojamas. Izvēlieties, kuru pārlūkprogrammu vēlaties lejupielādēt: