Izsoles

Izsoles nosaukums
Datums
Saldus novada pašvaldības nekustamā īpašuma Atvasītes, Ezeres pag., Saldus nov., elektroniskā izsole
No 06.10.2021
plkst.13:00
Līdz 26.10.2021
plkst.23:59

Saldus novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli nekustamajam īpašumam Atvasītes, Ezeres pag., Saldus nov. (kadastra Nr. 8448 006 0363), kas sastāv no dzīvojamās mājas, kadastra apzīmējums 8448 006 0363 001, kopējā platība 296,50 kvm,  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8448 006 0363, platība 0,1677 ha.

Sākumcena – 6900 euro, solis – 200 euro, nodrošinājuma maksa – 690 euro.

Samaksa par pirkumu – 2 mēnešu laikā no Paziņojuma par pirkuma summu saņemšanas dienas vai uz nomaksu līdz 5 gadiem izsoles noteikumos paredzētos gadījumos.

Izsole sākas 06.10.2021. plkst.13:00 un noslēdzas 05.11.2021. plkst.13:00.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 06.10.2021. plkst.13:00 līdz 26.10.2021. plkst. 23:59  https://izsoles.ta.gov.lv.

Drošības nauda un dalības maksa iemaksājama attiecīgi Saldus novada pašvaldības un Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Izsole norisinās https://izsoles.ta.gov.lv.

Par nekustamo īpašumu un to apskati zvanīt 26190023

Par izsoles norisi zvanīt 26605800.

Saldus novada pašvaldības dzīvokļa īpašuma Avotu iela 4-7,  Kareļi, Zaņas pag., Saldus nov., elektroniskā izsole
No 06.10.2021
plkst.13:00
Līdz 26.10.2021
plkst.23:59

Saldus novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli dzīvokļa īpašumam Avotu iela 4-7,  Kareļi, Zaņas pag., Saldus nov. (kadastra Nr. 8494 900 0033), divistabu dzīvoklis atrodas būves 1. (pirmajā) stāvā, ar kopējo platību 58,9 m2.

Sākumcena – 1220 euro, solis – 100 euro, nodrošinājuma maksa – 122 euro.

Samaksa par pirkumu – 2 mēnešu laikā no Paziņojuma par pirkuma summu saņemšanas dienas vai uz nomaksu līdz 3 gadiem izsoles noteikumos paredzētos gadījumos.

Izsole sākas 06.10.2021. plkst.13:00 un noslēdzas 05.11.2021. plkst.13:00.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 06.10.2021. plkst.13:00 līdz 26.10.2021. plkst. 23:59  https://izsoles.ta.gov.lv.

Drošības nauda un dalības maksa iemaksājama attiecīgi Saldus novada pašvaldības un Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Izsole norisinās https://izsoles.ta.gov.lv.

Par nekustamo īpašumu un to apskati zvanīt 26 644 732

Par izsoles norisi zvanīt 26605800.

Saldus novada pašvaldības nekustamā īpašuma Bēķi, Nīgrandes pag., Saldus nov., elektroniskā izsole
No 06.10.2021
plkst.13:00
Līdz 26.10.2021
plkst.23:59

Saldus novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli nekustamajam īpašumam Bēķi, Nīgrandes pag., Saldus nov. (kadastra Nr. 8470 001 0076), kas sastāv no dzīvojamās mājas 287,80 m2 platībā, kūts, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8470 001 0076, platība 0,4519 ha.

Sākumcena – 4000 euro, solis – 100 euro, nodrošinājuma maksa – 400 euro.

Samaksa par pirkumu – 2 mēnešu laikā no Paziņojuma par pirkuma summu saņemšanas dienas vai uz nomaksu līdz 5 gadiem izsoles noteikumos paredzētos gadījumos.

Izsole sākas 06.10.2021. plkst.13:00 un noslēdzas 05.11.2021. plkst.13:00.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 06.10.2021. plkst.13:00 līdz 26.10.2021. plkst. 23:59  https://izsoles.ta.gov.lv.

Drošības nauda un dalības maksa iemaksājama attiecīgi Saldus novada pašvaldības un Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Izsole norisinās https://izsoles.ta.gov.lv.

Par nekustamo īpašumu un to apskati zvanīt 26 600 372

Par izsoles norisi zvanīt 26605800.

Saldus novada pašvaldības dzīvokļa īpašuma Bērzu iela 4-2, Nīgrandes pag., Saldus nov., elektroniskā izsole
No 06.10.2021
plkst.13:00
Līdz 26.10.2021
plkst.23:59

Saldus novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli dzīvokļa īpašumam Bērzu iela 4-2, Nīgrandes pag., Saldus nov. (kadastra Nr. 8470 900 0245), divistabu dzīvoklis atrodas būves 1. (pirmajā) stāvā, ar kopējo platību 56,60 m2

Sākumcena – 1620 euro, solis – 100 euro, nodrošinājuma maksa – 162 euro.

Samaksa par pirkumu – 2 mēnešu laikā no Paziņojuma par pirkuma summu saņemšanas dienas vai uz nomaksu līdz 3 gadiem izsoles noteikumos paredzētos gadījumos.

Izsole sākas 06.10.2021. plkst.13:00 un noslēdzas 05.11.2021. plkst.13:00.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 06.10.2021. plkst.13:00 līdz 26.10.2021. plkst. 23:59  https://izsoles.ta.gov.lv.

Drošības nauda un dalības maksa iemaksājama attiecīgi Saldus novada pašvaldības un Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Izsole norisinās https://izsoles.ta.gov.lv.

Par nekustamo īpašumu un to apskati zvanīt 26 600 372

Par izsoles norisi zvanīt 26605800.

Saldus novada pašvaldības dzīvokļa īpašuma “Ceplis”- 1, Nīgrandes pag., Saldus nov., elektroniskā izsole
No 06.10.2021
plkst.13:00
Līdz 26.10.2021
plkst.23:59

Saldus novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli dzīvokļa īpašumam “Ceplis”- 1, Nīgrandes pag., Saldus nov. (kadastra Nr. 8470 900 0250), vienistabas dzīvoklis atrodas būves 1. (pirmajā) stāvā, ar kopējo platību 42,9 m2

Sākumcena – 900 euro, solis – 50 euro, nodrošinājuma maksa – 90 euro.

Samaksa par pirkumu – 2 mēnešu laikā no Paziņojuma par pirkuma summu saņemšanas dienas vai uz nomaksu līdz 2 gadiem izsoles noteikumos paredzētos gadījumos.

Izsole sākas 06.10.2021. plkst.13:00 un noslēdzas 05.11.2021. plkst.13:00.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 06.10.2021. plkst.13:00 līdz 26.10.2021. plkst. 23:59  https://izsoles.ta.gov.lv.

Drošības nauda un dalības maksa iemaksājama attiecīgi Saldus novada pašvaldības un Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Izsole norisinās https://izsoles.ta.gov.lv.

Par nekustamo īpašumu un to apskati zvanīt 26 600 372

Par izsoles norisi zvanīt 26605800.

Saldus novada pašvaldības dzīvokļa īpašuma “Ceplis”- 11, Nīgrandes pag., Saldus nov., elektroniskā izsole
No 06.10.2021
plkst.13:00
Līdz 26.10.2021
plkst.23:59

Saldus novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli dzīvokļa īpašumam “Ceplis”-11, Nīgrandes pag., Saldus nov. (kadastra Nr. 8470 900 0251), divistabu dzīvoklis atrodas būves 2. (otrajā) stāvā, ar kopējo platību 53,00 m2

Sākumcena – 1320 euro, solis – 50 euro, nodrošinājuma maksa – 132 euro.

Samaksa par pirkumu – 2 mēnešu laikā no Paziņojuma par pirkuma summu saņemšanas dienas vai uz nomaksu līdz 2 gadiem izsoles noteikumos paredzētos gadījumos.

Izsole sākas 06.10.2021. plkst.13:00 un noslēdzas 05.11.2021. plkst.13:00.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 06.10.2021. plkst.13:00 līdz 26.10.2021. plkst. 23:59  https://izsoles.ta.gov.lv.

Drošības nauda un dalības maksa iemaksājama attiecīgi Saldus novada pašvaldības un Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Izsole norisinās https://izsoles.ta.gov.lv.

Par nekustamo īpašumu un to apskati zvanīt 26 600 372

Par izsoles norisi zvanīt 26605800.

Saldus novada pašvaldības nekustamā īpašuma Kalnēju drupas, Zvārdes pag., Saldus nov., elektroniskā izsole
No 06.10.2021
plkst.13:00
Līdz 26.10.2021
plkst.23:59

Saldus novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli nekustamajam īpašumam Kalnēju drupas, Zvārdes pag., Saldus nov. (kadastra Nr. 8498 001 0395), kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  8498 001 0395, kopējā platība 1,33 ha.

Sākumcena – 2360 euro, solis – 100 euro, nodrošinājuma maksa – 236 euro.

Samaksa par pirkumu – 2 mēnešu laikā no Paziņojuma par pirkuma summu saņemšanas dienas.

Izsole sākas 06.10.2021. plkst.13:00 un noslēdzas 05.11.2021. plkst.13:00.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 06.10.2021. plkst.13:00 līdz 26.10.2021. plkst. 23:59  https://izsoles.ta.gov.lv.

Drošības nauda un dalības maksa iemaksājama attiecīgi Saldus novada pašvaldības un Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Izsole norisinās https://izsoles.ta.gov.lv.

Par nekustamo īpašumu zvanīt 25743212

Par izsoles norisi zvanīt 26605800.

Saldus novada pašvaldības dzīvokļa īpašuma “Lielkļavas”-12, Jaunlutriņu pag., Saldus nov., elektroniskā izsole
No 06.10.2021
plkst.13:00
Līdz 26.10.2021
plkst.23:59

Saldus novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli dzīvokļa īpašumam “Lielkļavas”-12, Jaunlutriņu pag., Saldus nov. (kadastra Nr. 8458 900 0034), divistabu dzīvoklis atrodas būves 3 (trešajā) stāvā, ar kopējo platību 57,2 m2.

Sākumcena – 900 euro, solis – 100 euro, nodrošinājuma maksa – 90 euro.

Samaksa par pirkumu – 2 mēnešu laikā no Paziņojuma par pirkuma summu saņemšanas dienas vai uz nomaksu līdz 2 gadiem izsoles noteikumos paredzētos gadījumos.

Izsole sākas 06.10.2021. plkst.13:00 un noslēdzas 05.11.2021. plkst.13:00.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 06.10.2021. plkst.13:00 līdz 26.10.2021. plkst. 23:59  https://izsoles.ta.gov.lv.

Drošības nauda un dalības maksa iemaksājama attiecīgi Saldus novada pašvaldības un Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Izsole norisinās https://izsoles.ta.gov.lv.

Par nekustamo īpašumu un to apskati zvanīt 25 708 748

Par izsoles norisi zvanīt 26605800.

Saldus novada pašvaldības nekustamā īpašuma Niedres, Vadakstes pag., Saldus nov., elektroniskā izsole
No 06.10.2021
plkst.13:00
Līdz 26.10.2021
plkst.23:59

Saldus novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli nekustamajam īpašumam Niedres, Vadakstes pag., Saldus nov. (kadastra Nr. 8492 003 0203), kas sastāv no saimniecības ēkas, kopējā platība 57,90 kvm, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  8492 003 0203, kopējā platība 0.2 ha .

Sākumcena – 1970 euro, solis – 100 euro, nodrošinājuma maksa – 197 euro.

Samaksa par pirkumu – 2 mēnešu laikā no Paziņojuma par pirkuma summu saņemšanas dienas.

Izsole sākas 06.10.2021. plkst.13:00 un noslēdzas 05.11.2021. plkst.13:00.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 06.10.2021. plkst.13:00 līdz 26.10.2021. plkst. 23:59  https://izsoles.ta.gov.lv.

Drošības nauda un dalības maksa iemaksājama attiecīgi Saldus novada pašvaldības un Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Izsole norisinās https://izsoles.ta.gov.lv.

Par nekustamo īpašumu zvanīt 25743212

Par izsoles norisi zvanīt 26605800.

Saldus novada pašvaldības dzīvokļa īpašuma “Pārslas”-3, Ezeres pag., Saldus nov., elektroniskā izsole
No 06.10.2021
plkst.13:00
Līdz 26.10.2021
plkst.23:59

Saldus novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli dzīvokļa īpašumam “Pārslas”-3, Ezeres pag., Saldus nov. (kadastra Nr. 8448 900 0121), vienistabu dzīvoklis, kas atrodas būves 2 (otrajā) stāvā, ar kopējo platību 40,10 m2 .

Sākumcena – 620 euro, solis – 100 euro, nodrošinājuma maksa – 62 euro.

Samaksa par pirkumu – 2 mēnešu laikā no Paziņojuma par pirkuma summu saņemšanas dienas vai uz nomaksu līdz 3 gadiem izsoles noteikumos paredzētos gadījumos.

Izsole sākas 06.10.2021. plkst.13:00 un noslēdzas 05.11.2021. plkst.13:00.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 06.10.2021. plkst.13:00 līdz 26.10.2021. plkst. 23:59  https://izsoles.ta.gov.lv.

Drošības nauda un dalības maksa iemaksājama attiecīgi Saldus novada pašvaldības un Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Izsole norisinās https://izsoles.ta.gov.lv.

Par nekustamo īpašumu un to apskati zvanīt 63 807 500

Par izsoles norisi zvanīt 26605800.

Saldus novada pašvaldības nekustamā īpašuma Pie Buņām, Blīdenes pag., Saldus nov., elektroniskā izsole
No 06.10.2021
plkst.13:00
Līdz 26.10.2021
plkst.23:59

Saldus novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli nekustamajam īpašumam Pie Buņām, Blīdenes pag., Saldus nov. (kadastra Nr. 8444 004 0169), kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8444 004 0169, platība 4,15 ha .

Sākumcena – 15 670 euro, solis – 100 euro, nodrošinājuma maksa – 1 567 euro.

Samaksa par pirkumu – 2 mēnešu laikā no Paziņojuma par pirkuma summu saņemšanas dienas.

Izsole sākas 06.10.2021. plkst.13:00 un noslēdzas 05.11.2021. plkst.13:00.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 06.10.2021. plkst.13:00 līdz 26.10.2021. plkst. 23:59  https://izsoles.ta.gov.lv.

Drošības nauda un dalības maksa iemaksājama attiecīgi Saldus novada pašvaldības un Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Izsole norisinās https://izsoles.ta.gov.lv.

Par nekustamo īpašumu zvanīt 25743212

Par izsoles norisi zvanīt 26605800.

Saldus novada pašvaldības nekustamā īpašuma Pienotava, Novadnieku pag., Saldus nov., elektroniskā izsole
No 06.10.2021
plkst.13:00
Līdz 26.10.2021
plkst.23:59

Saldus novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli nekustamajam īpašumam Pienotava, Novadnieku pag., Saldus nov. (kadastra Nr. 8472 001 0311), kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8472 001 0311, kopējā platība 0,2479 ha.

Sākumcena – 3960 euro, solis – 200 euro, nodrošinājuma maksa – 396 euro.

Samaksa par pirkumu – 2 mēnešu laikā no Paziņojuma par pirkuma summu saņemšanas dienas.

Izsole sākas 06.10.2021. plkst.13:00 un noslēdzas 05.11.2021. plkst.13:00.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 06.10.2021. plkst.13:00 līdz 26.10.2021. plkst. 23:59  https://izsoles.ta.gov.lv.

Drošības nauda un dalības maksa iemaksājama attiecīgi Saldus novada pašvaldības un Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Izsole norisinās https://izsoles.ta.gov.lv.

Par nekustamo īpašumu zvanīt 25743212

Par izsoles norisi zvanīt 26605800.

Saldus novada pašvaldības dzīvokļa īpašuma “Rozes”-2, Šķēdes pag., Saldus nov., elektroniskā izsole
No 06.10.2021
plkst.13:00
Līdz 26.10.2021
plkst.23:59

Saldus novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli dzīvokļa īpašumam “Rozes”-2, Šķēdes pag., Saldus nov. (kadastra Nr. 8488 900 0050), vienistabu dzīvoklis atrodas būves 1 (pirmajā) stāvā, ar kopējo platību 30,8 m2.

Sākumcena – 820 euro, solis – 100 euro, nodrošinājuma maksa – 82 euro.

Samaksa par pirkumu – 2 mēnešu laikā no Paziņojuma par pirkuma summu saņemšanas dienas vai uz nomaksu līdz 2 gadiem izsoles noteikumos paredzētos gadījumos.

Izsole sākas 06.10.2021. plkst.13:00 un noslēdzas 05.11.2021. plkst.13:00.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 06.10.2021. plkst.13:00 līdz 26.10.2021. plkst. 23:59  https://izsoles.ta.gov.lv.

Drošības nauda un dalības maksa iemaksājama attiecīgi Saldus novada pašvaldības un Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Izsole norisinās https://izsoles.ta.gov.lv.

Par nekustamo īpašumu un to apskati zvanīt 29 390 715

Par izsoles norisi zvanīt 26605800.

Saldus novada pašvaldības dzīvokļa īpašuma Ventas iela 3-8, Nīgrandes pag., Saldus nov., elektroniskā izsole
No 06.10.2021
plkst.13:00
Līdz 26.10.2021
plkst.23:59

Saldus novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli dzīvokļa īpašumam Ventas iela 3-8, Nīgrandes pag., Saldus nov. (kadastra Nr. 8470 900 0252), divistabu dzīvoklis atrodas būves 2. (otrajā) stāvā, ar kopējo platību 40,00 m2 .

Sākumcena – 1720 euro, solis – 100 euro, nodrošinājuma maksa – 172 euro.

Samaksa par pirkumu – 2 mēnešu laikā no Paziņojuma par pirkuma summu saņemšanas dienas vai uz nomaksu līdz 3 gadiem izsoles noteikumos paredzētos gadījumos.

Izsole sākas 06.10.2021. plkst.13:00 un noslēdzas 05.11.2021. plkst.13:00.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 06.10.2021. plkst.13:00 līdz 26.10.2021. plkst. 23:59  https://izsoles.ta.gov.lv.

Drošības nauda un dalības maksa iemaksājama attiecīgi Saldus novada pašvaldības un Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Izsole norisinās https://izsoles.ta.gov.lv.

Par nekustamo īpašumu un to apskati zvanīt 26 600 372

Par izsoles norisi zvanīt 26605800.

Saldus novada pašvaldības nekustamā īpašuma Zaņas Muižas dziļurbums, Zaņas pag., Saldus nov., elektroniskā izsole
No 06.10.2021
plkst.13:00
Līdz 26.10.2021
plkst.23:59

Saldus novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli nekustamajam īpašumam Zaņas Muižas dziļurbums, Zaņas pag., Saldus nov. (kadastra Nr. 8494 503 0005), kas sastāv no ūdensapgādes dziļurbuma, dziļums 70 m, diametrs 168 mm .

Sākumcena – 1140 euro, solis – 100 euro, nodrošinājuma maksa – 114 euro.

Samaksa par pirkumu – 2 mēnešu laikā no Paziņojuma par pirkuma summu saņemšanas dienas.

Izsole sākas 06.10.2021. plkst.13:00 un noslēdzas 05.11.2021. plkst.13:00.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 06.10.2021. plkst.13:00 līdz 26.10.2021. plkst. 23:59  https://izsoles.ta.gov.lv.

Drošības nauda un dalības maksa iemaksājama attiecīgi Saldus novada pašvaldības un Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Izsole norisinās https://izsoles.ta.gov.lv.

Par nekustamo īpašumu un to apskati zvanīt 26 644 732

Par izsoles norisi zvanīt 26605800.

Saldus novada pašvaldības nekustamā īpašuma D/s “Ziedonis” dārzs Nr.36, Saldus pag., Saldus nov., elektroniskā izsole
No 06.10.2021
plkst.13:00
Līdz 26.10.2021
plkst.23:59

Saldus novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli nekustamajam īpašumam D/s “Ziedonis” dārzs Nr.36, Saldus pag., Saldus nov. (kadastra Nr. 8486 002 0139), kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8486 002 0139, platība 0,0623 ha.

Sākumcena – 1220 euro, solis – 100 euro, nodrošinājuma maksa – 122 euro.

Samaksa par pirkumu – 2 mēnešu laikā no Paziņojuma par pirkuma summu saņemšanas dienas.

Izsole sākas 06.10.2021. plkst.13:00 un noslēdzas 05.11.2021. plkst.13:00.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 06.10.2021. plkst.13:00 līdz 26.10.2021. plkst. 23:59  https://izsoles.ta.gov.lv.

Drošības nauda un dalības maksa iemaksājama attiecīgi Saldus novada pašvaldības un Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Izsole norisinās https://izsoles.ta.gov.lv.

Par nekustamo īpašumu zvanīt 25708748

Par izsoles norisi zvanīt 26605800.

Saldus novada pašvaldības nekustamā īpašuma Šalkas, Zvārdes pag., Saldus nov., elektroniskā izsole
No 06.10.2021
plkst.13:00
Līdz 26.10.2021
plkst.23:59

Saldus novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli nekustamajam īpašumam Šalkas, Zvārdes pag., Saldus nov. (kadastra Nr. 8498 501 0007), kas sastāv no dzīvojamās mājas, kopējā platību 452,70 kvm.

Sākumcena – 2724 euro, solis – 100 euro, nodrošinājuma maksa – 272,40 euro.

Samaksa par pirkumu – 2 mēnešu laikā no Paziņojuma par pirkuma summu saņemšanas dienas vai uz nomaksu līdz 5 gadiem izsoles noteikumos paredzētos gadījumos.

Izsole sākas 06.10.2021. plkst.13:00 un noslēdzas 05.11.2021. plkst.13:00.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 06.10.2021. plkst.13:00 līdz 26.10.2021. plkst. 23:59  https://izsoles.ta.gov.lv.

Drošības nauda un dalības maksa iemaksājama attiecīgi Saldus novada pašvaldības un Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Izsole norisinās https://izsoles.ta.gov.lv.

Par nekustamo īpašumu un to apskati zvanīt 25743212

Par izsoles norisi zvanīt 26605800.

Saldus novada pašvaldības nekustamā īpašuma Vizbulītes, Zirņu pag., Saldus nov., elektroniskā izsole
No 17.09.2021
plkst.13:00
Līdz 07.10.2021
plkst.23:59

Saldus novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli nekustamajam īpašumam Vizbulītes, Zirņu pag., Saldus nov. (kadastra Nr. 8496 004 0332), kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8496 004 0332, platība 0,3719 ha.

Sākumcena – 1750 euro, solis – 100 euro, nodrošinājuma maksa – 175 euro.

Samaksa par pirkumu – 2 mēnešu laikā no Paziņojuma par pirkuma summu saņemšanas dienas.

Izsole sākas 17.09.2021. plkst.13:00 un noslēdzas 18.10.2021. plkst.13:00.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 17.09.2021. plkst.13:00 līdz 07.10.2021. plkst. 23:59  https://izsoles.ta.gov.lv.

Drošības nauda un dalības maksa iemaksājama attiecīgi Saldus novada pašvaldības un Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Izsole norisinās https://izsoles.ta.gov.lv.

Par nekustamo īpašumu zvanīt 25708748

Par izsoles norisi zvanīt 26605800.

Saldus novada pašvaldības nekustamā īpašuma D/s Ziedonis dārzs Nr.278, Saldus pag., Saldus nov., elektroniskā izsole
No 17.09.2021
plkst.13:00
Līdz 07.10.2021
plkst.23:59

Saldus novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli nekustamajam īpašumam D/s Ziedonis dārzs Nr.278, Saldus pag., Saldus nov. (kadastra Nr. 8486 002 0382), kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8486 002 0382, platība 0,0729 ha.

Sākumcena – 2 930 euro, solis – 100 euro, nodrošinājuma maksa – 293 euro.

Samaksa par pirkumu – 2 mēnešu laikā no Paziņojuma par pirkuma summu saņemšanas dienas.

Izsole sākas 17.09.2021. plkst.13:00 un noslēdzas 18.10.2021. plkst.13:00.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 17.09.2021. plkst.13:00 līdz 07.10.2021. plkst. 23:59  https://izsoles.ta.gov.lv.

Drošības nauda un dalības maksa iemaksājama attiecīgi Saldus novada pašvaldības un Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Izsole norisinās https://izsoles.ta.gov.lv.

Par nekustamo īpašumu zvanīt 25708748

Par izsoles norisi zvanīt 26605800.

Saldus novada pašvaldības nekustamā īpašuma Vienības iela 36, Saldus pag., Saldus nov., elektroniskā izsole
No 17.09.2021
plkst.13:00
Līdz 07.10.2021
plkst.23:59

Saldus novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli nekustamajam īpašumam Vienības iela 36, Saldus pag., Saldus nov. (kadastra Nr. 8486 001 0196), kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8486 001 0505, platība 0,5433 ha.

Sākumcena – 9650 euro, solis – 300 euro, nodrošinājuma maksa – 965 euro.

Samaksa par pirkumu – 2 mēnešu laikā no Paziņojuma par pirkuma summu saņemšanas dienas.

Izsole sākas 17.09.2021. plkst.13:00 un noslēdzas 18.10.2021. plkst.13:00.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 17.09.2021. plkst.13:00 līdz 07.10.2021. plkst. 23:59  https://izsoles.ta.gov.lv.

Drošības nauda un dalības maksa iemaksājama attiecīgi Saldus novada pašvaldības un Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Izsole norisinās https://izsoles.ta.gov.lv.

Par nekustamo īpašumu zvanīt 25708748

Par izsoles norisi zvanīt 26605800.

Saldus novada pašvaldības nekustamā īpašuma Upenes, Jaunlutriņu pag., Saldus nov., elektroniskā izsole
No 17.09.2021
plkst.13:00
Līdz 07.10.2021
plkst.23:59

Saldus novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli nekustamajam īpašumam Upenes, Jaunlutriņu pag., Saldus nov. (kadastra Nr. 8458 003 0020), kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8458 003 0196, platība 1,31 ha.

Sākumcena – 6 350 euro, solis – 200 euro, nodrošinājuma maksa – 635 euro.

Samaksa par pirkumu – 2 mēnešu laikā no Paziņojuma par pirkuma summu saņemšanas dienas.

Izsole sākas 17.09.2021. plkst.13:00 un noslēdzas 18.10.2021. plkst.13:00.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 17.09.2021. plkst.13:00 līdz 07.10.2021. plkst. 23:59  https://izsoles.ta.gov.lv.

Drošības nauda un dalības maksa iemaksājama attiecīgi Saldus novada pašvaldības un Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Izsole norisinās https://izsoles.ta.gov.lv.

Par nekustamo īpašumu zvanīt 25708748

Par izsoles norisi zvanīt 26605800.

Saldus novada pašvaldības nekustamā īpašuma Rugāji, Šķēdes pag., Saldus nov., elektroniskā izsole
No 17.09.2021
plkst.13:00
Līdz 07.10.2021
plkst.23:59

Saldus novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli nekustamajam īpašumam Rugāji, Šķēdes pag., Saldus nov. (kadastra Nr. 8488 004 0047), kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8488 004 0047, platība 3,89 ha.

Sākumcena – 10 680 euro, solis – 300 euro, nodrošinājuma maksa – 1068 euro.

Samaksa par pirkumu – 2 mēnešu laikā no Paziņojuma par pirkuma summu saņemšanas dienas.

Izsole sākas 17.09.2021. plkst.13:00 un noslēdzas 18.10.2021. plkst.13:00.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 17.09.2021. plkst.13:00 līdz 07.10.2021. plkst. 23:59  https://izsoles.ta.gov.lv.

Drošības nauda un dalības maksa iemaksājama attiecīgi Saldus novada pašvaldības un Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Izsole norisinās https://izsoles.ta.gov.lv.

Par nekustamo īpašumu zvanīt 25708748

Par izsoles norisi zvanīt 26605800.

Saldus novada pašvaldības nekustamā īpašuma Stūrīši, Šķēdes pag., Saldus nov., elektroniskā izsole
No 17.09.2021
plkst.13:00
Līdz 07.10.2021
plkst.23:59

Saldus novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli nekustamajam īpašumam Stūrīši, Šķēdes pag., Saldus nov. (kadastra Nr. 8488 001 0071), kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8488 001 0071, platība 1,82 ha.

Sākumcena – 6 540 euro, solis – 200 euro, nodrošinājuma maksa – 654 euro.

Samaksa par pirkumu – 2 mēnešu laikā no Paziņojuma par pirkuma summu saņemšanas dienas.

Izsole sākas 17.09.2021. plkst.13:00 un noslēdzas 18.10.2021. plkst.13:00.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 17.09.2021. plkst.13:00 līdz 07.10.2021. plkst. 23:59  https://izsoles.ta.gov.lv.

Drošības nauda un dalības maksa iemaksājama attiecīgi Saldus novada pašvaldības un Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Izsole norisinās https://izsoles.ta.gov.lv.

Par nekustamo īpašumu zvanīt 25708748

Par izsoles norisi zvanīt 26605800.

Saldus novada pašvaldības nekustamā īpašuma Tehnikas mazgātava, Pampāļu pag., Saldus nov., elektroniskā izsole
No 17.09.2021
plkst.13:00
Līdz 07.10.2021
plkst.23:59

Saldus novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli nekustamajam īpašumam Tehnikas mazgātava, Pampāļu pag., Saldus nov. (kadastra Nr. 8476 005 0206), kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8476 005 0206, platība 0,4346 ha.

Sākumcena – 3200 euro, solis – 100 euro, nodrošinājuma maksa – 320 euro.

Samaksa par pirkumu – 2 mēnešu laikā no Paziņojuma par pirkuma summu saņemšanas dienas.

Izsole sākas 17.09.2021. plkst.13:00 un noslēdzas 18.10.2021. plkst.13:00.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 17.09.2021. plkst.13:00 līdz 07.10.2021. plkst. 23:59  https://izsoles.ta.gov.lv.

Drošības nauda un dalības maksa iemaksājama attiecīgi Saldus novada pašvaldības un Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Izsole norisinās https://izsoles.ta.gov.lv.

Par nekustamo īpašumu zvanīt 25745088

Par izsoles norisi zvanīt 26605800.

Saldus novada pašvaldības nekustamā īpašuma Polīši, Zaņas pag., Saldus nov., elektroniskā izsole
No 17.09.2021
plkst.13:00
Līdz 07.10.2021
plkst.23:59

Saldus novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli nekustamajam īpašumam Polīši, Zaņas pag., Saldus nov. (kadastra Nr. 8494 004 0015), kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8494 004 0031, platība 0,6099 ha.

Sākumcena – 2 990 euro, solis – 100 euro, nodrošinājuma maksa – 299 euro.

Samaksa par pirkumu – 2 mēnešu laikā no Paziņojuma par pirkuma summu saņemšanas dienas.

Izsole sākas 17.09.2021. plkst.13:00 un noslēdzas 18.10.2021. plkst.13:00.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 17.09.2021. plkst.13:00 līdz 07.10.2021. plkst. 23:59  https://izsoles.ta.gov.lv.

Drošības nauda un dalības maksa iemaksājama attiecīgi Saldus novada pašvaldības un Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Izsole norisinās https://izsoles.ta.gov.lv.

Par nekustamo īpašumu zvanīt 25745088

Par izsoles norisi zvanīt 26605800.

Saldus novada pašvaldības nekustamā īpašuma Ražiņas, Zaņas pag., Saldus nov., elektroniskā izsole
No 17.09.2021
plkst.13:00
Līdz 07.10.2021
plkst.23:59

Saldus novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli nekustamajam īpašumam Ražiņas, Zaņas pag., Saldus nov. (kadastra Nr. 8494 004 0063), kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8494 004 0052, platība 0,7058 ha.

Sākumcena – 2750 euro, solis – 100 euro, nodrošinājuma maksa – 275 euro.

Samaksa par pirkumu – 2 mēnešu laikā no Paziņojuma par pirkuma summu saņemšanas dienas.

Izsole sākas 17.09.2021. plkst.13:00 un noslēdzas 18.10.2021. plkst.13:00.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 17.09.2021. plkst.13:00 līdz 07.10.2021. plkst. 23:59  https://izsoles.ta.gov.lv.

Drošības nauda un dalības maksa iemaksājama attiecīgi Saldus novada pašvaldības un Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Izsole norisinās https://izsoles.ta.gov.lv.

Par nekustamo īpašumu zvanīt 25745088

Par izsoles norisi zvanīt 26605800.

Saldus novada pašvaldības nekustamā īpašuma Pie Ceriņiem, Saldus pag., Saldus nov., elektroniskā izsole
No 17.09.2021
plkst.13:00
Līdz 07.10.2021
plkst.23:59

Saldus novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli nekustamajam īpašumam Pie Ceriņiem, Saldus pag., Saldus nov. (kadastra Nr. 8486 001 0199), kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8486 001 0199, platība 1,6 ha.

Sākumcena – 9 120 euro, solis – 200 euro, nodrošinājuma maksa – 912 euro.

Samaksa par pirkumu – 2 mēnešu laikā no Paziņojuma par pirkuma summu saņemšanas dienas.

Izsole sākas 17.09.2021. plkst.13:00 un noslēdzas 18.10.2021. plkst.13:00.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 17.09.2021. plkst.13:00 līdz 07.10.2021. plkst. 23:59  https://izsoles.ta.gov.lv.

Drošības nauda un dalības maksa iemaksājama attiecīgi Saldus novada pašvaldības un Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Izsole norisinās https://izsoles.ta.gov.lv.

Par nekustamo īpašumu zvanīt 25708748

Par izsoles norisi zvanīt 26605800.

Saldus novada pašvaldības nekustamā īpašuma Pie Kriozēm, Saldus pag., Saldus nov., elektroniskā izsole
No 17.09.2021
plkst.13:00
Līdz 07.10.2021
plkst.23:59

Saldus novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli nekustamajam īpašumam Pie Kriozēm, Saldus pag., Saldus nov. (kadastra Nr. 8486 001 0293), kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8486 001 0293, platība 1,0158 ha.

Sākumcena – 4 670 euro, solis – 200 euro, nodrošinājuma maksa – 467 euro.

Samaksa par pirkumu – 2 mēnešu laikā no Paziņojuma par pirkuma summu saņemšanas dienas.

Izsole sākas 17.09.2021. plkst.13:00 un noslēdzas 18.10.2021. plkst.13:00.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 17.09.2021. plkst.13:00 līdz 07.10.2021. plkst. 23:59  https://izsoles.ta.gov.lv.

Drošības nauda un dalības maksa iemaksājama attiecīgi Saldus novada pašvaldības un Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Izsole norisinās https://izsoles.ta.gov.lv.

Par nekustamo īpašumu zvanīt 25708748

Par izsoles norisi zvanīt 26605800.

Saldus novada pašvaldības nekustamā īpašuma Jaunkūri, Saldus pag., Saldus nov., elektroniskā izsole
No 17.09.2021
plkst.13:00
Līdz 07.10.2021
plkst.23:59

Saldus novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli nekustamajam īpašumam Jaunkūri, Saldus pag., Saldus nov. (kadastra Nr. 8486 001 0524), kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8486 001 0519, platība 0,9311 ha.

Sākumcena – 9 440 euro, solis – 200 euro, nodrošinājuma maksa – 944 euro.

Samaksa par pirkumu – 2 mēnešu laikā no Paziņojuma par pirkuma summu saņemšanas dienas.

Izsole sākas 17.09.2021. plkst.13:00 un noslēdzas 18.10.2021. plkst.13:00.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 17.09.2021. plkst.13:00 līdz 07.10.2021. plkst. 23:59  https://izsoles.ta.gov.lv.

Drošības nauda un dalības maksa iemaksājama attiecīgi Saldus novada pašvaldības un Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Izsole norisinās https://izsoles.ta.gov.lv.

Par nekustamo īpašumu zvanīt 25708748

Par izsoles norisi zvanīt 26605800.

Saldus novada pašvaldības nekustamā īpašuma Laukkalni, Zirņu pag., Saldus nov., elektroniskā izsole
No 17.09.2021
plkst.13:00
Līdz 07.10.2021
plkst.23:59

Saldus novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli nekustamajam īpašumam Laukkalni, Zirņu pag., Saldus nov. (kadastra Nr. 8496 004 0642), kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8496 004 0639, platība 10,13 ha.

Sākumcena – 45 490 euro, solis – 300 euro, nodrošinājuma maksa – 4 549 euro.

Samaksa par pirkumu – 2 mēnešu laikā no Paziņojuma par pirkuma summu saņemšanas dienas.

Izsole sākas 17.09.2021. plkst.13:00 un noslēdzas 18.10.2021. plkst.13:00.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 17.09.2021. plkst.13:00 līdz 07.10.2021. plkst. 23:59  https://izsoles.ta.gov.lv.

Drošības nauda un dalības maksa iemaksājama attiecīgi Saldus novada pašvaldības un Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Izsole norisinās https://izsoles.ta.gov.lv.

Par nekustamo īpašumu zvanīt 25708748

Par izsoles norisi zvanīt 26605800.

Saldus novada pašvaldības nekustamā īpašuma Lauku iela 1 k-1A , Jaunlutriņu pag., Saldus nov., elektroniskā izsole
No 17.09.2021
plkst.13:00
Līdz 07.10.2021
plkst.23:59

Saldus novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli nekustamajam īpašumam Lauku iela 1 k-1A , Jaunlutriņu pag., Saldus nov. (kadastra Nr. 8458 003 0468), kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8458 003 0466, platība 0,0361 ha, noliktavas kopējā platība 68,6 kvm.

Sākumcena – 2 590 euro, solis – 100 euro, nodrošinājuma maksa – 259 euro.

Samaksa par pirkumu – 2 mēnešu laikā no Paziņojuma par pirkuma summu saņemšanas dienas.

Izsole sākas 17.09.2021. plkst.13:00 un noslēdzas 18.10.2021. plkst.13:00.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 17.09.2021. plkst.13:00 līdz 07.10.2021. plkst. 23:59  https://izsoles.ta.gov.lv.

Drošības nauda un dalības maksa iemaksājama attiecīgi Saldus novada pašvaldības un Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Izsole norisinās https://izsoles.ta.gov.lv.

Par nekustamo īpašumu zvanīt 25708748

Par izsoles norisi zvanīt 26605800.

Saldus novada pašvaldības nekustamā īpašuma Mednieki, Ezeres pag., Saldus nov., elektroniskā izsole
No 17.09.2021
plkst.13:00
Līdz 07.10.2021
plkst.23:59

Saldus novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli nekustamajam īpašumam Mednieki, Ezeres pag., Saldus nov. (kadastra Nr. 8448 004 0022), kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8448 004 0022, platība 0,5018 ha.

Sākumcena – 1550 euro, solis – 100 euro, nodrošinājuma maksa – 155 euro.

Samaksa par pirkumu – 2 mēnešu laikā no Paziņojuma par pirkuma summu saņemšanas dienas.

Izsole sākas 17.09.2021. plkst.13:00 un noslēdzas 18.10.2021. plkst.13:00.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 17.09.2021. plkst.13:00 līdz 07.10.2021. plkst. 23:59  https://izsoles.ta.gov.lv.

Drošības nauda un dalības maksa iemaksājama attiecīgi Saldus novada pašvaldības un Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Izsole norisinās https://izsoles.ta.gov.lv.

Par nekustamo īpašumu zvanīt 25745088

Par izsoles norisi zvanīt 26605800.

Saldus novada pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 6B, Ezeres pag., Saldus nov., elektroniskā izsole
No 17.09.2021
plkst.13:00
Līdz 07.10.2021
plkst.23:59

Saldus novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli nekustamajam īpašumam Parka iela 6B, Ezeres pag., Saldus nov. (kadastra Nr. 8448 006 0494), kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8448 006 0307, platība 1,3911 ha.

Sākumcena – 3320 euro, solis – 200 euro, nodrošinājuma maksa – 332 euro.

Samaksa par pirkumu – 2 mēnešu laikā no Paziņojuma par pirkuma summu saņemšanas dienas.

Izsole sākas 17.09.2021. plkst.13:00 un noslēdzas 18.10.2021. plkst.13:00.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 17.09.2021. plkst.13:00 līdz 07.10.2021. plkst. 23:59  https://izsoles.ta.gov.lv.

Drošības nauda un dalības maksa iemaksājama attiecīgi Saldus novada pašvaldības un Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Izsole norisinās https://izsoles.ta.gov.lv.

Par nekustamo īpašumu zvanīt 25745088

Par izsoles norisi zvanīt 26605800.

Saldus novada pašvaldības nekustamā īpašuma Dārza iela 21, Saldus pag., Saldus nov., elektroniskā izsole
No 17.09.2021
plkst.13:00
Līdz 07.10.2021
plkst.23:59

Saldus novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli nekustamajam īpašumam Dārza iela 21, Saldus pag., Saldus nov. (kadastra Nr. 8486 001 0354), kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8486 001 0354, platība 0,3238 ha, palīgēkas  kopējā platība 85,1 kvm.

Sākumcena – 10 270 euro, solis – 300 euro, nodrošinājuma maksa – 1 027 euro.

Samaksa par pirkumu – 2 mēnešu laikā no Paziņojuma par pirkuma summu saņemšanas dienas.

Izsole sākas 17.09.2021. plkst.13:00 un noslēdzas 18.10.2021. plkst.13:00.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 17.09.2021. plkst.13:00 līdz 07.10.2021. plkst. 23:59  https://izsoles.ta.gov.lv.

Drošības nauda un dalības maksa iemaksājama attiecīgi Saldus novada pašvaldības un Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Izsole norisinās https://izsoles.ta.gov.lv.

Par nekustamo īpašumu zvanīt 25708748

Par izsoles norisi zvanīt 26605800.

Saldus novada pašvaldības nekustamā īpašuma Dumbravu ferma, Lutriņu pag., Saldus nov., elektroniskā izsole
No 17.09.2021
plkst.13:00
Līdz 07.10.2021
plkst.23:59

Saldus novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli nekustamajam īpašumam Dumbravu ferma, Lutriņu pag., Saldus nov. (kadastra Nr. 8466 004 0091), kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8466 004 0191, platība 3,86 ha.

Sākumcena – 13 960 euro, solis – 300 euro, nodrošinājuma maksa – 1 396 euro.

Samaksa par pirkumu – 2 mēnešu laikā no Paziņojuma par pirkuma summu saņemšanas dienas.

Izsole sākas 17.09.2021. plkst.13:00 un noslēdzas 18.10.2021. plkst.13:00.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 17.09.2021. plkst.13:00 līdz 07.10.2021. plkst. 23:59  https://izsoles.ta.gov.lv.

Drošības nauda un dalības maksa iemaksājama attiecīgi Saldus novada pašvaldības un Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Izsole norisinās https://izsoles.ta.gov.lv.

Par nekustamo īpašumu zvanīt 25708748

Par izsoles norisi zvanīt 26605800.

Saldus novada pašvaldības nekustamā īpašuma Baltiņi, Ezeres pag., Saldus nov., elektroniskā izsole
No 17.09.2021
plkst.13:00
Līdz 07.10.2021
plkst.23:59

Saldus novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli nekustamajam Baltiņi, Ezeres pag., Saldus nov. (kadastra Nr. 8448 006 0369),

kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8448 006 0369, platība 0,1050 ha un vienstāvu dzīvojamā mājas, kopējā platība 355,3 m2

Sākumcena – 6120 euro, solis – 200 euro, nodrošinājuma maksa – 612 euro.

Samaksa par pirkumu – 2 mēnešu laikā no Paziņojuma par pirkuma summu saņemšanas dienas vai uz nomaksu līdz 5 gadiem izsoles noteikumos paredzētos gadījumos.

Izsole sākas 17.09.2021. plkst.13:00 un noslēdzas 18.10.2021. plkst.13:00.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 17.09.2021. plkst.13:00 līdz 07.10.2021. plkst. 23:59  https://izsoles.ta.gov.lv.

Drošības nauda un dalības maksa iemaksājama attiecīgi Saldus novada pašvaldības un Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Izsole norisinās https://izsoles.ta.gov.lv.

Par nekustamo īpašumu un to apskati zvanīt 26 190 023

Par izsoles norisi zvanīt 26605800.

Saldus novada pašvaldības dzīvokļa īpašuma Bērzu iela 4-6, Nīgrandes pag., Saldus nov., elektroniskā izsole
No 17.09.2021
plkst.13:00
Līdz 07.10.2021
plkst.23:59

Saldus novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli dzīvokļa īpašumam Bērzu iela 4-6, Nīgrandes pag., Saldus nov. (kadastra Nr. 8470 900 0217), divistabu dzīvoklis atrodas būves 3.stāvā, ar kopējo platību 55,00 m2

Sākumcena – 1690 euro, solis – 100 euro, nodrošinājuma maksa – 169 euro.

Samaksa par pirkumu – 2 mēnešu laikā no Paziņojuma par pirkuma summu saņemšanas dienas vai uz nomaksu līdz 3 gadiem izsoles noteikumos paredzētos gadījumos.

Izsole sākas 17.09.2021. plkst.13:00 un noslēdzas 18.10.2021. plkst.13:00.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 17.09.2021. plkst.13:00 līdz 07.10.2021. plkst. 23:59  https://izsoles.ta.gov.lv.

Drošības nauda un dalības maksa iemaksājama attiecīgi Saldus novada pašvaldības un Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Izsole norisinās https://izsoles.ta.gov.lv.

Par nekustamo īpašumu un to apskati zvanīt 26 600 372

Par izsoles norisi zvanīt 26605800.

Saldus novada pašvaldības dzīvokļa īpašuma “Ausekļi”-18, Vadakstes pag., Saldus nov. elektroniskā izsole
No 10.09.2021
plkst.13:00
Līdz 30.09.2021
plkst.23:59

Saldus novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli dzīvokļa īpašumam “Ausekļi”-18, Vadakstes pag., Saldus nov. (kadastra Nr. 8492 900 0044), trīsistabu dzīvoklis atrodas būves 3. (trešajā) stāvā, ar kopējo platību 69,80 m2.

Sākumcena – 1820 euro, solis – 100 euro, nodrošinājuma maksa – 182 euro.

Samaksa par pirkumu – 2 mēnešu laikā no Paziņojuma par pirkuma summu saņemšanas dienas vai uz nomaksu līdz 3 gadiem izsoles noteikumos paredzētos gadījumos.

Izsole sākas 10.09.2021. plkst.13:00 un noslēdzas 11.10.2021. plkst.13:00.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 10.09.2021. plkst.13:00 līdz 30.09.2021. plkst. 23:59  https://izsoles.ta.gov.lv.

Drošības nauda un dalības maksa iemaksājama attiecīgi Saldus novada pašvaldības un Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Izsole norisinās https://izsoles.ta.gov.lv.

Par nekustamo īpašumu un to apskati zvanīt 25743212

Par izsoles norisi zvanīt 26605800.

Saldus novada pašvaldības nekustamā īpašuma Auziņas, Jaunauces pag., Saldus nov. elektroniskā izsole
No 10.09.2021
plkst.13:00
Līdz 30.09.2021
plkst.23:59

Saldus novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli nekustamajam īpašumam Auziņas, Jaunauces pag., Saldus nov. (kadastra Nr. 8456 004 0224), kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  8456 004 0180,  1.18 ha platībā.

Sākumcena – 4290 euro, solis – 200 euro, nodrošinājuma maksa – 429 euro.

Samaksa par pirkumu – 2 mēnešu laikā no Paziņojuma par pirkuma summu saņemšanas dienas.

Izsole sākas 10.09.2021. plkst.13:00 un noslēdzas 11.10.2021. plkst.13:00.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 10.09.2021. plkst.13:00 līdz 30.09.2021. plkst. 23:59  https://izsoles.ta.gov.lv.

Drošības nauda un dalības maksa iemaksājama attiecīgi Saldus novada pašvaldības un Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Izsole norisinās https://izsoles.ta.gov.lv.

Par nekustamo īpašumu zvanīt 25743212

Par izsoles norisi zvanīt 26605800.

Saldus novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Bērzi”-14, Jaunlutriņu pag., Saldus nov. elektroniskā izsole
No 10.09.2021
plkst.13:00
Līdz 30.09.2021
plkst.23:59

Saldus novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli dzīvokļa īpašumam “Bērzi”-14, Jaunlutriņu pag., Saldus nov. (kadastra Nr. 8458 900 0078), trīsistabu dzīvoklis atrodas būves 1. (pirmajā) stāvā, ar kopējo platību 69,2 m2.

Sākumcena – 2720 euro, solis – 100 euro, nodrošinājuma maksa – 272 euro.

Samaksa par pirkumu – 2 mēnešu laikā no Paziņojuma par pirkuma summu saņemšanas dienas vai uz nomaksu līdz 4 gadiem izsoles noteikumos paredzētos gadījumos.

Izsole sākas 10.09.2021. plkst.13:00 un noslēdzas 11.10.2021. plkst.13:00.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 10.09.2021. plkst.13:00 līdz 30.09.2021. plkst. 23:59  https://izsoles.ta.gov.lv.

Drošības nauda un dalības maksa iemaksājama attiecīgi Saldus novada pašvaldības un Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Izsole norisinās https://izsoles.ta.gov.lv.

Par nekustamo īpašumu un to apskati zvanīt 25 708 748

Par izsoles norisi zvanīt 26605800.

Saldus novada pašvaldības nekustamā īpašuma Ceriņu iela 3-3, Šķēdes pag., Saldus nov. elektroniskā izsole
No 10.09.2021
plkst.13:00
Līdz 30.09.2021
plkst.23:59

Saldus novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli dzīvokļa īpašumam Ceriņu iela 3-3, Šķēdes pag., Saldus nov. (kadastra Nr. 8488 900 0043), trīsistabu dzīvoklis atrodas būves 2. (otrajā) stāvā, ar kopējo platību 69,7 m2.

Sākumcena – 1780 euro, solis – 100 euro, nodrošinājuma maksa – 178 euro.

Samaksa par pirkumu – 2 mēnešu laikā no Paziņojuma par pirkuma summu saņemšanas dienas vai uz nomaksu līdz 3 gadiem izsoles noteikumos paredzētos gadījumos.

Izsole sākas 10.09.2021. plkst.13:00 un noslēdzas 11.10.2021. plkst.13:00.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 10.09.2021. plkst.13:00 līdz 30.09.2021. plkst. 23:59  https://izsoles.ta.gov.lv.

Drošības nauda un dalības maksa iemaksājama attiecīgi Saldus novada pašvaldības un Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Izsole norisinās https://izsoles.ta.gov.lv.

Par nekustamo īpašumu un to apskati zvanīt 25 708 748

Par izsoles norisi zvanīt 26605800.

Saldus novada pašvaldības nekustamā īpašuma Ceriņu iela 3-15, Šķēdes pag., Saldus nov. elektroniskā izsole
No 10.09.2021
plkst.13:00
Līdz 30.09.2021
plkst.23:59

Saldus novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli dzīvokļa īpašumam Ceriņu iela 3-15, Šķēdes pag., Saldus nov. (kadastra Nr. 8488 900 0044), trīsistabu dzīvoklis atrodas būves 2. (otrajā) stāvā, ar kopējo platību 71,5 m2.

Sākumcena – 1980 euro, solis – 100 euro, nodrošinājuma maksa – 198 euro.

Samaksa par pirkumu – 2 mēnešu laikā no Paziņojuma par pirkuma summu saņemšanas dienas vai uz nomaksu līdz 3 gadiem izsoles noteikumos paredzētos gadījumos.

Izsole sākas 10.09.2021. plkst.13:00 un noslēdzas 11.10.2021. plkst.13:00.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 10.09.2021. plkst.13:00 līdz 30.09.2021. plkst. 23:59  https://izsoles.ta.gov.lv.

Drošības nauda un dalības maksa iemaksājama attiecīgi Saldus novada pašvaldības un Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Izsole norisinās https://izsoles.ta.gov.lv.

Par nekustamo īpašumu un to apskati zvanīt 25 708 748

Par izsoles norisi zvanīt 26605800.

Saldus novada pašvaldības nekustamā īpašuma D/s ,,Dzirnaviņas” dārzs Nr.6, Cieceres pag., Saldus nov. elektroniskā izsole
No 10.09.2021
plkst.13:00
Līdz 30.09.2021
plkst.23:59

Saldus novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli nekustamajam īpašumam D/s ,,Dzirnaviņas” dārzs Nr.6, Cieceres pag., Saldus nov. (kadastra Nr. 8425 004 0118), kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8425 004 0118, platība 594 m2.

Sākumcena – 1100 euro, solis – 100 euro, nodrošinājuma maksa – 110 euro.

Samaksa par pirkumu – 2 mēnešu laikā no Paziņojuma par pirkuma summu saņemšanas dienas.

Izsole sākas 10.09.2021. plkst.13:00 un noslēdzas 11.10.2021. plkst.13:00.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 10.09.2021. plkst.13:00 līdz 30.09.2021. plkst. 23:59  https://izsoles.ta.gov.lv.

Drošības nauda un dalības maksa iemaksājama attiecīgi Saldus novada pašvaldības un Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Izsole norisinās https://izsoles.ta.gov.lv.

Par nekustamo īpašumu zvanīt 26681175

Par izsoles norisi zvanīt 26605800.

Saldus novada pašvaldības nekustamā īpašuma D/s ,,Dzirnaviņas” dārzs Nr.33, Cieceres pag., Saldus nov. elektroniskā izsole
No 10.09.2021
plkst.13:00
Līdz 30.09.2021
plkst.23:59

Saldus novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli nekustamajam īpašumam D/s ,,Dzirnaviņas” dārzs Nr.33, Cieceres pag., Saldus nov. (kadastra Nr. 8425 004 0144), kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8425 004 0144, platība 592 m2.

Sākumcena – 1430 euro, solis – 100 euro, nodrošinājuma maksa – 143 euro.

Samaksa par pirkumu – 2 mēnešu laikā no Paziņojuma par pirkuma summu saņemšanas dienas.

Izsole sākas 10.09.2021. plkst.13:00 un noslēdzas 11.10.2021. plkst.13:00.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 10.09.2021. plkst.13:00 līdz 30.09.2021. plkst. 23:59  https://izsoles.ta.gov.lv.

Drošības nauda un dalības maksa iemaksājama attiecīgi Saldus novada pašvaldības un Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Izsole norisinās https://izsoles.ta.gov.lv.

Par nekustamo īpašumu zvanīt 26681175

Par izsoles norisi zvanīt 26605800.

Saldus novada pašvaldības nekustamā īpašuma Kalnsētiņas, Jaunauces pag., Saldus nov. elektroniskā izsole
No 10.09.2021
plkst.13:00
Līdz 30.09.2021
plkst.23:59

Saldus novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli nekustamajam īpašumam Kalnsētiņas, Jaunauces pag., Saldus nov. (kadastra Nr. 8456 004 0225), kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8456 004 0222, platība 1,14 ha.

Sākumcena – 3820 euro, solis – 100 euro, nodrošinājuma maksa – 382 euro.

Samaksa par pirkumu – 2 mēnešu laikā no Paziņojuma par pirkuma summu saņemšanas dienas.

Izsole sākas 10.09.2021. plkst.13:00 un noslēdzas 11.10.2021. plkst.13:00.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 10.09.2021. plkst.13:00 līdz 30.09.2021. plkst. 23:59  https://izsoles.ta.gov.lv.

Drošības nauda un dalības maksa iemaksājama attiecīgi Saldus novada pašvaldības un Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Izsole norisinās https://izsoles.ta.gov.lv.

Par nekustamo īpašumu zvanīt 25743212

Par izsoles norisi zvanīt 26605800.

Saldus novada pašvaldības nekustamā īpašuma Laucēni, Rubas pag., Saldus nov. elektroniskā izsole
No 10.09.2021
plkst.13:00
Līdz 30.09.2021
plkst.23:59

Saldus novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli nekustamajam īpašumam Laucēni, Rubas pag., Saldus nov. (kadastra Nr. 8482 002 0550), kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8482 002 0334, platība 3.07 ha.

Sākumcena – 10 460 euro, solis – 300 euro, nodrošinājuma maksa – 1046 euro.

Samaksa par pirkumu – 2 mēnešu laikā no Paziņojuma par pirkuma summu saņemšanas dienas.

Izsole sākas 10.09.2021. plkst.13:00 un noslēdzas 11.10.2021. plkst.13:00.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 10.09.2021. plkst.13:00 līdz 30.09.2021. plkst. 23:59  https://izsoles.ta.gov.lv.

Drošības nauda un dalības maksa iemaksājama attiecīgi Saldus novada pašvaldības un Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Izsole norisinās https://izsoles.ta.gov.lv.

Par nekustamo īpašumu zvanīt 25743212

Par izsoles norisi zvanīt 26605800.

Saldus novada pašvaldības nekustamā īpašuma Laukurgas, Rubas pag., Saldus nov. elektroniskā izsole
No 10.09.2021
plkst.13:00
Līdz 30.09.2021
plkst.23:59

Saldus novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli nekustamajam īpašumam Laukurgas, Rubas pag., Saldus nov. (kadastra Nr. 8482 001 0359), kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8482 001 0215, platība 3.67 ha.

Sākumcena – 12 440 euro, solis – 300 euro, nodrošinājuma maksa – 1244 euro.

Samaksa par pirkumu – 2 mēnešu laikā no Paziņojuma par pirkuma summu saņemšanas dienas.

Izsole sākas 10.09.2021. plkst.13:00 un noslēdzas 11.10.2021. plkst.13:00.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 10.09.2021. plkst.13:00 līdz 30.09.2021. plkst. 23:59  https://izsoles.ta.gov.lv.

Drošības nauda un dalības maksa iemaksājama attiecīgi Saldus novada pašvaldības un Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Izsole norisinās https://izsoles.ta.gov.lv.

Par nekustamo īpašumu zvanīt 25743212

Par izsoles norisi zvanīt 26605800.

Saldus novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Liepas”-1, Jaunlutriņu pag., Saldus nov. elektroniskā izsole
No 10.09.2021
plkst.13:00
Līdz 30.09.2021
plkst.23:59

Saldus novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli dzīvokļa īpašumam “Liepas”-1, Jaunlutriņu pag., Saldus nov. (kadastra Nr. 8458 900 0024), divistabu dzīvoklis atrodas būves 1. (pirmajā) stāvā, ar kopējo platību 57,5 m2.

Sākumcena – 1510 euro, solis – 100 euro, nodrošinājuma maksa – 151 euro.

Samaksa par pirkumu – 2 mēnešu laikā no Paziņojuma par pirkuma summu saņemšanas dienas vai uz nomaksu līdz 3 gadiem izsoles noteikumos paredzētos gadījumos.

Izsole sākas 10.09.2021. plkst.13:00 un noslēdzas 11.10.2021. plkst.13:00.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 10.09.2021. plkst.13:00 līdz 30.09.2021. plkst. 23:59  https://izsoles.ta.gov.lv.

Drošības nauda un dalības maksa iemaksājama attiecīgi Saldus novada pašvaldības un Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Izsole norisinās https://izsoles.ta.gov.lv.

Par nekustamo īpašumu un to apskati zvanīt 25 708 748

Par izsoles norisi zvanīt 26605800.

Saldus novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Liepas”-5, Jaunlutriņu pag., Saldus nov. elektroniskā izsole
No 10.09.2021
plkst.13:00
Līdz 30.09.2021
plkst.23:59

Saldus novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli dzīvokļa īpašumam “Liepas”-5, Jaunlutriņu pag., Saldus nov. (kadastra Nr. 8458 900 0026), divistabu dzīvoklis atrodas būves 3. (trešajā) stāvā, ar kopējo platību 57,5 m2.

Sākumcena – 1620 euro, solis – 100 euro, nodrošinājuma maksa – 162 euro.

Samaksa par pirkumu – 2 mēnešu laikā no Paziņojuma par pirkuma summu saņemšanas dienas vai uz nomaksu līdz 3 gadiem izsoles noteikumos paredzētos gadījumos.

Izsole sākas 10.09.2021. plkst.13:00 un noslēdzas 11.10.2021. plkst.13:00.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 10.09.2021. plkst.13:00 līdz 30.09.2021. plkst. 23:59  https://izsoles.ta.gov.lv.

Drošības nauda un dalības maksa iemaksājama attiecīgi Saldus novada pašvaldības un Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Izsole norisinās https://izsoles.ta.gov.lv.

Par nekustamo īpašumu un to apskati zvanīt 25 708 748

Par izsoles norisi zvanīt 26605800.

Saldus novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Liepas”-8, Jaunlutriņu pag., Saldus nov. elektroniskā izsole
No 10.09.2021
plkst.13:00
Līdz 30.09.2021
plkst.23:59

Saldus novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli dzīvokļa īpašumam “Liepas”-8, Jaunlutriņu pag., Saldus nov. (kadastra Nr. 8458 900 0027), divistabu dzīvoklis atrodas būves 1. (pirmajā) stāvā, ar kopējo platību 57,0 m2.

Sākumcena – 1410 euro, solis – 100 euro, nodrošinājuma maksa – 141 euro.

Samaksa par pirkumu – 2 mēnešu laikā no Paziņojuma par pirkuma summu saņemšanas dienas vai uz nomaksu līdz 2 gadiem izsoles noteikumos paredzētos gadījumos.

Izsole sākas 10.09.2021. plkst.13:00 un noslēdzas 11.10.2021. plkst.13:00.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 10.09.2021. plkst.13:00 līdz 30.09.2021. plkst. 23:59  https://izsoles.ta.gov.lv.

Drošības nauda un dalības maksa iemaksājama attiecīgi Saldus novada pašvaldības un Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Izsole norisinās https://izsoles.ta.gov.lv.

Par nekustamo īpašumu un to apskati zvanīt 25 708 748

Par izsoles norisi zvanīt 26605800.

Saldus novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Liepas”-10, Jaunauces pag., Saldus nov. elektroniskā izsole
No 10.09.2021
plkst.13:00
Līdz 30.09.2021
plkst.23:59

Saldus novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli dzīvokļa īpašumam “Liepas”-10, Jaunauces pag., Saldus nov. (kadastra Nr. 8456 900 0019), divistabu dzīvoklis atrodas būves 2. (otrajā) stāvā, ar kopējo platību 57,5 m2.

Sākumcena – 1320 euro, solis – 50 euro, nodrošinājuma maksa – 132 euro.

Samaksa par pirkumu – 2 mēnešu laikā no Paziņojuma par pirkuma summu saņemšanas dienas vai uz nomaksu līdz 2 gadiem izsoles noteikumos paredzētos gadījumos.

Izsole sākas 10.09.2021. plkst.13:00 un noslēdzas 11.10.2021. plkst.13:00.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 10.09.2021. plkst.13:00 līdz 30.09.2021. plkst. 23:59  https://izsoles.ta.gov.lv.

Drošības nauda un dalības maksa iemaksājama attiecīgi Saldus novada pašvaldības un Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Izsole norisinās https://izsoles.ta.gov.lv.

Par nekustamo īpašumu un to apskati zvanīt 25743212

Par izsoles norisi zvanīt 26605800.

Saldus novada pašvaldības nekustamā īpašuma Ošenieku iela 1-1, Jaunlutriņu pag., Saldus nov. elektroniskā izsole
No 10.09.2021
plkst.13:00
Līdz 30.09.2021
plkst.23:59

Saldus novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli dzīvokļa īpašumam Ošenieku iela 1-1, Jaunlutriņu pag., Saldus nov. (kadastra Nr. 8458 900 0076), divistabu dzīvoklis atrodas būves 1. (pirmajā) stāvā, ar kopējo platību 39,5 m2.

Sākumcena – 1530 euro, solis – 100 euro, nodrošinājuma maksa – 153 euro.

Samaksa par pirkumu – 2 mēnešu laikā no Paziņojuma par pirkuma summu saņemšanas dienas vai uz nomaksu līdz 3 gadiem izsoles noteikumos paredzētos gadījumos.

Izsole sākas 10.09.2021. plkst.13:00 un noslēdzas 11.10.2021. plkst.13:00.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 10.09.2021. plkst.13:00 līdz 30.09.2021. plkst. 23:59  https://izsoles.ta.gov.lv.

Drošības nauda un dalības maksa iemaksājama attiecīgi Saldus novada pašvaldības un Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Izsole norisinās https://izsoles.ta.gov.lv.

Par nekustamo īpašumu un to apskati zvanīt 25 708 748

Par izsoles norisi zvanīt 26605800.

Saldus novada pašvaldības nekustamā īpašuma Ošenieku iela 3-6,, Jaunlutriņu pag., Saldus nov. elektroniskā izsole
No 10.09.2021
plkst.13:00
Līdz 30.09.2021
plkst.23:59

Saldus novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli dzīvokļa īpašumam Ošenieku iela 3-6, Jaunlutriņu pag., Saldus nov. (kadastra Nr. 8458 900 0038), divistabu dzīvoklis atrodas būves 2. (otrajā) stāvā, ar kopējo platību 53,8 m2.

Sākumcena – 1750 euro, solis – 100 euro, nodrošinājuma maksa – 175 euro.

Samaksa par pirkumu – 2 mēnešu laikā no Paziņojuma par pirkuma summu saņemšanas dienas vai uz nomaksu līdz 3 gadiem izsoles noteikumos paredzētos gadījumos.

Izsole sākas 10.09.2021. plkst.13:00 un noslēdzas 11.10.2021. plkst.13:00.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 10.09.2021. plkst.13:00 līdz 30.09.2021. plkst. 23:59  https://izsoles.ta.gov.lv.

Drošības nauda un dalības maksa iemaksājama attiecīgi Saldus novada pašvaldības un Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Izsole norisinās https://izsoles.ta.gov.lv.

Par nekustamo īpašumu un to apskati zvanīt 25 708 748

Par izsoles norisi zvanīt 26605800.

Saldus novada pašvaldības nekustamā īpašuma Pie Novadniekiem, Remtes pag., Saldus nov. elektroniskā izsole
No 10.09.2021
plkst.13:00
Līdz 30.09.2021
plkst.23:59

Saldus novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli nekustamajam īpašumam Pie Novadniekiem, Remtes pag., Saldus nov. (kadastra Nr. 8480 005 0127), kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8480 005 0127, platība 2,45 ha.

Sākumcena – 8745 euro, solis – 100 euro, nodrošinājuma maksa – 874,50 euro.

Samaksa par pirkumu – 2 mēnešu laikā no Paziņojuma par pirkuma summu saņemšanas dienas.

Izsole sākas 10.09.2021. plkst.13:00 un noslēdzas 11.10.2021. plkst.13:00.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 10.09.2021. plkst.13:00 līdz 30.09.2021. plkst. 23:59  https://izsoles.ta.gov.lv.

Drošības nauda un dalības maksa iemaksājama attiecīgi Saldus novada pašvaldības un Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Izsole norisinās https://izsoles.ta.gov.lv.

Par nekustamo īpašumu zvanīt 25743212

Par izsoles norisi zvanīt 26605800.

Saldus novada pašvaldības nekustamā īpašuma Pīlādži, Vadakstes pag., Saldus nov. elektroniskā izsole
No 10.09.2021
plkst.13:00
Līdz 30.09.2021
plkst.23:59

Saldus novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli nekustamajam īpašumam Pīlādži, Vadakstes pag., Saldus nov. (kadastra Nr. 8492 004 0067), kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8492 004 0067, platība 1,25 ha.

Sākumcena – 3500 euro, solis – 100 euro, nodrošinājuma maksa – 350 euro.

Samaksa par pirkumu – 2 mēnešu laikā no Paziņojuma par pirkuma summu saņemšanas dienas.

Izsole sākas 10.09.2021. plkst.13:00 un noslēdzas 11.10.2021. plkst.13:00.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 10.09.2021. plkst.13:00 līdz 30.09.2021. plkst. 23:59  https://izsoles.ta.gov.lv.

Drošības nauda un dalības maksa iemaksājama attiecīgi Saldus novada pašvaldības un Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Izsole norisinās https://izsoles.ta.gov.lv.

Par nekustamo īpašumu zvanīt 25743212

Par izsoles norisi zvanīt 26605800.

Lūdzu atjauniniet savu pārlūkprogrammu

Jūsu Tīmekļa pārlūks nespēj pilnvērtīgi attēlot šo lapu, jo šī lapa ir būvēta balstoties uz moderniem Tīmekļa standartiem. Lai apskatītu šo lapu, aicinām Jūs izvēlēties kādu no modernajiem Tīmekļa pārlūkiem, kas pieejami zemāk.

Bezmaksas pārlūkprogrammas - visas pārlūkprogrammas nodrošina vienādas pamatfunkcijas un ir viegli lietojamas. Izvēlieties, kuru pārlūkprogrammu vēlaties lejupielādēt: