Izsoles

Izsoles nosaukums
Datums
Saldus novada pašvaldības dzīvokļa īpašuma Avotu iela 4-7, Zaņas pag., Saldus nov., elektroniskā izsole
No 10.12.2021
plkst.13:00
Līdz 30.12.2021
plkst.23:59

Saldus novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli dzīvokļa īpašumam Avotu iela 4-7,  Kareļi, Zaņas pag., Saldus nov. (kadastra Nr. 8494 900 0033), divistabu dzīvoklis atrodas būves 1. (pirmajā) stāvā, ar kopējo platību 58,9 m2.

Sākumcena – 608 euro, solis – 100 euro, nodrošinājuma maksa – 60,80 euro.

Samaksa par pirkumu – 2 mēnešu laikā no Paziņojuma par pirkuma summu saņemšanas dienas vai uz nomaksu līdz 3 gadiem izsoles noteikumos paredzētos gadījumos.

Izsole sākas 10.12.2021. plkst.13:00 un noslēdzas 10.01.2022. plkst.13:00.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 10.12.2021. plkst.13:00 līdz 30.12.2021. plkst. 23:59  https://izsoles.ta.gov.lv.

Drošības nauda un dalības maksa iemaksājama attiecīgi Saldus novada pašvaldības un Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Izsoles pretendentam un izsoles dalībniekam visiem norēķiniem jāizmanto attiecīgās fiziskās vai juridiskās personas kredītiestādes norēķinu konts un finanšu līdzekļi, kas tiek ieskaitīti Saldus novada pašvaldības kredītiestādes kontā no trešo personu kredītiestādes kontiem nekustamo īpašumu darījumu gadījumos (arī izsoles nodrošinājuma samaksa) tiek atgriezti šīm trešajām personām un netiek ieskaitīti kā samaksa par darījumu (arī izsoles nodrošinājuma samaksa).

Izsole norisinās https://izsoles.ta.gov.lv.

Par nekustamo īpašumu un to apskati zvanīt 26 644 732

Par izsoles norisi zvanīt 26605800.

Saldus novada pašvaldības dzīvokļa īpašuma Avotu iela 6-5, Zaņas pag., Saldus nov., elektroniskā izsole
No 10.12.2021
plkst.13:00
Līdz 30.12.2021
plkst.23:59

Saldus novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli dzīvokļa īpašumam Avotu iela 6-5, Zaņas pag., Saldus nov. (kadastra Nr. 8494 900 0035), divistabu dzīvoklis atrodas būves 2. (otrajā) stāvā, ar kopējo platību 34,10 m2.

Sākumcena – 460 euro, solis – 50 euro, nodrošinājuma maksa – 46 euro.

Samaksa par pirkumu – 2 mēnešu laikā no Paziņojuma par pirkuma summu saņemšanas dienas vai uz nomaksu līdz 2 gadiem izsoles noteikumos paredzētos gadījumos.

Izsole sākas 10.12.2021. plkst.13:00 un noslēdzas 10.01.2022. plkst.13:00.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 10.12.2021. plkst.13:00 līdz 30.12.2021. plkst. 23:59  https://izsoles.ta.gov.lv.

Drošības nauda un dalības maksa iemaksājama attiecīgi Saldus novada pašvaldības un Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Izsoles pretendentam un izsoles dalībniekam visiem norēķiniem jāizmanto attiecīgās fiziskās vai juridiskās personas kredītiestādes norēķinu konts un finanšu līdzekļi, kas tiek ieskaitīti Saldus novada pašvaldības kredītiestādes kontā no trešo personu kredītiestādes kontiem nekustamo īpašumu darījumu gadījumos (arī izsoles nodrošinājuma samaksa) tiek atgriezti šīm trešajām personām un netiek ieskaitīti kā samaksa par darījumu (arī izsoles nodrošinājuma samaksa).

Izsole norisinās https://izsoles.ta.gov.lv.

Par nekustamo īpašumu un to apskati zvanīt 26 644 732

Par izsoles norisi zvanīt 26605800.

Saldus novada pašvaldības dzīvokļa īpašuma Bērzu iela 4-2, Nīgrandes pag., Saldus nov., elektroniskā izsole
No 10.12.2021
plkst.13:00
Līdz 30.12.2021
plkst.23:59

Saldus novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli dzīvokļa īpašumam Bērzu iela 4-2, Nīgrandes pag., Saldus nov. (kadastra Nr. 8470 900 0245), divistabu dzīvoklis atrodas būves 1. (pirmajā) stāvā, ar kopējo platību 56,60 m2

Sākumcena – 808 euro, solis – 100 euro, nodrošinājuma maksa – 80,80 euro.

Samaksa par pirkumu – 2 mēnešu laikā no Paziņojuma par pirkuma summu saņemšanas dienas vai uz nomaksu līdz 3 gadiem izsoles noteikumos paredzētos gadījumos.

Izsole sākas 10.12.2021. plkst.13:00 un noslēdzas 10.01.2022. plkst.13:00.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 10.12.2021. plkst.13:00 līdz 30.12.2021. plkst. 23:59  https://izsoles.ta.gov.lv.

Drošības nauda un dalības maksa iemaksājama attiecīgi Saldus novada pašvaldības un Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Izsoles pretendentam un izsoles dalībniekam visiem norēķiniem jāizmanto attiecīgās fiziskās vai juridiskās personas kredītiestādes norēķinu konts un finanšu līdzekļi, kas tiek ieskaitīti Saldus novada pašvaldības kredītiestādes kontā no trešo personu kredītiestādes kontiem nekustamo īpašumu darījumu gadījumos (arī izsoles nodrošinājuma samaksa) tiek atgriezti šīm trešajām personām un netiek ieskaitīti kā samaksa par darījumu (arī izsoles nodrošinājuma samaksa).

Izsole norisinās https://izsoles.ta.gov.lv.

Par nekustamo īpašumu un to apskati zvanīt 26 600 372

Par izsoles norisi zvanīt 26605800.

Saldus novada pašvaldības dzīvokļa īpašuma Ceriņu iela 5-5, Šķēdes pag., Saldus nov., elektroniskā izsole
No 10.12.2021
plkst.13:00
Līdz 30.12.2021
plkst.23:59

Saldus novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli dzīvokļa īpašumam Ceriņu iela 5-5, Šķēdes pag., Saldus nov. (kadastra Nr. 8488 900 0048), četristabu dzīvoklis atrodas būves 3. (trešajā) stāvā, ar kopējo platību 89,7 m2.

Sākumcena – 2200 euro, solis – 100 euro, nodrošinājuma maksa – 220 euro.

Samaksa par pirkumu – 2 mēnešu laikā no Paziņojuma par pirkuma summu saņemšanas dienas vai uz nomaksu līdz 4 gadiem izsoles noteikumos paredzētos gadījumos.

Izsole sākas 10.12.2021. plkst.13:00 un noslēdzas 10.01.2022. plkst.13:00.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 10.12.2021. plkst.13:00 līdz 30.12.2021. plkst. 23:59  https://izsoles.ta.gov.lv.

Drošības nauda un dalības maksa iemaksājama attiecīgi Saldus novada pašvaldības un Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Izsoles pretendentam un izsoles dalībniekam visiem norēķiniem jāizmanto attiecīgās fiziskās vai juridiskās personas kredītiestādes norēķinu konts un finanšu līdzekļi, kas tiek ieskaitīti Saldus novada pašvaldības kredītiestādes kontā no trešo personu kredītiestādes kontiem nekustamo īpašumu darījumu gadījumos (arī izsoles nodrošinājuma samaksa) tiek atgriezti šīm trešajām personām un netiek ieskaitīti kā samaksa par darījumu (arī izsoles nodrošinājuma samaksa).

Izsole norisinās https://izsoles.ta.gov.lv.

Par nekustamo īpašumu un to apskati zvanīt 25 708 748

Par izsoles norisi zvanīt 26605800.

Saldus novada pašvaldības nekustamā īpašuma Jaunbites, Saldus pag., Saldus nov., elektroniskā izsole
No 10.12.2021
plkst.13:00
Līdz 30.12.2021
plkst.23:59

Saldus novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli nekustamajam īpašumam Jaunbites, Saldus pag., Saldus nov. (kadastra Nr. 8486 001 0526), kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8486 001 0521, platība 0,87 ha.

Sākumcena – 6570 euro, solis – 300 euro, nodrošinājuma maksa – 657 euro.

Samaksa par pirkumu – 2 mēnešu laikā no Paziņojuma par pirkuma summu saņemšanas dienas.

Izsole sākas 10.12.2021. plkst.13:00 un noslēdzas 10.01.2022. plkst.13:00.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 10.12.2021. plkst.13:00 līdz 30.12.2021. plkst. 23:59  https://izsoles.ta.gov.lv.

Drošības nauda un dalības maksa iemaksājama attiecīgi Saldus novada pašvaldības un Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Izsoles pretendentam un izsoles dalībniekam visiem norēķiniem jāizmanto attiecīgās fiziskās vai juridiskās personas kredītiestādes norēķinu konts un finanšu līdzekļi, kas tiek ieskaitīti Saldus novada pašvaldības kredītiestādes kontā no trešo personu kredītiestādes kontiem nekustamo īpašumu darījumu gadījumos (arī izsoles nodrošinājuma samaksa) tiek atgriezti šīm trešajām personām un netiek ieskaitīti kā samaksa par darījumu (arī izsoles nodrošinājuma samaksa).

Izsole norisinās https://izsoles.ta.gov.lv.

Par nekustamo īpašumu zvanīt 25 708 748

Par izsoles norisi zvanīt 26605800.

Saldus novada pašvaldības dzīvokļa īpašuma “Lazdas”-1, Ezeres pag., Saldus nov., elektroniskā izsole
No 10.12.2021
plkst.13:00
Līdz 30.12.2021
plkst.23:59

Saldus novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli dzīvokļa īpašumam “Lazdas”-1, Ezeres pag., Saldus nov. (kadastra Nr. 8448 900 0133), vienistabas dzīvoklis atrodas būves 1. (pirmajā) stāvā, ar kopējo platību 29,10 m2.

Sākumcena – 220 euro, solis – 50 euro, nodrošinājuma maksa – 22 euro.

Samaksa par pirkumu – 2 mēnešu laikā no Paziņojuma par pirkuma summu saņemšanas dienas vai uz nomaksu līdz 2 gadiem izsoles noteikumos paredzētos gadījumos.

Izsole sākas 10.12.2021. plkst.13:00 un noslēdzas 10.01.2022. plkst.13:00.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 10.12.2021. plkst.13:00 līdz 30.12.2021. plkst. 23:59  https://izsoles.ta.gov.lv.

Drošības nauda un dalības maksa iemaksājama attiecīgi Saldus novada pašvaldības un Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Izsoles pretendentam un izsoles dalībniekam visiem norēķiniem jāizmanto attiecīgās fiziskās vai juridiskās personas kredītiestādes norēķinu konts un finanšu līdzekļi, kas tiek ieskaitīti Saldus novada pašvaldības kredītiestādes kontā no trešo personu kredītiestādes kontiem nekustamo īpašumu darījumu gadījumos (arī izsoles nodrošinājuma samaksa) tiek atgriezti šīm trešajām personām un netiek ieskaitīti kā samaksa par darījumu (arī izsoles nodrošinājuma samaksa).

Izsole norisinās https://izsoles.ta.gov.lv.

Par nekustamo īpašumu un to apskati zvanīt 26 190 023

Par izsoles norisi zvanīt 26605800.

Saldus novada pašvaldības dzīvokļa īpašuma “Lazdas”-2, Ezeres pag., Saldus nov., elektroniskā izsole
No 10.12.2021
plkst.13:00
Līdz 30.12.2021
plkst.23:59

Saldus novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli dzīvokļa īpašumam “Lazdas”-2, Ezeres pag., Saldus nov. (kadastra Nr. 8448 900 0134), vienistabas dzīvoklis atrodas būves 1. (pirmajā) stāvā, ar kopējo platību 29,60  m2.

Sākumcena – 220 euro, solis – 50 euro, nodrošinājuma maksa – 22 euro.

Samaksa par pirkumu – 2 mēnešu laikā no Paziņojuma par pirkuma summu saņemšanas dienas vai uz nomaksu līdz 2 gadiem izsoles noteikumos paredzētos gadījumos.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 10.12.2021. plkst.13:00 līdz 30.12.2021. plkst. 23:59  https://izsoles.ta.gov.lv.

Drošības nauda un dalības maksa iemaksājama attiecīgi Saldus novada pašvaldības un Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Izsoles pretendentam un izsoles dalībniekam visiem norēķiniem jāizmanto attiecīgās fiziskās vai juridiskās personas kredītiestādes norēķinu konts un finanšu līdzekļi, kas tiek ieskaitīti Saldus novada pašvaldības kredītiestādes kontā no trešo personu kredītiestādes kontiem nekustamo īpašumu darījumu gadījumos (arī izsoles nodrošinājuma samaksa) tiek atgriezti šīm trešajām personām un netiek ieskaitīti kā samaksa par darījumu (arī izsoles nodrošinājuma samaksa).

Izsole norisinās https://izsoles.ta.gov.lv.

Par nekustamo īpašumu un to apskati zvanīt 26 190 023

Par izsoles norisi zvanīt 26605800.

Saldus novada pašvaldības dzīvokļa īpašuma “Lazdas”-3, Ezeres pag., Saldus nov., elektroniskā izsole
No 10.12.2021
plkst.13:00
Līdz 30.12.2021
plkst.23:59

Saldus novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli dzīvokļa īpašumam “Lazdas”-3, Ezeres pag., Saldus nov. (kadastra Nr. 8448 900 0131), vienistabas dzīvoklis atrodas būves 1. (pirmajā) stāvā, ar kopējo platību 26,10 m2.

Sākumcena – 210 euro, solis – 50 euro, nodrošinājuma maksa – 21 euro.

Samaksa par pirkumu – 2 mēnešu laikā no Paziņojuma par pirkuma summu saņemšanas dienas vai uz nomaksu līdz 2 gadiem izsoles noteikumos paredzētos gadījumos.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 10.12.2021. plkst.13:00 līdz 30.12.2021. plkst. 23:59  https://izsoles.ta.gov.lv.

Drošības nauda un dalības maksa iemaksājama attiecīgi Saldus novada pašvaldības un Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Izsoles pretendentam un izsoles dalībniekam visiem norēķiniem jāizmanto attiecīgās fiziskās vai juridiskās personas kredītiestādes norēķinu konts un finanšu līdzekļi, kas tiek ieskaitīti Saldus novada pašvaldības kredītiestādes kontā no trešo personu kredītiestādes kontiem nekustamo īpašumu darījumu gadījumos (arī izsoles nodrošinājuma samaksa) tiek atgriezti šīm trešajām personām un netiek ieskaitīti kā samaksa par darījumu (arī izsoles nodrošinājuma samaksa).

Izsole norisinās https://izsoles.ta.gov.lv.

Par nekustamo īpašumu un to apskati zvanīt 26 190 023

Par izsoles norisi zvanīt 26605800.

Saldus novada pašvaldības dzīvokļa īpašuma “Liepas”- 4, Jaunlutriņu pag., Saldus nov., elektroniskā izsole
No 10.12.2021
plkst.13:00
Līdz 30.12.2021
plkst.23:59

Saldus novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli dzīvokļa īpašumam “Liepas”- 4, Jaunlutriņu pag., Saldus nov. (kadastra Nr. 8458 900 0025), trīsistabu dzīvoklis atrodas būves 2. (otrajā) stāvā, ar kopējo platību 70,10 m2.

Sākumcena – 1516 euro, solis – 100 euro, nodrošinājuma maksa – 151,60 euro.

Samaksa par pirkumu – 2 mēnešu laikā no Paziņojuma par pirkuma summu saņemšanas dienas vai uz nomaksu līdz 3 gadiem izsoles noteikumos paredzētos gadījumos.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 10.12.2021. plkst.13:00 līdz 30.12.2021. plkst. 23:59  https://izsoles.ta.gov.lv.

Drošības nauda un dalības maksa iemaksājama attiecīgi Saldus novada pašvaldības un Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Izsoles pretendentam un izsoles dalībniekam visiem norēķiniem jāizmanto attiecīgās fiziskās vai juridiskās personas kredītiestādes norēķinu konts un finanšu līdzekļi, kas tiek ieskaitīti Saldus novada pašvaldības kredītiestādes kontā no trešo personu kredītiestādes kontiem nekustamo īpašumu darījumu gadījumos (arī izsoles nodrošinājuma samaksa) tiek atgriezti šīm trešajām personām un netiek ieskaitīti kā samaksa par darījumu (arī izsoles nodrošinājuma samaksa).

Izsole norisinās https://izsoles.ta.gov.lv.

Par nekustamo īpašumu un to apskati zvanīt 25 708 748

Par izsoles norisi zvanīt 26605800.

Saldus novada pašvaldības nekustamā īpašuma Pie Buņām, Blīdenes pag., Saldus nov., elektroniskā izsole
No 10.12.2021
plkst.13:00
Līdz 30.12.2021
plkst.23:59

Saldus novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli nekustamajam īpašumam Pie Buņām, Blīdenes pag., Saldus nov. (kadastra Nr. 8444 004 0169), kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8444 004 0169, platība 4,15 ha .

Sākumcena – 8800 euro, solis – 100 euro, nodrošinājuma maksa – 880 euro.

Samaksa par pirkumu – 2 mēnešu laikā no Paziņojuma par pirkuma summu saņemšanas dienas.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 10.12.2021. plkst.13:00 līdz 30.12.2021. plkst. 23:59  https://izsoles.ta.gov.lv.

Drošības nauda un dalības maksa iemaksājama attiecīgi Saldus novada pašvaldības un Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Izsoles pretendentam un izsoles dalībniekam visiem norēķiniem jāizmanto attiecīgās fiziskās vai juridiskās personas kredītiestādes norēķinu konts un finanšu līdzekļi, kas tiek ieskaitīti Saldus novada pašvaldības kredītiestādes kontā no trešo personu kredītiestādes kontiem nekustamo īpašumu darījumu gadījumos (arī izsoles nodrošinājuma samaksa) tiek atgriezti šīm trešajām personām un netiek ieskaitīti kā samaksa par darījumu (arī izsoles nodrošinājuma samaksa).

Izsole norisinās https://izsoles.ta.gov.lv.

Par nekustamo īpašumu zvanīt 25743212

Par izsoles norisi zvanīt 26605800.

Saldus novada pašvaldības nekustamā īpašuma Pienotava, Novadnieku pag., Saldus nov., elektroniskā izsole
No 10.12.2021
plkst.13:00
Līdz 30.12.2021
plkst.23:59

Saldus novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli nekustamajam īpašumam Pienotava, Novadnieku pag., Saldus nov. (kadastra Nr. 8472 001 0311), kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8472 001 0311, kopējā platība 0,2479 ha.

Sākumcena – 2970 euro, solis – 200 euro, nodrošinājuma maksa – 297 euro.

Samaksa par pirkumu – 2 mēnešu laikā no Paziņojuma par pirkuma summu saņemšanas dienas.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 10.12.2021. plkst.13:00 līdz 30.12.2021. plkst. 23:59  https://izsoles.ta.gov.lv.

Drošības nauda un dalības maksa iemaksājama attiecīgi Saldus novada pašvaldības un Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Izsoles pretendentam un izsoles dalībniekam visiem norēķiniem jāizmanto attiecīgās fiziskās vai juridiskās personas kredītiestādes norēķinu konts un finanšu līdzekļi, kas tiek ieskaitīti Saldus novada pašvaldības kredītiestādes kontā no trešo personu kredītiestādes kontiem nekustamo īpašumu darījumu gadījumos (arī izsoles nodrošinājuma samaksa) tiek atgriezti šīm trešajām personām un netiek ieskaitīti kā samaksa par darījumu (arī izsoles nodrošinājuma samaksa).

Izsole norisinās https://izsoles.ta.gov.lv.

Par nekustamo īpašumu zvanīt 25708748

Par izsoles norisi zvanīt 26605800.

Saldus novada pašvaldības dzīvokļa īpašuma Striķu iela 27-4, Saldus elektroniskā izsole
No 10.12.2021
plkst.13:00
Līdz 30.12.2021
plkst.23:59

Saldus novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli dzīvokļa īpašumam Striķu iela 27-4, Saldus, Saldus nov. (kadastra Nr. 8401 900 3010), vienistabas dzīvoklis atrodas būves 2. (otrajā) stāvā, ar kopējo platību 10,8 m2.

Sākumcena – 1920 euro, solis – 100 euro, nodrošinājuma maksa – 192 euro.

Samaksa par pirkumu – 2 mēnešu laikā no Paziņojuma par pirkuma summu saņemšanas dienas vai uz nomaksu līdz 3 gadiem izsoles noteikumos paredzētos gadījumos.

Izsole sākas 10.12.2021. plkst.13:00 un noslēdzas 10.01.2022. plkst.13:00.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 10.12.2021. plkst.13:00 līdz 30.12.2021. plkst. 23:59  https://izsoles.ta.gov.lv.

Drošības nauda un dalības maksa iemaksājama attiecīgi Saldus novada pašvaldības un Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Izsoles pretendentam un izsoles dalībniekam visiem norēķiniem jāizmanto attiecīgās fiziskās vai juridiskās personas kredītiestādes norēķinu konts un finanšu līdzekļi, kas tiek ieskaitīti Saldus novada pašvaldības kredītiestādes kontā no trešo personu kredītiestādes kontiem nekustamo īpašumu darījumu gadījumos (arī izsoles nodrošinājuma samaksa) tiek atgriezti šīm trešajām personām un netiek ieskaitīti kā samaksa par darījumu (arī izsoles nodrošinājuma samaksa).

Izsole norisinās https://izsoles.ta.gov.lv.

Par nekustamo īpašumu un to apskati zvanīt 63807900

Par izsoles norisi zvanīt 26605800.

Saldus novada pašvaldības nekustamā īpašuma Pie apakšstacijas, Brocēni, Saldus nov., elektroniskā izsole
No 16.11.2021
plkst.13:00
Līdz 06.12.2021
plkst.23:59

Saldus novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli nekustamajam īpašumam Pie apakšstacijas, Brocēni, Saldus nov. (kadastra Nr. 8405 002 0026), kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8405 002 0069, platība 1,9643 ha.

Sākumcena – 23545 euro, solis – 100 euro, nodrošinājuma maksa – 2354.50 euro.

Samaksa par pirkumu – 2 mēnešu laikā no Paziņojuma par pirkuma summu saņemšanas dienas.

Izsole sākas 16.11.2021. plkst.13:00 un noslēdzas 16.12.2021. plkst.13:00.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 16.11.2021. plkst.13:00 līdz 06.12.2021. plkst. 23:59  https://izsoles.ta.gov.lv.

Drošības nauda un dalības maksa iemaksājama attiecīgi Saldus novada pašvaldības un Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Izsoles pretendentam un izsoles dalībniekam visiem norēķiniem jāizmanto attiecīgās fiziskās vai juridiskās personas kredītiestādes norēķinu konts un finanšu līdzekļi, kas tiek ieskaitīti Saldus novada pašvaldības kredītiestādes kontā no trešo personu kredītiestādes kontiem nekustamo īpašumu darījumu gadījumos (arī izsoles nodrošinājuma samaksa) tiek atgriezti šīm trešajām personām un netiek ieskaitīti kā samaksa par darījumu (arī izsoles nodrošinājuma samaksa).

Izsole norisinās https://izsoles.ta.gov.lv.

Par nekustamo īpašumu zvanīt 26562583

Par izsoles norisi zvanīt 26605800.

Lūdzu atjauniniet savu pārlūkprogrammu

Jūsu Tīmekļa pārlūks nespēj pilnvērtīgi attēlot šo lapu, jo šī lapa ir būvēta balstoties uz moderniem Tīmekļa standartiem. Lai apskatītu šo lapu, aicinām Jūs izvēlēties kādu no modernajiem Tīmekļa pārlūkiem, kas pieejami zemāk.

Bezmaksas pārlūkprogrammas - visas pārlūkprogrammas nodrošina vienādas pamatfunkcijas un ir viegli lietojamas. Izvēlieties, kuru pārlūkprogrammu vēlaties lejupielādēt: