Izsoles

Izsoles nosaukums
Datums
Saldus novada pašvaldības nekustamā īpašuma D/S “Aronija” dārzs Nr.123, Zirņu pag., Saldus nov. ATKĀRTOTAS IZSOLES NOTEIKUMI
19.08.2019
plkst.10:00
Saldus novada pašvaldības nekustamā īpašuma Ganību iela 48, dzīvoklis Nr.2A, Saldus, izsole
14.08.2019
plkst.10:00
Saldus novada pašvaldības nekustamā īpašuma Dzirnavu iela 1, Saldus, Saldus nov., izsole
14.08.2019
plkst.09:00
Saldus novada pašvaldības nekustamā īpašuma Striķu iela 12, dzīvoklis Nr.55, Saldus, izsole
07.08.2019
plkst.13:00
Saldus novada pašvaldības dzīvokļa īpašuma Tūristu iela 7, dzīvoklis Nr.35, Saldus, izsole
07.08.2019
plkst.11:00
Saldus novada pašvaldības nekustamā īpašuma Avotu iela 4-16, Kareļi, Zaņas pag., Saldus nov., izsole
07.08.2019
plkst.11:00
Saldus novada pašvaldības nekustamā īpašuma Dzirnavu iela 9, dzīvoklis Nr.19, Saldus, Saldus nov., izsole
07.08.2019
plkst.10:00
Saldus novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Sūbri”, Zaņas pag., Saldus nov., izsole
07.08.2019
plkst.10:00
Saldus novada pašvaldības nekustamā īpašuma Dzirnavu iela 18B, Saldus pilsētā, izsole
07.08.2019
plkst.09:00
Saldus novada pašvaldības nekustamā īpašuma „GOBAS” -4, Rubas pagasts, Saldus novads, izsole
31.07.2019
plkst.10:00

Saldus novada pašvaldības Apvienotā Jaunauces un Rubas pagastu pārvalde izsola mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu “Gobas”-4, Rubas pagasts, Saldus novads, kadastra Nr. 8482 900 0052, 2-istabu dzīvoklis, kopējā platība 51,1 m² – sākumcena 1640,00 EUR, nodrošinājums 164,00 EUR, solis – 100,00 EUR, reģistrācijas maksa 10,00 EUR. Norēķini par objektu  -100% EUR. Izsole notiks 2019.gada 31.jūlijā plkst.10.00 „ Pagastmāja”, Rubas pagasts, Saldus novads.

Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek Saldus novada pašvaldības Apvienotajā Jaunauces un Rubas pagastu pārvaldē „Pagastmāja”, Rubas pagasts, Saldus novads katru darba dienu no plkst.9.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00 līdz 2019.gada 30.jūlijam plkst.12.00. Uzziņas pa tālr.26176969