Izsoles

Izsoles nosaukums
Datums
Saldus novada pašvaldības nekustamā īpašuma Peldu iela 5, dzīvoklis Nr.15, Saldus, Saldus nov., izsole
26.11.2019
plkst.11:00
Saldus novada pašvaldības nekustamā īpašuma Brīvības iela 46A, Saldus, Saldus nov., izsole
26.11.2019
plkst.10:30
Saldus novada pašvaldības nekustamā īpašuma Brīvības iela 48, Saldus, Saldus nov., izsole
26.11.2019
plkst.10:00
Saldus novada pašvaldības nekustamā īpašuma J.Rozentāla iela 34, Saldus pilsētā, izsole
26.11.2019
plkst.09:30
Saldus novada pašvaldības nekustamā īpašuma BITĪTES, Saldus pag., Saldus nov., izsole
21.11.2019
plkst.14:00
Saldus novada pašvaldības nekustamā īpašuma D/s Ziedonis dārzs Nr.242, Saldus pag., Saldus nov., izsole
21.11.2019
plkst.13:00
Saldus novada pašvaldības nekustamā īpašuma “CEBRI”, Jaunlutriņu pagasts, Saldus novads, IZSOLE
06.11.2019
plkst.11:30
Saldus novada pašvaldības nekustamā īpašuma “SULAS”, Šķēdes pagasts, Saldus novads, IZSOLE
06.11.2019
plkst.11:00
Saldus novada pašvaldības nekustamā īpašuma “LAZDAS” dzīvoklis Nr.17, Jaunlutriņi, Jaunlutriņu pagasts, Saldus novads, IZSOLE
06.11.2019
plkst.10:30
Saldus novada pašvaldības nekustamā īpašuma “TILTIŅI”, Šķēde, Šķēdes pagasts, Saldus novads, IZSOLE
06.11.2019
plkst.10:00
Saldus novada pašvaldības nekustamā īpašuma “OŠENIEKU iela 1” dzīvoklis Nr.12, Ošenieki, Jaunlutriņu pagasts, Saldus novads, IZSOLE
06.11.2019
plkst.09:30
Saldus novada pašvaldības nekustamā īpašuma “AKĀCIJAS”, Šķēde, Šķēdes pagasts, Saldus novads, ATKĀRTOTA (TREŠĀS) IZSOLE
06.11.2019
plkst.09:00
Saldus novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Ceplis”-7, Nīgrandes pag., Saldus nov., izsole
01.11.2019
plkst.11:00
Saldus novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Ceplis”-10, Nīgrandes pag., Saldus nov., izsole
01.11.2019
plkst.10:30
Saldus novada pašvaldības nekustamā īpašuma Bērzu iela 1 , dzīvoklis 13, Nīgrande, Nīgrandes pag., Saldus nov., izsole
01.11.2019
plkst.10:00
Saldus novada pašvaldības nekustamā īpašuma Silu iela 4 , dzīvoklis 30, Kalni, Nīgrandes pag., Saldus nov., izsole
01.11.2019
plkst.10:00
Saldus novada pašvaldības dzīvokļa īpašuma Ganību iela 48, dzīvoklis Nr.2A, Saldus, izsole
30.10.2019
plkst.09:00
Saldus novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Pie Gatera”, Zirņu pag., Saldus nov., izsole
28.10.2019
plkst.09:30
Saldus novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Palejiņas”, Zirņu pag., Saldus nov., izsole
28.10.2019
plkst.09:00
Saldus novada pašvaldības nekustamā īpašuma Melioratoru iela 5-7, Namiķi, Lutriņu pagasts, Saldus novads, izsole
22.10.2019
plkst.14:00

Saldus novada pašvaldības Lutriņu pagasta pārvalde, reģistrācijas Nr.90000013292, „Pagasta māja”, Lutriņu pagasts, Saldus novads, 22.10.2019. plkst. 14.00 rīko mutisku izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam Melioratoru iela 5, dzīvoklis Nr.7, Namiķi, Lutriņu pagasts, Saldus novads, LV-3861, sastāv no telpu grupas ar kadastra apzīmējumu 8466 005 0011 001 007, izsoles sākumcena 2810,00 EUR, apgrūtinājums: dzīvojamās telpas īres līgums līdz 31.12.2020.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, pirms izsoles jāiemaksā nodrošinājums 10% apmērā no izsolāmā īpašuma sākumcenas un jāsamaksā izsoles reģistrācijas maksa Saldus novada pašvaldības bankas norēķinu kontā: A/S “SEB banka”, UNLALV2X, LV42UNLA0050014277525.

Maksājuma uzdevumā obligāti norādīt: Lutriņu pagasta pārvalde, Izsolei (norādot objekta adresi, nodrošinājums/reģistrācijas maksa, t.sk., PVN 21%)

Īpašumus var apskatīt otrdienās no plkst. 9.00 līdz 12.00, sazinoties pa tālruni 63831231. Dalībnieku reģistrācija notiek līdz 21.10.2019. darba dienās no plkst. 9.00 līdz 12.00 Lutriņu pagasta pārvaldē.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapā www.saldus.lv sadaļā Izsoles.

Saldus novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Dīķmalas”, Lutriņu pagasts, Saldus novads, izsole
22.10.2019
plkst.13:00

Saldus novada pašvaldības Lutriņu pagasta pārvalde, reģistrācijas Nr.90000013292, „Pagasta māja”, Lutriņu pagasts, Saldus novads, 22.10.2019. plkst. 13.00 rīko mutisku izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam „Dīķmalas”, Lutriņu pagastā, pirmpirkuma tiesīgo nav, sastāv no zemesgabala 0,3845 ha un 2 ēkām, kadastra Nr.84660040132, Lutriņu pagasts, Saldus novads, izsoles sākumcena 1560,00 EUR.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, pirms izsoles jāiemaksā nodrošinājums 10% apmērā no izsolāmā īpašuma sākumcenas un jāsamaksā izsoles reģistrācijas maksa Saldus novada pašvaldības bankas norēķinu kontā: A/S “SEB banka”, UNLALV2X, LV42UNLA0050014277525.

Maksājuma uzdevumā obligāti norādīt: Lutriņu pagasta pārvalde, Izsolei (norādot objekta adresi, nodrošinājums/reģistrācijas maksa, t.sk., PVN 21%)

Īpašumus var apskatīt otrdienās no plkst. 9.00 līdz 12.00, sazinoties pa tālruni 63831231. Dalībnieku reģistrācija notiek līdz 21.10.2019. darba dienās no plkst. 9.00 līdz 12.00 Lutriņu pagasta pārvaldē.

Saldus novada pašvaldības nekustamā īpašuma Ozolu iela 6, dzīvoklis Nr.17, Pampāļi, Pampāļu pagasts, Saldus novads, atkārtota izsole
22.10.2019
plkst.10:30
Saldus novada pašvaldības nekustamā īpašuma Ozolu iela 6, dzīvoklis Nr.18, Pampāļi, Pampāļu pagasts, Saldus novads, atkārtota izsole
22.10.2019
plkst.10:00
Saldus novada pašvaldības nekustamā īpašuma Ozolu iela 2, dzīvoklis Nr.3, Pampāļi, Pampāļu pagasts, Saldus novads,
22.10.2019
plkst.09:30
Saldus novada pašvaldības nekustamā īpašuma Ozolu iela 2, dzīvoklis Nr.4, Pampāļi, Pampāļu pagasts, Saldus novads, atkārtota izsole
22.10.2019
plkst.09:00