Izsoles

Izsoles nosaukums
Datums
Saldus novada pašvaldības nekustamā īpašuma Dārza iela 12, Saldus pag., Saldus nov., atkārtota izsole
26.09.2019
plkst.13:00
Saldus novada pašvaldības dzīvokļa īpašuma Tūristu iela 7, dzīvoklis Nr.35, Saldus, izsole
25.09.2019
plkst.09:00
Saldus novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Gobas”-4, Rubas pagasts, Saldus novads, atkārtota izsole
20.09.2019
plkst.10:00
Saldus novada pašvaldības nekustamā īpašuma „PIENOTAVA”, Ēvarži, Novadnieku pag., Saldus nov. atkārtota izsole
05.09.2019
plkst.14:30
Saldus novada pašvaldības nekustamā īpašuma „VECSĀMEĻI”, Ēvarži, Novadnieku pag., Saldus nov. atkārtota izsole
05.09.2019
plkst.14:00