Izsoles

Izsoles nosaukums
Datums
Saldus novada pašvaldības dzīvokļa īpašuma Ganību iela 48, dzīvoklis Nr.2A, Saldus, izsole
30.10.2019
plkst.09:00
Saldus novada pašvaldības nekustamā īpašuma Ozolu iela 6, dzīvoklis Nr.17, Pampāļi, Pampāļu pagasts, Saldus novads, atkārtota izsole
22.10.2019
plkst.10:30
Saldus novada pašvaldības nekustamā īpašuma Ozolu iela 6, dzīvoklis Nr.18, Pampāļi, Pampāļu pagasts, Saldus novads, atkārtota izsole
22.10.2019
plkst.10:00
Saldus novada pašvaldības nekustamā īpašuma Ozolu iela 2, dzīvoklis Nr.3, Pampāļi, Pampāļu pagasts, Saldus novads,
22.10.2019
plkst.09:30
Saldus novada pašvaldības nekustamā īpašuma Ozolu iela 2, dzīvoklis Nr.4, Pampāļi, Pampāļu pagasts, Saldus novads, atkārtota izsole
22.10.2019
plkst.09:00
Saldus novada pašvaldības dzīvokļa īpašuma “Avoti”-11, Jaunauces pagasts, Saldus novads, izsole
11.10.2019
plkst.13:00

Saldus novada pašvaldības Apvienotā Jaunauces un Rubas pagastu pārvalde izsola mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu “Avoti”-11, Jaunauces pagasts, Saldus novads, kadastra Nr. 8456 900 0016 dzīvokli, kopējā platība 75,2 m² – sākumcena 1310,00 EUR, nodrošinājums 131,00 EUR, solis – 100,00 EUR, reģistrācijas maksa 10,00 EUR. Norēķini par objektu -100% EUR.

Izsole notiks 2019.gada 11.oktobrī plkst.13.00 „ Tautas nams”, Jaunauces pagasts, Saldus novads.

Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek Saldus novada pašvaldības Apvienotajā Jaunauces un Rubas pagastu pārvaldē „Pagastmāja”, Rubas pagasts, Saldus novads katru darba dienu no plkst.9.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00 līdz 2019.gada 10.oktobrim plkst.12.00. Uzziņas pa tālr.29176969

Saldus novada pašvaldības dzīvokļa īpašuma „Dzintari”-1, Jaunauces pagasts, Saldus novads, izsole
11.10.2019
plkst.13:00

Saldus novada pašvaldības Apvienotā Jaunauces un Rubas pagastu pārvalde izsola mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu „Dzintari”-1, Jaunauces pagasts, Saldus novads, kadastra Nr. 8456 900 0014 dzīvokli, kopējā platība 66,9 m² – sākumcena 1200,00EUR, nodrošinājums 120,00 EUR, solis – 100,00 EUR, reģistrācijas maksa 10,00 EUR. Norēķini par objektu -100% EUR.

Izsole notiks 2019.gada 11.oktobrī plkst.13.00 „ Tautas nams”, Jaunauces pagasts, Saldus novads.

Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek Saldus novada pašvaldības Apvienotajā Jaunauces un Rubas pagastu pārvaldē „Pagastmāja”, Rubas pagasts, Saldus novads katru darba dienu no plkst.9.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00 līdz 2019.gada 10.oktobrim plkst.12.00. Uzziņas pa tālr.29176969

Saldus novada pašvaldības dzīvokļa īpašuma „Liepzari”-2, Rubas pagasts, Saldus novads, izsole
11.10.2019
plkst.10:00

Saldus novada pašvaldības Apvienotā Jaunauces un Rubas pagastu pārvalde izsola mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu “Liepzari”-2, Rubas pagasts, Saldus novads, kadastra Nr. 8482 900 0055 dzīvokli, kopējā platība 40,4 m² – sākumcena 830,00 EUR, nodrošinājums 83,00 EUR, solis – 100,00 EUR, reģistrācijas maksa 10,00 EUR. Norēķini par objektu  -100% EUR.

Izsole notiks 2019.gada 11.oktobrī plkst.10.00 „ Pagastmāja”, Rubas pagasts, Saldus novads.

Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek Saldus novada pašvaldības Apvienotajā Jaunauces un Rubas pagastu pārvaldē „Pagastmāja”, Rubas pagasts, Saldus novads katru darba dienu no plkst.9.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00 līdz 2019.gada 10.oktobrim plkst.12.00. Uzziņas pa tālr.29176969

 

Saldus novada pašvaldības nekustamā īpašuma Peldu iela 5, dzīvoklis Nr.15, Saldus, Saldus nov., izsole
09.10.2019
plkst.11:00
Saldus novada pašvaldības nekustamā īpašuma Brīvības iela 46A, Saldus, Saldus nov., izsole
09.10.2019
plkst.10:30
Saldus novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Sūbri”, Zaņas pag., Saldus nov., izsoles
09.10.2019
plkst.10:30
Saldus novada pašvaldības nekustamā īpašuma Brīvības iela 48, Saldus, Saldus nov., izsole
09.10.2019
plkst.10:00
Saldus novada pašvaldības nekustamā īpašuma Avotu iela 4-14, Kareļi, Zaņas pag., Saldus nov., izsole
09.10.2019
plkst.10:00
Saldus novada pašvaldības nekustamā īpašuma J.Rozentāla iela 34, Saldus pilsētā, izsole
09.10.2019
plkst.09:30
Saldus novada pašvaldības nekustamā īpašuma Striķu iela 14, dzīvoklis Nr.9, Saldus, Saldus nov., izsole
09.10.2019
plkst.09:00
Saldus novada pašvaldības nekustamā īpašuma Dārza iela 12, Saldus pag., Saldus nov., atkārtota izsole
26.09.2019
plkst.13:00
Saldus novada pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 3 dzīv.nr. 17, Ezeres pagasts, Saldus novads, izsole
26.09.2019
plkst.10:00
Saldus novada pašvaldības dzīvokļa īpašuma Tūristu iela 7, dzīvoklis Nr.35, Saldus, izsole
25.09.2019
plkst.09:00
Saldus novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Gobas”-4, Rubas pagasts, Saldus novads, atkārtota izsole
20.09.2019
plkst.10:00