Izsoles

Izsoles nosaukums
Datums
Saldus novada pašvaldības nekustamā īpašuma Laipiņas, Pampāļu pag., Saldus nov., nomas tiesību izsole
30.11.2021
plkst.10:30
Saldus novada pašvaldība piedāvā pieteikšanos uz šādu neapbūvētu zemesgabala nomas tiesībām Pampāļu pagastā :
Neapbūvētā zemesgabalaNomas euro /ha gadā bez PVNPieteikšanāsJa tiek rīkota izsole, izsoles
nosaukumskadastra apzīmējumsnomas platība halietošanas mērķisapgrūtinājumimaksalīguma termiņštermiņšveidsdatums un laikssākum-cenakāpuma solis
Laipiņas8 47 60 05 00 973.4lauksaimniecības zemenav80 euro/ ha gadā  bez PVNno 01.12.2021. līdz 30.11.2026. uz 5 gadiem29.11.2021mutiska30.11.2021., plkst.10.3080.0010.00
Norādītajā pieteikšanas termiņā, persona iesniedz Pampāļu pagasta pārvaldē iesniegumu, norādot tajā: fiziska persona – vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarētās dzīvesvietas adresi, un citu adresi, kurā persona ir sasniedzama (ja ir), juridiska persona un personālsabiedrība – nosaukumu (firmu), reģistrācijas numuru un juridisko adresi; pretendenta pārstāvi, norādot personu identificējošus datus (ja ir); oficiālo elektronisko adresi (ja ir aktivizēts tās konts) vai elektroniskā pasta adresi (ja ir); nomas objektu – neapbūvētā zemesgabala nosaukumu, atrašanās vietu, kadastra apzīmējumu; nomas laikā plānotās darbības neapbūvētajā zemesgabalā; pretendenta piekrišanu, ka iznomātājs kā kredītinformācijas lietotājs ir tiesīgs pieprasīt un saņemt kredītinformāciju, tai skaitā ziņas par pretendenta kavētajiem maksājumiem un tā kredītreitingu, no iznomātājam pieejamām datu bāzēm
Pašvaldībai ir tiesības neiznomāt pretendentam, ja pretendentam ir jebkāda veida parāda saistības peret Saldus novada pašvaldību
Neapbūvēta zemesgabala apskate notiek iepriekš sazinoties pa tālruni 25745088
Saldus novada pašvaldības nekustamā īpašuma Lanciņas, Pampāļu pag., Saldus nov., nomas tiesību izsole
30.11.2021
plkst.10:00
Saldus novada pašvaldība piedāvā pieteikšanos uz šādu neapbūvētu zemesgabala nomas tiesībām Pampāļu pagastā :
Neapbūvētā zemesgabalaNomas euro /ha gadā bez PVNPieteikšanāsJa tiek rīkota izsole, izsoles
nosaukumskadastra apzīmējumsnomas platība halietošanas mērķisapgrūtinājumimaksalīguma termiņštermiņšveidsdatums un laikssākum-cenakāpuma solis
Lanciņas8 47 60 05 01 709.8lauksaimniecības zemenav90 euro/ ha gadā  bez PVNno 01.12.2021. līdz 30.11.2026. uz 5 gadiem29.11.2021., plkst.12.00mutiska30.11.2021., plkst.10.0090.0010.00
Norādītajā pieteikšanas termiņā, persona iesniedz Pampāļu pagasta pārvaldē iesniegumu, norādot tajā: fiziska persona – vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarētās dzīvesvietas adresi, un citu adresi, kurā persona ir sasniedzama (ja ir), juridiska persona un personālsabiedrība – nosaukumu (firmu), reģistrācijas numuru un juridisko adresi; pretendenta pārstāvi, norādot personu identificējošus datus (ja ir); oficiālo elektronisko adresi (ja ir aktivizēts tās konts) vai elektroniskā pasta adresi (ja ir); nomas objektu – neapbūvētā zemesgabala nosaukumu, atrašanās vietu, kadastra apzīmējumu; nomas laikā plānotās darbības neapbūvētajā zemesgabalā; pretendenta piekrišanu, ka iznomātājs kā kredītinformācijas lietotājs ir tiesīgs pieprasīt un saņemt kredītinformāciju, tai skaitā ziņas par pretendenta kavētajiem maksājumiem un tā kredītreitingu, no iznomātājam pieejamām datu bāzēm
Pašvaldībai ir tiesības neiznomāt pretendentam, ja pretendentam ir jebkāda veida parāda saistības peret Saldus novada pašvaldību
Neapbūvēta zemesgabala apskate notiek iepriekš sazinoties pa tālruni 25745088
Saldus novada pašvaldības nekustamā īpašuma Pie Kalniešiem, Pampāļu pag., Saldus nov., nomas tiesību izsole
30.11.2021
plkst.09:30
Saldus novada pašvaldība piedāvā pieteikšanos uz šādu neapbūvētu zemesgabala nomas tiesībām Pampāļu pagastā :
Neapbūvētā zemesgabalaNomas euro /ha gadā bez PVNPieteikšanāsJa tiek rīkota izsole, izsoles
nosaukumskadastra apzīmējumsnomas platība halietošanas mērķisapgrūtinājumimaksalīguma termiņštermiņšveidsdatums un laikssākum-cenakāpuma solis
Pie Kalniešiem8 47 60 05 01 601.7lauksaimniecības zemenav80 euro/ ha gadā  bez PVNno 01.01.2022. līdz 31.12.2026. uz 5 gadiem29.11.2021., plkst.12.00mutiska30.11.2021., plkst.09.3080.0010.00
Norādītajā pieteikšanas termiņā, persona iesniedz Pampāļu pagasta pārvaldē iesniegumu, norādot tajā: fiziska persona – vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarētās dzīvesvietas adresi, un citu adresi, kurā persona ir sasniedzama (ja ir), juridiska persona un personālsabiedrība – nosaukumu (firmu), reģistrācijas numuru un juridisko adresi; pretendenta pārstāvi, norādot personu identificējošus datus (ja ir); oficiālo elektronisko adresi (ja ir aktivizēts tās konts) vai elektroniskā pasta adresi (ja ir); nomas objektu – neapbūvētā zemesgabala nosaukumu, atrašanās vietu, kadastra apzīmējumu; nomas laikā plānotās darbības neapbūvētajā zemesgabalā; pretendenta piekrišanu, ka iznomātājs kā kredītinformācijas lietotājs ir tiesīgs pieprasīt un saņemt kredītinformāciju, tai skaitā ziņas par pretendenta kavētajiem maksājumiem un tā kredītreitingu, no iznomātājam pieejamām datu bāzēm
Pašvaldībai ir tiesības neiznomāt pretendentam, ja pretendentam ir jebkāda veida parāda saistības pret Saldus novada pašvaldību
Neapbūvēta zemesgabala apskate notiek iepriekš sazinoties pa tālruni 25745088
Saldus novada pašvaldības nekustamā īpašuma Pūteļkalna nomas, Pampāļu pag., Saldus nov., nomas tiesību izsole
30.11.2021
plkst.09:00
Saldus novada pašvaldība piedāvā pieteikšanos uz šādu neapbūvētu zemesgabala nomas tiesībām Pampāļu pagastā :
Neapbūvētā zemesgabalaNomas euro /ha gadā bez PVNPieteikšanāsJa tiek rīkota izsole, izsoles
nosaukumskadastra apzīmējumsnomas platība halietošanas mērķisapgrūtinājumimaksalīguma termiņštermiņšveidsdatums un laikssākum-cenakāpuma solis
Pūteļkalna nomas zeme8 47 60 05 02 342.8lauksaimniecības zemenav80 euro/ ha gadā  bez PVNno 01.12.2021. līdz 30.11.2026. uz 5 gadiem29.11.2021mutiska30.11.2021., plkst.9.0080.0010.00
Norādītajā pieteikšanas termiņā, persona iesniedz Pampāļu pagasta pārvaldē iesniegumu, norādot tajā: fiziska persona – vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarētās dzīvesvietas adresi, un citu adresi, kurā persona ir sasniedzama (ja ir), juridiska persona un personālsabiedrība – nosaukumu (firmu), reģistrācijas numuru un juridisko adresi; pretendenta pārstāvi, norādot personu identificējošus datus (ja ir); oficiālo elektronisko adresi (ja ir aktivizēts tās konts) vai elektroniskā pasta adresi (ja ir); nomas objektu – neapbūvētā zemesgabala nosaukumu, atrašanās vietu, kadastra apzīmējumu; nomas laikā plānotās darbības neapbūvētajā zemesgabalā; pretendenta piekrišanu, ka iznomātājs kā kredītinformācijas lietotājs ir tiesīgs pieprasīt un saņemt kredītinformāciju, tai skaitā ziņas par pretendenta kavētajiem maksājumiem un tā kredītreitingu, no iznomātājam pieejamām datu bāzēm
Pašvaldībai ir tiesības neiznomāt pretendentam, ja pretendentam ir jebkāda veida parāda saistības peret Saldus novada pašvaldību
Neapbūvēta zemesgabala apskate notiek iepriekš sazinoties pa tālruni 25745088
Saldus novada pašvaldības nekustamā īpašuma Vizbulītes, Zirņu pag., Saldus nov., nomas tiesību izsole
29.11.2021
plkst.11:00
Saldus novada pašvaldība piedāvā pieteikšanos uz šādu neapbūvētu zemesgabalu nomas tiesībām Zirņu  pagastā:
Neapbūvētā zemesgabalaNomasPieteikšanāsIzsoles
nosaukumskadastra apzīmējumsnomas platība (ha)lietošanas mērķisapgrūti-nājumimaksa euro/gadālīguma termiņštermiņšveidsdatums un laikssākumcenakāpuma solis
Vizbulītes8 49 60 04 03 320.3719lauksaimniecības zemenav29.755 gadi26.11.2021.   plkst.12.00mutiska29.11.2021 plkst 11.0029.751.00
Norādītajā pieteikšanas termiņā, persona iesniedz Zirņu pagasta pārvaldē iesniegumu, norādot tajā: fiziska persona – vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarētās dzīvesvietas adresi, vai citu adresi, kurā persona ir sasniedzama (ja ir), juridiska persona un personālsabiedrība – nosaukumu (firmu), reģistrācijas numuru un juridisko adresi; pretendenta pārstāvi, norādot personu identificējošus datus (ja ir); oficiālo elektronisko adresi (ja ir aktivizēts tās konts) vai elektroniskā pasta adresi (ja ir); nomas objektu – neapbūvētā zemesgabala nosaukumu, atrašanās vietu, kadastra apzīmējumu; nomas laikā plānotās darbības neapbūvētajā zemesgabalā; pretendenta piekrišanu, ka iznomātājs kā kredītinformācijas lietotājs ir tiesīgs pieprasīt un saņemt kredītinformāciju, tai skaitā ziņas par pretendenta kavētajiem maksājumiem un tā kredītreitingu, no iznomātājam pieejamām datu bāzēm
Pašvaldībai ir tiesības neiznomāt pretendentam, ja pretendentam ir jebkāda veida parāda saistības pret Saldus novada pašvaldību
Neapbūvēta zemesgabala apskate notiek katru pirmdienu no plkst.08:00 līdz 16:00, iepriekš sazinoties pa tālruni 25708748
Saldus novada pašvaldības nekustamā īpašuma Lauciņi, Zaņas pag., Saldus nov., nomas tiesību izsole
26.11.2021
plkst.15:00
Saldus novada pašvaldība piedāvā pieteikšanos uz šādu neapbūvētu zemesgabalu nomas tiesībām Zaņas pagastā:
Neapbūvētā zemesgabalaNomasPieteikšanāsJa tiek rīkota izsole, izsoles
nosaukumskadastra apzīmējumsnomas platība halietošanas mērķisapgrūtinājumimaksalīguma termiņštermiņšveidsdatums un laikssākum-cenakāpuma solis
Lauciņi8494 004 0028 kopējā platība 4,20 ha4.2Lauksaimniecības zemeNav80,00 euro/ha bez PVN gadā5 gadi25.11.2021 plkts.12.00mutiska izsole26.11.2021 plkst. 15.0080,00 euro/ha bez PVN gadā10 euro
Norādītajā pieteikšanas termiņā, persona iesniedz Zaņas pagasta pārvaldē iesniegumu, norādot tajā: fiziska persona – vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarētās dzīvesvietas adresi, un citu adresi, kurā persona ir sasniedzama (ja ir), juridiska persona un personālsabiedrība – nosaukumu (firmu), reģistrācijas numuru un juridisko adresi; pretendenta pārstāvi, norādot personu identificējošus datus (ja ir); oficiālo elektronisko adresi (ja ir aktivizēts tās konts) vai elektroniskā pasta adresi (ja ir); nomas objektu – neapbūvētā zemesgabala nosaukumu, atrašanās vietu, kadastra apzīmējumu; nomas laikā plānotās darbības neapbūvētajā zemesgabalā; pretendenta piekrišanu, ka iznomātājs kā kredītinformācijas lietotājs ir tiesīgs pieprasīt un saņemt kredītinformāciju, tai skaitā ziņas par pretendenta kavētajiem maksājumiem un tā kredītreitingu, no iznomātājam pieejamām datu bāzēm
Pašvaldībai ir tiesības neiznomāt pretendentam, ja pretendentam ir jebkāda veida parāda saistības pret Saldus novada pašvaldību
Neapbūvēta zemesgabala apskate notiek katru darba dienu no plkst.08:00 līdz 17:00, iepriekš sazinoties pa tālruni 25745088

Lūdzu atjauniniet savu pārlūkprogrammu

Jūsu Tīmekļa pārlūks nespēj pilnvērtīgi attēlot šo lapu, jo šī lapa ir būvēta balstoties uz moderniem Tīmekļa standartiem. Lai apskatītu šo lapu, aicinām Jūs izvēlēties kādu no modernajiem Tīmekļa pārlūkiem, kas pieejami zemāk.

Bezmaksas pārlūkprogrammas - visas pārlūkprogrammas nodrošina vienādas pamatfunkcijas un ir viegli lietojamas. Izvēlieties, kuru pārlūkprogrammu vēlaties lejupielādēt: