Kapitālsabiedrības

Kontakti

Valdes priekšsēdētājs: Petrs Brazdausks
Adrese: Peldu iela 3,
Saldus, LV-3801
Tālrunis: 63807373
E-pasts: namuparvalde@saldus.lv
Mājaslapa: http://namuparvalde.saldus.lv

Kontakti

Paziņojums par iepirkuma procedūru

Finansējuma saņēmējs: SIA”Saldus komunālserviss” reģ.nr.48503000219,
Dzirnavu iela 31, Saldus, Saldus nov., LV 3801, Tālr.: 63807106, fakss: 63825383.Investīciju projekta nosaukums: „Saldus ūdenssaimniecības attīstība II kārta” (Nr.3DP/3.5.1.1.0/14/IPIA/VARAM/003).Iepirkuma procedūras nosaukums: Ūdensapgādes, kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un izbūve Saldū II kārta papildus darbi(id.Nr. 01/2015/KF2/P).Iepirkuma priekšmeta īss apraksts – Ūdensapgādes, kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un izbūve Saldū. (458 m maģiastrālo ūdensapgādes tīklu,
627 m maģistrālo saimnieciskās kanalizācijas tīklu būvniecība).Pretendents, kuram ir piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, nosaukums:
SIA „Energoavots” reģistrācijas Nr.40003731066.Piedāvājuma līgumcena:
EUR 137 230. 60 (bez pievienotās vērtības nodokļa).Lēmums par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieņemšanas datums:
2015. gada 17.augusts.

 PROJEKTU „Saldus ūdenssaimniecības attīstība II kārta”.
LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA.FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS ŠĪ PROJEKTA IETVAROS IR SIA „SALDUS KOMUNĀLSERVISS”.
PROJEKTA ADMINISTRATĪVĀS, FINANŠU UN TEHNISKĀS VADĪBAS UZRAUDZĪBU NODROŠINA
LR VIDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA.
Ieguldījums Tavā nākotnē!

Paziņojums par lēmuma pieņemšanu

Paziņojums par lēmuma pieņemšanu
Finansējuma saņēmējs: SIA”Saldus komunālserviss” reģ.nr.48503000219, Dzirnavu iela 31, Saldus, Saldus nov., LV 3801, Tālr.: 63807106, fakss: 63825383.
Investīciju projekta nosaukums: „Saldus ūdenssaimniecības attīstība II kārta” (Nr.3DP/3.5.1.1.0/14/IPIA/VARAM/003).
Iepirkuma procedūras nosaukums: „Ūdensapgādes, kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un izbūve Saldū II kārta būvuzraudzība” (id.nr. 03/2014/KF2).
Iepirkuma priekšmeta īss apraksts: Ūdensapgādes, kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un izbūve Saldū. (2 398 m maģiastrālā ūdensapgādes tīkli, 2 564 m maģistrālās saimnieciskās kanalizācijas tīkli, 290 m saimnieciskās kanalizācijas spiedvada un KSS 1 gab. būvniecība).
Pretendents, kuram ir piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, nosaukums:
SIA „Ūdens inženiertehnoloģijas” reģistrācijas Nr.40103260508.
Piedāvājuma līgumcena: EUR 17 520.00 (bez pievienotās vērtības nodokļa).
Lēmuma par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieņemšanas datums:
2014. gada 9.septembris.

 PROJEKTU „ŪDENSSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBA SALDŪ” LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA.

FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS ŠĪ PROJEKTA IETVAROS IR SIA „SALDUS KOMUNĀLSERVISS”.

PROJEKTA ADMINISTRATĪVĀS, FINANŠU UN TEHNISKĀS VADĪBAS UZRAUDZĪBU NODROŠINA LR VIDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA.

Ieguldījums Tavā nākotnē!

Paziņojums par iepirkuma procedūrā pieņemto lēmumu

Finansējuma saņēmējs: SIA”Saldus komunālserviss” reģ.nr.48503000219, Dzirnavu iela 31, Saldus, Saldus nov., LV 3801, Tālr.: 63807106, fakss: 63825383.
Investīciju projekta nosaukums: „Saldus ūdenssaimniecības attīstība II kārta” (Nr.3DP/3.5.1.1.0/14/IPIA/VARAM/003).
Iepirkuma procedūras nosaukums: „Ūdensapgādes, kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un izbūve Saldū II kārta” (id.Nr. 02/2014/KF2).
Iepirkuma priekšmeta īss apraksts – Ūdensapgādes, kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un izbūve Saldū. (2 398 m maģiastrālā ūdensapgādes tīkli, 2 564 m maģistrālās saimnieciskās kanalizācijas tīkli, 290 m saimnieciskās kanalizācijas spiedvada un KSS 1 gab. būvniecība).
Pretendents, kuram ir piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, nosaukums:
SIA „Siltums Jums” reģistrācijas Nr.44103036801
Piedāvājuma līgumcena: EUR 1 139 910.99 (bez pievienotās vērtības nodokļa)
Lēmuma par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu peņemšanas datums:
2014.gada 25.augusts.

 PROJEKTU „ŪDENSSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBA SALDŪ” LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA.

FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS ŠĪ PROJEKTA IETVAROS IR SIA „SALDUS KOMUNĀLSERVISS”.

PROJEKTA ADMINISTRATĪVĀS, FINANŠU UN TEHNISKĀS VADĪBAS UZRAUDZĪBU NODROŠINA LR VIDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA.

Ieguldījums Tavā nākotnē!

Paziņojums par iepirkuma procedūru

Finansējuma saņēmējs: SIA”Saldus komunālserviss” reģ.nr.48503000219, Dzirnavu iela 31, Saldus, Saldus nov., LV 3801, Tālr.: 63807106, fakss: 63825383;
Investīciju projekta nosaukums: „Saldus ūdenssaimniecības attīstība II kārta” (Nr.3DP/3.5.1.1.0/14/IPIA/VARAM/003).
Iepirkuma procedūras nosaukums: „Ūdensapgādes, kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un izbūve Saldū II kārta būvuzraudzība” (id.nr. 03/2014/KF2).
Iepirkuma priekšmeta īss apraksts: Ūdensapgādes, kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un izbūve Saldū. (2 398 m maģiastrālā ūdensapgādes tīkli, 2 564 m maģistrālās saimnieciskās kanalizācijas tīkli, 290 m saimnieciskās kanalizācijas spiedvada un KSS 1 gab. būvniecība).
Iepirkuma procedūras nolikuma dokumentāciju var saņemt: Nolikuma dokumentācija ir elektroniski piejama www.salduskomunalie.lv
Papildus informāciju par iepirkumu var saņemt: Kontaktpersona: Jānis Blūms,                     T: 29551442, saldus.komunalserviss@saldus.lv
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2014.gada 15. augusts, plkst.11.00, atbilstoši Nolikumā noteiktajām prasībām.


 PROJEKTU „ŪDENSSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBA SALDŪ” LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA.

FInansējuma saņēmējs šī projekta ietvaros ir SIA „SALDUS KOMUNĀLSERVISS”.

PROJEKTA ADMINISTRATĪVĀS, FINANŠU UN TEHNISKĀS VADĪBAS UZRAUDZĪBU NODROŠINA LR VIDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA.

Ieguldījums Tavā nākotnē!

Paziņojums par grozījumiem

Finansējuma saņēmējs: SIA”Saldus komunālserviss” reģ.nr.48503000219, Dzirnavu iela 31, Saldus, Saldus nov., LV 3801, Tālr.: 63807106, fakss: 63825383.
Investīciju projekta nosaukums: „Saldus ūdenssaimniecības attīstība II kārta” (Nr.3DP/3.5.1.1.0/14/IPIA/VARAM/003).
Iepirkuma procedūras nosaukums: „Ūdensapgādes, kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un izbūve Saldū II kārta” (id.Nr. 02/2014/KF2).
Iepirkuma priekšmeta īss apraksts – Ūdensapgādes, kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un izbūve Saldū. (2 398 m maģiastrālā ūdensapgādes tīkli, 2 564 m maģistrālās saimnieciskās kanalizācijas tīkli, 290 m saimnieciskās kanalizācijas spiedvada un KSS 1 gab. būvniecība).
Iepirkuma procedūras nolikuma dokumentāciju var saņemt: Nolikuma dokumentācija ir elektroniski piejama www.salduskomunalie.lv
Papildus informāciju par iepirkumu var saņemt: Kontaktpersona: Jānis Blūms,
T: 29551442, fakss: 63825383 saldus.komunalserviss@saldus.lv
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2014.gada 12. augusts, plkst.10.00, atbilstoši Nolikumā noteiktajām prasībām.

 PROJEKTU „ŪDENSSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBA SALDŪ” LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA.

FInansējuma saņēmējs šī projekta ietvaros ir SIA „SALDUS KOMUNĀLSERVISS”.

PROJEKTA ADMINISTRATĪVĀS, FINANŠU UN TEHNISKĀS VADĪBAS UZRAUDZĪBU NODROŠINA LR VIDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA.

Ieguldījums Tavā nākotnē!

Paziņojums par iepirkuma procedūru

Finansējuma saņēmējs: SIA”Saldus komunālserviss” reģ.nr.48503000219, Dzirnavu iela 31, Saldus, Saldus nov., LV 3801, Tālr.: 63807106, fakss: 63825383.

Investīciju projekta nosaukums: „Saldus ūdenssaimniecības attīstība II kārta” (Nr.3DP/3.5.1.1.0/14/IPIA/VARAM/003).

Iepirkuma procedūras nosaukums: „Ūdensapgādes, kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un izbūve Saldū II kārta” (id.Nr. 02/2014/KF2).

Iepirkuma priekšmeta īss apraksts – Ūdensapgādes, kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un izbūve Saldū. (2 398 m maģiastrālā ūdensapgādes tīkli, 2 564 m maģistrālās saimnieciskās kanalizācijas tīkli, 290 m saimnieciskās kanalizācijas spiedvada un KSS 1 gab. būvniecība).

Iepirkuma procedūras nolikuma dokumentāciju var saņemt: Nolikuma dokumentācija ir elektroniski piejama www.salduskomunalie.lv

Papildus informāciju par iepirkumu var saņemt: Kontaktpersona: Jānis Blūms,
T: 29551442, fakss: 63825383 saldus.komunalserviss@saldus.lv

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2014.gada 12. augusts, plkst.10.00, atbilstoši Nolikumā noteiktajām prasībām.


 PROJEKTU „ŪDENSSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBA SALDŪ” LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA.

FInansējuma saņēmējs šī projekta ietvaros ir SIA „SALDUS KOMUNĀLSERVISS”.

PROJEKTA ADMINISTRATĪVĀS, FINANŠU UN TEHNISKĀS VADĪBAS UZRAUDZĪBU NODROŠINA LR VIDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA.

Ieguldījums Tavā nākotnē!

Paziņojums par iepirkuma procedūrā pieņemto lēmumu

 
Paziņojums par iepirkuma procedūrā pieņemto lēmumu
Finansējuma saņēmējs: SIA”Saldus komunālserviss” reģ.nr.48503000219, Dzirnavu iela 31, Saldus, Saldus nov., LV 3801, Tālr.: 63807106, fakss: 63825383;
Investīciju projekta nosaukums: „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Saldū” (Nr.3DP/5.1.1.0/08/IPIA/VIDM/035);
Iepirkuma procedūras nosaukums: „ Ūdensapgādes, kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un izbūve Saldū papildus darbi būvuzraudzība” (id.Nr. 2/2013/KF);
Iepirkuma priekšmeta īss apraksts – Ūdensapgādes, kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un izbūve Saldū. Būvuzraudzība (1 319 m ūdensvada, 2 393 m saimnieciskās kanalizācijas izbūve un 1 gab. KSS būvniecība);
Pretendents, kuram ir piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, nosaukums:
SIA „BaltLine Globe” reģistrācijas Nr. 40003780856
Piedāvājuma līgumcena: 14 250.00 LVL (bez pievienotās vērtības nodokļa);
Lēmuma par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieņemšanas datums:
2013. gada 24.septembris.______________________________________________________________________

 PROJEKTU „ŪDENSSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBA SALDŪ” LĪDZFINANSĒ EIROPAS  SAVIENĪBA.

FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS ŠĪ PROJEKTA IETVAROS IR SIA „SALDUS KOMUNĀLSERVISS”.

PROJEKTA ADMINISTRATĪVĀS, FINANŠU UN TEHNISKĀS VADĪBAS UZRAUDZĪBU NODROŠINA LR VIDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA.

Ieguldījums Tavā nākotnē!

Paziņojums par iepirkuma procedūrā pieņemto lēmumu

Finansējuma saņēmējs: SIA”Saldus komunālserviss” reģ.nr.48503000219, Dzirnavu iela 31, Saldus, Saldus nov., LV 3801, Tālr.: 63807106, fakss: 63825383;
Investīciju projekta nosaukums: „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Saldū” (Nr.3DP/5.1.1.0/08/IPIA/VIDM/035);
Iepirkuma procedūras nosaukums: „ Ūdensapgādes, kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un izbūve Saldū papildus darbi” (id.Nr. 01/2013/KF);
Iepirkuma priekšmeta īss apraksts – Ūdensapgādes, kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un izbūve Saldū. (1 319 m ūdensvada, 2 393 m saimnieciskās kanalizācijas izbūve un 1 gab. KSS būvniecība);
Pretendents, kuram ir piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, nosaukums:
SIA „Energoavots” reģistrācijas Nr.40003731066;
Piedāvājuma līgumcena: 52 8470.13 LVL (bez pievienotās vērtības nodokļa);
Lēmuma par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieņemšanas datums:
2013. gada 29.jūlijs.

______________________________________________________________________

 PROJEKTU „ŪDENSSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBA SALDŪ” LĪDZFINANSĒ EIROPAS  SAVIENĪBA.

FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS ŠĪ PROJEKTA IETVAROS IR SIA „SALDUS KOMUNĀLSERVISS”.

PROJEKTA ADMINISTRATĪVās, FINANŠU UN TEHNISKās VADĪBAS UZRAUDZĪBU NODROŠINA LR VIDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA.

Ieguldījums Tavā nākotnē!

Paziņojums par iepirkuma procedūrā pieņemto lēmumu

 
Finansējuma saņēmējs: SIA”Saldus komunālserviss” reģ.nr.48503000219, Dzirnavu iela 31, Saldus, Saldus nov., LV 3801, Tālr.: 63807106, fakss: 63825383;
Investīciju projekta nosaukums: „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Saldū” (Nr.3DP/5.1.1.0/08/IPIA/VIDM/035);
Iepirkuma procedūras nosaukums: „ Ūdensapgādes, kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un izbūve Saldū papildus darbi būvuzraudzība” (id.Nr. 2/2013/KF);
Iepirkuma priekšmeta īss apraksts – Ūdensapgādes, kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un izbūve Saldū. Būvuzraudzība (1 319 m ūdensvada, 2 393 m saimnieciskās kanalizācijas izbūve un 1 gab. KSS būvniecība);
Pretendents, kuram ir piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, nosaukums:
Līgumsabiedrība SIA„Eirokunsultantu nams” reģistrācijas Nr.40003572185 un          SIA„TAEM Urbanistai” reģistrācijas Nr.126163297;
Piedāvājuma līgumcena: 7 500 LVL (bez pievienotās vērtības nodokļa);
Lēmuma par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieņemšanas datums:
2013. gada 9.augusts.______________________________________________________________________

 PROJEKTU „ŪDENSSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBA SALDŪ” LĪDZFINANSĒ EIROPAS  SAVIENĪBA.

FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS ŠĪ PROJEKTA IETVAROS IR SIA „SALDUS KOMUNĀLSERVISS”.

PROJEKTA ADMINISTRATĪVās, FINANŠU UN TEHNISKās VADĪBAS UZRAUDZĪBU NODROŠINA LR VIDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA.

Ieguldījums Tavā nākotnē!

Paziņojums par iepirkuma procedūru

Finansējuma saņēmējs: SIA”Saldus komunālserviss” reģ.nr.48503000219, Dzirnavu iela 31, Saldus, Saldus nov., LV 3801, Tālr.: 63807106, fakss: 63825383;

Investīciju projekta nosaukums: „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Saldū” (Nr.3DP/5.1.1.0/08/IPIA/VIDM/035);Iepirkuma procedūras nosaukums: „ Ūdensapgādes, kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un izbūve Saldū papildus darbi” (id.Nr. 01/2013/KF);

Iepirkuma priekšmeta īss apraksts – Ūdensapgādes, kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un izbūve Saldū. (1 319 m ūdensvada, 2 393 m saimnieciskās kanalizācijas izbūve un 1 gab. KSS būvniecība)
Iepirkuma procedūras nolikuma dokumentāciju var saņemt:
Nolikuma dokumentācija ir elektroniski piejama www.salduskomunalie.lvPapildus informāciju par iepirkumu var saņemt:
Kontaktpersona: Jānis Blūms, T: 63807106, saldus.komunalserviss@saldus.lvPiedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2013.gada 19.jūnijs, plkst.11.00, atbilstoši Nolikumā noteiktajām prasībām.

 


PROJEKTU „ŪDENSSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBA SALDŪ” LĪDZFINANSĒ EIROPAS  SAVIENĪBA.FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS ŠĪ PROJEKTA IETVAROS IR SIA „SALDUS KOMUNĀLSERVISS”.

PROJEKTA ADMINISTRATĪVās, FINANŠU UN TEHNISKās VADĪBAS UZRAUDZĪBU NODROŠINA LR VIDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA.

Ieguldījums Tavā nākotnē!

Paziņojums par iepirkuma procedūrā pieņemto lēmumu


Finansējuma saņēmējs: SIA”Saldus komunālserviss” reģ.nr.48503000219, Dzirnavu iela 31, Saldus, Saldus novads, Tālr.: 63807106; fakss: 63825383;

Investīciju projekta nosaukums: „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Saldū” (Nr.3DP/5.1.1.0/08/IPIA/VIDM/035);

Iepirkuma procedūras nosaukums: „Trīs kanalizācijas sūkņu staciju aprīkojuma piegāde un darbu pabeigšana Saldū” (id.nr.SKS 2/2012/KF);

Pretendents, kuram ir piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, nosaukums: SIA „Hidrotehnoloģijas” reģistrācijas Nr.40103164208

Piedāvātā līgumcena: 14 293.74 LVL (bez pievienotā vērtības nodokļa);

Lēmuma par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieņemšanas datums: 2012.gada 9.augusts.


Iepirkums tiek veikts Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Saldū” (Nr.3DP/5.1.1.0/08/IPIA/VIDM/035) ietvaros.Ieguldījums Tavā nākotnē.

Paziņojums par iepirkuma procedūru


Finansējuma saņēmējs: SIA”Saldus komunālserviss” reģ.nr.48503000219, Dzirnavu iela 31, Saldus, Saldus novads, Tālr.: 63807106; fakss: 63825383;

Investīciju projekta nosaukums: „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Saldū” (Nr.3DP/5.1.1.0/08/IPIA/VIDM/035);

Iepirkuma procedūras nosaukums: „Trīs kanalizācijas sūkņu staciju aprīkojuma piegāde un darbu pabeigšana Saldū” (id.nr.SKS 2/2012/KF);

Iepirkuma procedūras nolikuma dokumentāciju var saņemt: Nolikuma dokumentācija ir elektroniski piejama www.salduskomunalie.lv.;

Papildus informāciju par iepirkumu var saņemt: Kontaktpersona: Jānis Blūms, e-pasts: 111water@inbox.lv, Tālr.: 29551442;

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš : 2012.gada 23.jūlijs līdz plkst. 10.00, atbilstoši Nolikumā noteiktajām prasībām


Iepirkums tiek veikts Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Saldū” (Nr.3DP/5.1.1.0/08/IPIA/VIDM/035) ietvaros.Ieguldījums Tavā nākotnē.

Paziņojums par iepirkuma procedūrā pieņemto lēmumu


Finansējuma saņēmējs: SIA”Saldus komunālserviss” reģ.nr.48503000219, Dzirnavu iela 31, Saldus, Saldus novads, Tālr.: 63807106; fakss: 63825383;

Investīciju projekta nosaukums: „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Saldū” (Nr.3DP/5.1.1.0/08/IPIA/VIDM/035);

Iepirkuma procedūras nosaukums: „Ūdensapgādes, kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un izbūve Saldū” (id.nr.SKS 1/2011/KF);

 

Pretendents, kuram ir piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, nosaukums: SIA „VELVE”, reģistrācijas Nr.40003064412

Piedāvātā līgumcena: 1 758 046.65 LVL (bez pievienotā vērtības nodokļa);

Atkārtota lēmuma, pēc pārvērtēšanas, par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieņemšanas datums: 2012.gada 6.februāris.


Iepirkums tiek veikts Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Saldū” (Nr.3DP/5.1.1.0/08/IPIA/VIDM/035) ietvaros.Ieguldījums Tavā nākotnē.

Paziņojums par iepirkuma procedūrā pieņemto lēmumu


Finansējuma saņēmējs: SIA”Saldus komunālserviss” reģ.nr.48503000219, Skrundas iela 2, Saldus, Tālr.: 63807106; fakss: 63825383;

Investīciju projekta nosaukums: „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Saldū” (Nr.3DP/5.1.1.0/08/IPIA/VIDM/035);

Iepirkuma procedūras nosaukums: „Ūdensapgādes, kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un izbūve Saldū” (id.nr.SKS 1/2011/KF);

 

Pretendents, kuram ir piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, nosaukums: SIA „VELVE”, reģistrācijas Nr.40003064412

Piedāvātā līgumcena: 1 758 046.65 LVL (bez pievienotā vērtības nodokļa);

Lēmuma par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieņemšanas datums: 2012.gada 6.janvāris.


Iepirkums tiek veikts Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Saldū” (Nr.3DP/5.1.1.0/08/IPIA/VIDM/035) ietvaros.Ieguldījums Tavā nākotnē.

Paziņojums par iepirkuma procedūrā pieņemto lēmumu


Finansējuma saņēmējs: SIA”Saldus komunālserviss” reģ.nr.48503000219, Skrundas iela 2, Saldus, Tālr.: 63807106; fakss: 63825383;

Investīciju projekta nosaukums: „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Saldū” (Nr.3DP/5.1.1.0/08/IPIA/VIDM/035);

Iepirkuma procedūras nosaukums: „Ūdensapgādes, kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un izbūve Saldū būvuzraudzība” (id.nr.SKS 2/2011/KF);

Iepirkuma priekšmeta īss apraksts: būvdarbu tehniskā uzraudzība (būvuzraudzība) saskaņā ar Inženiera pienākumiem, kas ir noteikti FIDIC (Starptautiskās inženierkonsultantu federācijas (Federation International des Ingenieurs Conseils)) Līguma noteikumos, būvuzrauga pienākumiem saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas prasībām;

 

Pretendents, kuram ir piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, nosaukums: Personu apvienība „Lakalme&Akorda” (SIA”Lakalme”, reģistrācijas Nr.40003379590)

Piedāvātā līgumcena: 54 840.00 LVL (bez pievienotā vērtības nodokļa);

Lēmuma par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieņemšanas datums: 2011.gada 28.novembris.


Iepirkums tiek veikts Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Saldū” (Nr.3DP/5.1.1.0/08/IPIA/VIDM/035) ietvaros.Ieguldījums Tavā nākotnē.

Kontakti

Adrese: Saldus, Mazā iela 6
Tālrunis: 63807135
E-pasts: saldus.siltums@saldus.lv
Valdes priekšsēdētājs: Armīns Miķelsons
Mājaslapa: https://www.saldussiltums.lv/

Kontakti

Kontakti

Adrese: Slimnīcas iela 3, Saldus, LV-3801
Valdes priekšsēdētāja: Nellija Kleinberga
Tālr.: +371 63881053
Fakss: +371 63824132
Uzņemšanas nodaļas, traumpunkta tālr.: +371 63881055, 29481824
Poliklīnikas reģistratūras tālr.: +371 63881562, 28300323
E-pasts: slimnica.sekretare@saldus.lv
Mājas lapa: http://slimnica.saldus.lv