Lūdzu atjauniniet savu pārlūkprogrammu

Jūsu Tīmekļa pārlūks nespēj pilnvērtīgi attēlot šo lapu, jo šī lapa ir būvēta balstoties uz moderniem Tīmekļa standartiem. Lai apskatītu šo lapu, aicinām Jūs izvēlēties kādu no modernajiem Tīmekļa pārlūkiem, kas pieejami zemāk.

Bezmaksas pārlūkprogrammas - visas pārlūkprogrammas nodrošina vienādas pamatfunkcijas un ir viegli lietojamas. Izvēlieties, kuru pārlūkprogrammu vēlaties lejupielādēt:

SIA “Saldus komunālserviss”

SIA “Saldus Komunālserviss”
Adrese: Skrundas iela 2, Saldus, LV- 3801
Pašu kapitāls 3 704 503 EUR
Saldus novada pašvaldības kapitāla daļas 100% .
Kapitālsabiedrībai nav līdzdalības citās sabiedrībās.
Saldus novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis kapitālsabiedrībā – Saldus novada pašvaldības izpilddirekotrs.
SNP 17.12.2015. lēmums Nr.42 – par līdzdalības saglabāšanu KUK

 

SIA “Saldus Komunalserviss” maksājumi, atskaitījumi un nodokļu maksājumi

2019.gadā (uz 30.06.2019.)
Veiktie maksājumi valsts budžetā
1.Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas69 362 EUR
2.Iedzīvotāju ienākuma nodoklis28 690 EUR
3.Pievienotās vērtības nodoklis72 344 EUR
4.Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva88 EUR
5.Uzņēmuma ienākuma nodoklis56 EUR
6.Dabas resursu nodoklis13 234 EUR
KOPĀ183 774 EUR
Veiktie maksājumi pašvaldības budžetos
1.Nekustamā īpašuma nodoklis1 408 EUR
Izmaksātās dividendes0 EUR

 

2018.gadā
Veiktie maksājumi valsts budžetā
1.Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas114 181 EUR
2.Iedzīvotāju ienākuma nodoklis48 496 EUR
3.Pievienotās vērtības nodoklis129 079 EUR
4.Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva156 EUR
5.Uzņēmuma ienākuma nodoklis58 EUR
6.Dabas resursu nodoklis20 808 EUR
KOPĀ312 778 EUR
Veiktie maksājumi pašvaldības budžetos
1.Nekustamā īpašuma nodoklis2 846 EUR
Izmaksātās dividendes0 EUR

 

Kapitālsabiedrības 2018. gada pārskats

Finansējuma saņēmējs: SIA”Saldus komunālserviss” reģ.nr.48503000219,
Dzirnavu iela 31, Saldus, Saldus nov., LV 3801, Tālr.: 63807106, fakss: 63825383.Investīciju projekta nosaukums: „Saldus ūdenssaimniecības attīstība II kārta” (Nr.3DP/3.5.1.1.0/14/IPIA/VARAM/003).Iepirkuma procedūras nosaukums: Ūdensapgādes, kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un izbūve Saldū II kārta papildus darbi(id.Nr. 01/2015/KF2/P).Iepirkuma priekšmeta īss apraksts – Ūdensapgādes, kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un izbūve Saldū. (458 m maģiastrālo ūdensapgādes tīklu,
627 m maģistrālo saimnieciskās kanalizācijas tīklu būvniecība).Pretendents, kuram ir piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, nosaukums:
SIA „Energoavots” reģistrācijas Nr.40003731066.Piedāvājuma līgumcena:
EUR 137 230. 60 (bez pievienotās vērtības nodokļa).Lēmums par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieņemšanas datums:
2015. gada 17.augusts.

PROJEKTU „Saldus ūdenssaimniecības attīstība II kārta”.
LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA.FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS ŠĪ PROJEKTA IETVAROS IR SIA „SALDUS KOMUNĀLSERVISS”.
PROJEKTA ADMINISTRATĪVĀS, FINANŠU UN TEHNISKĀS VADĪBAS UZRAUDZĪBU NODROŠINA
LR VIDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA.
Ieguldījums Tavā nākotnē!