Noderīgi

SIA "Saldus komunālserviss"

Juridiskā adrese
Dzirnavu iela 31, Saldus, Saldus novads
Reģistrācijas Nr.
48503000219
Pakalpojuma sniegšanas teritorija
Visa Saldus novada teritorija
Asenizācijas cisternas tilpums
5m³ un 7m³
Pakalpojuma pieteikšanas tālrunis
63807454; 26376800; 63807453; 27088306
Asenizācijas pakalpojumu izmaksas
1m³ izvešana 6,85 euro (bez PVN); 1km izmaksas 0,97 euro (bez PVN)

SIA “Brocēnu siltums”

Juridiskā adrese
Skolas iela 21A, Brocēni, Brocēnu novads
Reģistrācijas Nr.
48503007414
Pakalpojuma sniegšanas teritorija
Visa Saldus novada teritorija
Asenizācijas cisternas tilpums
3,6m³
Pakalpojuma pieteikšanas tālrunis
27710677
Asenizācijas pakalpojumu izmaksas
Asenizācijas pakalpojumi ārpus Brocēnu pilsētas teritorijas (līdz 25 km vienā virzienā) – 22.56 euro (bez PVN). Asenizācijas pakalpojumi ārpus Brocēnu pilsētas teritorijas (virs 25 km vienā virzienā, bet sākot ar 31 km, papildus tiek rēķinātas transporta izmaksas par katru nobraukto km – 0,55 euro bez PVN) – 24.79 euro (bez PVN)

Par licencēto makšķerēšanu Zaņas dzirnavu dīķī

Licencētā makšķerēšana Zaņas dzirnavu dīķī atļauta tikai, iegādājoties kādu no sekojošajām licencēm:

 • Vienas dienas licence makšķerēšanai (arī spiningošanai) no krasta vai ledus – 4,00 euro gab. (1500 licences gadā).
 • Vienas dienas licence makšķerēšanai (arī spiningošanai) no krasta vai laivas – 5,00 euro gab. (700 licences gadā).
 • Gada bezmaksas licence makšķerēšanai (arī spiningošanai) no krasta, ledus vai laivas – (250 licences gadā).

Gada bezmaksas licences makšķerēšanai Zaņas dzirnavu dīķī ir tiesīgi saņemt:

 • Personas ar invaliditāti un politiski represētās personas (uzrādot personas statusa apliecinošu dokumentu).
 • Zaņas dzirnavu dīķa krastu zemju īpašnieki vai to ģimenes locekļi (uzrādot īpašumtiesības apliecinošu dokumentu), viena licence uz īpašumu.
 • Personas vecumā virs 65 gadiem (uzrādot personu apliecinošu dokumentu).
 • Bērni un pusaudži vecumā līdz 16 gadiem (uzrādot personu apliecinošu dokumentu).
 • Biedrības „Zaņas makšķernieku klubs” biedri, kas piedalās Zaņas dzirnavu dīķa labiekārtošanas un sakopšanas darbos – ar biedrības „Zaņas makšķernieku klubs” un Saldus novada pašvaldības savstarpēji saskaņotu lēmumu.
 • Personas, kuras noslēgušas līgumu ar biedrību „Zaņas makšķernieku klubs” par Zaņas dzirnavu dīķa krastu labiekārtošanu (makšķernieku taku izveidošana tauvas joslā) un ir sākušas līgumā noteikto darbu izpildi.

 Licenču realizācija:

 • Makšķerēšanas licenci var iegādāties vai saņemt pie biedrības „Zaņas makšķernieku klubs” pilnvarotās personas, iepriekš zvanot pa tālruni +371 22497127, „Līgotņi”, Zaņas pagasts, Saldus novads, katru dienu no plkst.07.00 līdz plkst. 22.00, zanasmk@inbox.lv.

 Skatīt vairāk: Saldus novada domes 2017.gada 23.februārī pieņemtie saistošie noteikumi Nr.4 Nolikums „Par licencēto makšķerēšanu Zaņas dzirnavu dīķī” , (protokols Nr.2, 5.§)

Par licencēto makšķerēšanu Pakuļu ūdenskrātuvē

Licencētā makšķerēšana Pakuļu ūdenskrātuvē atļauta tikai, iegādājoties kādu no sekojošajām licencēm:

 • Dienas licence makšķerēšanai no krasta, laivas un citiem peldošiem ūdens transporta līdzekļiem vai ledus – 00 euro gab. (licenču skaits nav ierobežots).
 • 30 dienu licence makšķerēšanai no krasta, laivas un citiem peldošiem ūdens transporta līdzekļiem vai ledus – 00 euro gab. (licenču skaits nav ierobežots).
 • Vasaras sezonas (no 1.maija līdz 31.oktobrim) licence makšķerēšanai no krasta, laivas un citiem peldošiem ūdens transporta līdzekļiem  – 15.00 euro (licenču skaits nav ierobežots).
 • Gada licence makšķerēšanai no krasta, laivas un citiem peldošiem ūdens transporta līdzekļiem vai ledus – 25.00 euro gab.(licenču skaits nav ierobežots).
 • Gada bezmaksas licence makšķerēšanai no krasta, laivas un citiem peldošiem ūdens transporta līdzekļiem vai ledus (licenču skaits nav ierobežots).

Gada bezmaksas licences makšķerēšanai Pakuļu ūdenskrātuvē ir tiesīgi saņemt:

 • Personas ar invaliditāti un politiski represētās personas (uzrādot atbilstošas apliecības).
 • Pakuļu ūdenskrātuves krastu zemju īpašnieki vai to ģimenes locekļi (uzrādot īpašumtiesības apliecinošu dokumentu), ne vairāk kā viena licence uz personu.
 • Personas vecumā virs 65 gadiem (uzrādot personu apliecinošu dokumentu).
 • Bērni un pusaudži vecumā līdz 16 gadiem (uzrādot personu apliecinošu dokumentu).
 • Biedrības „Saldus makšķernieku klubs” biedri saskaņā ar biedrības valdes apstiprinātu sarakstu (uzrādot personu apliecinošu dokumentu).

Gada bezmaksas licences var saņemt aģentūrā “Saldus Tūrisma informācijas, kultūras un sporta centrs” Striķu iela 3, Saldus, LV-3801.

Licenču realizācija:

 • Pašvaldības aģentūrā “Saldus Tūrisma informācijas, kultūras un sporta centrs” Striķu iela 3, Saldus, LV-3801, tālrunis: 63807443, e-pasts: tiksc@saldus.lv,
 • darba dienās no 9:00-18:00, sestdienās no 10:00- 14:00.
 • Makšķerēšanas licences, izņemot gada bezmaksas licences, var iegādāties arī interneta vietnē epakalpojumi.lv,
 • sadaļā e-Loms.
 • Maksas licenču pārdošana var tikt organizēta arī uz vietas ūdenskrātuves krastā vai citās papildus vietās, sniedzot par to informāciju vietējos preses izdevumos un interneta vietnēs.

 Skatīt vairāk: Saldus novada domes 2019.gada 24.janvārī pieņemtie saistošie noteikumi Nr.2 Nolikums „Par licencēto makšķerēšanu Pakuļu ūdenskrātuvē”, (protokols Nr.1, 8.§)

Par licencēto makšķerēšanu Ezeres dzirnavu dīķī un Sustes dīķī

Licencētā makšķerēšana Ezeres dzirnavu dīķī un Sustes dīķī atļauta tikai, iegādājoties kādu no sekojošajām licencēm:

 • Dienas licence makšķerēšanai (arī spiningošanai) no krasta vai ledus – 4,00 euro gab. (1500 gab. gadā);
 • Dienas licence makšķerēšanai (arī spiningošanai) no laivas – 5,00 euro gab. (700 gab. gadā);
 • Gada bezmaksas licence makšķerēšanai (arī spiningošanai) no krasta, ledus vai laivas – (250 gab. gadā).

Gada bezmaksas licences makšķerēšanai Ezeres dzirnavu dīķī un Sustes dīķī ir tiesīgi saņemt:

 • Personas ar invaliditāti un politiski represētās personas (uzrādot personu apliecinošu dokumentu);
 • Ezeres dzirnavu un Sustes dīķa krastu zemju īpašnieki vai to ģimenes locekļi (uzrādot īpašumtiesības apliecinošu dokumentu), viena licence uz īpašumu;
 • Personas vecumā virs 65 gadiem (uzrādot personu apliecinošu dokumentu);
 • Bērni un pusaudži vecumā līdz 16 gadiem (uzrādot personu apliecinošu dokumentu);
 • Biedrības „Ezeres makšķernieku klubs” biedri;
 • Personas, kuras noslēgušas līgumu ar biedrību „Ezeres makšķernieku klubs” par Ezeres dzirnavu un Sustes dīķa krastu labiekārtošanu (makšķernieku taku izveidošana tauvas joslā).

Licenču realizācija:

Makšķerēšanas licenci var saņemt pie biedrības „Ezeres makšķernieku klubs” pilnvarotās personas, iepriekš zvanot pa tālruni +371 22088757 Centra iela 4, Ezere, Ezeres pag., Saldus nov., LV-3891 katru dienu no plkst.08.00 līdz plkst. 21.00

 Skatīt vairāk: Saldus novada domes 2016.gada 29.septembrī pieņemtie saistošie noteikumi Nr.24 Nolikums „Par licencēto makšķerēšanu Ezeres dzirnavu dīķī un Sustes dīķī”, (protokols Nr.10, 12.§)