Pilsētu un pagastu pārvaldes

Adrese: “Ievas”, Blīdene, Blīdenes pag., Saldus nov., LV-3852

E-pasts: blidene@saldus.lv

Pārvaldes vadītājs: Ligita Berga

Atbildīgā persona par autoceļiem: Ligita Berga

Atbildīgais ceļu inženieris: Nauris Gailišs (e-pasts: nauris.gailiss@saldus.lv, tālr. 29368211)

Tālrunis: 29358799

E-pasts: ligita.berga@saldus.lv

Tālrunis pagasta pārvaldē: 63865844

Norāde uz E-pakalpojumiem

Aicinām neizmantot e-pastu gadījumos, kad nepieciešams nodot fiziskās personas datus, komercinformāciju un citu aizsargājamu informāciju, bet gan E-adresi

Vairāk par e-Adresi un e-Parakstu lasi šeit

Pagasta pārvaldes nolikumu skatīt ŠEIT.

Adrese: Lielcieceres iela 3, Brocēni, Saldus nov., LV-3851

E-pasta adrese: broceni@saldus.lv

Pārvaldes vadītāja: Solvita Dūklava

Atbildīgais ceļu inženieris: Nauris Gailišs (e-pasts: nauris.gailiss@saldus.lv, tālr. 29368211)

Tālrunis: 20600022

E-pasts: solvita.duklava@saldus.lv

Norāde uz E-pakalpojumiem

Aicinām neizmantot e-pastu gadījumos, kad nepieciešams nodot fiziskās personas datus, komercinformāciju un citu aizsargājamu informāciju, bet gan E-adresi

Vairāk par e-Adresi un e-Parakstu lasi šeit

Pārvaldes nolikumu skatīt ŠEIT.

Adrese: Centra iela 4, Ezeres pagasts, Saldus novads, LV-3891

Pārvaldes vadītāja: Irēna Grauze

Atbildīgā persona par autoceļiem: Irēna Grauze

Atbildīgais ceļu inženieris: Nauris Gailišs (e-pasts: nauris.gailiss@saldus.lv, tālr. 29368211)

Tālrunis: 26190023

E-pasts: irena.grauze@saldus.lv

Ezeres pagasta pārvaldes tālrunis: 20205691
E-pasts:
ezere@saldus.lv

Norāde uz E-pakalpojumiem

Aicinām neizmantot e-pastu gadījumos, kad nepieciešams nodot fiziskās personas datus, komercinformāciju un citu aizsargājamu informāciju, bet gan E-adresi

Vairāk par e-Adresi un e-Parakstu lasi šeit

Pagasta pārvaldes nolikumu skatīt ŠEIT.

Gaiķu Pagasta Pārvades ēka

Adrese: “Tautas nams”, Satiķi, Gaiķu pag., Saldus nov., LV-3873

Pārvaldes vadītājs: Inga Dreija-Uzule

Atbildīgā persona par autoceļiem: Inga Dreija-Uzule

Atbildīgais ceļu inženieris: Nauris Gailišs (e-pasts: nauris.gailiss@saldus.lv, tālr. 29368211)

Tālrunis: 29198001

E-pasts: inga.dreija-uzule@saldus.lv

E-pasts: gaiki@saldus.lv

Tālrunis pagastu pārvaldē: 26808054

Norāde uz E-pakalpojumiem

Aicinām neizmantot e-pastu gadījumos, kad nepieciešams nodot fiziskās personas datus, komercinformāciju un citu aizsargājamu informāciju, bet gan E-adresi

Vairāk par e-Adresi un e-Parakstu lasi šeit

Pagasta pārvaldes nolikumu skatīt ŠEIT.

 

Jaunauces Pagasta Pārvaldes ēka

Adrese: “Tautas nams”, Jaunauce, Jaunauces pag., Saldus nov., LV-3893

Pārvaldes vadītāja: Evija Mame

Atbildīgā persona par autoceļiem: Evija Mame

Atbildīgais ceļu inženieris: Nauris Gailišs (e-pasts: nauris.gailiss@saldus.lv, tālr. 29368211)

Tālrunis: 28666518

E-pasts: evija.mame@saldus.lv

Klientu apkalpošanas speciālists Jaunauces pagasta pārvaldē – 26176969

E-pasts: jaunauce@saldus.lv

Facebook lapa Jaunauces Tautas nams

Norāde uz E-pakalpojumiem

Aicinām neizmantot e-pastu gadījumos, kad nepieciešams nodot fiziskās personas datus, komercinformāciju un citu aizsargājamu informāciju, bet gan E-adresi

Vairāk par e-Adresi un e-Parakstu lasi šeit

Pagasta pārvaldes nolikumu skatīt ŠEIT.

Adrese: Upes iela 4, Jaunlutriņu pagasts
Saldus novads, LV-3876

Pārvaldes vadītājs: Valdis Gūtmanis

Atbildīgā persona par autoceļiem: Valdis Gūtmanis

Atbildīgais ceļu inženieris: Linards Doniņš (e-pasts: linards.donins@saldus.lv, tālr. 25479805)

Tālrunis: 29120129

E-pasts: valdis.gutmanis@saldus.lv

Tālrunis pagasta pārvaldē: 63846658

E-pasts: jaunlutrini@saldus.lv

Norāde uz E-pakalpojumiem

Aicinām neizmantot e-pastu gadījumos, kad nepieciešams nodot fiziskās personas datus, komercinformāciju un citu aizsargājamu informāciju, bet gan E-adresi

Vairāk par e-Adresi un e-Parakstu lasi šeit

Pagasta pārvaldes nolikumu skatīt ŠEIT.

Adrese: Kalna iela 2, Kursīši, Kursīšu pagasts,
Saldus novads,LV-3890

Pārvaldes vadītāja: Irēna Grauze

Atbildīgā persona par autoceļiem: Irēna Grauze

Atbildīgais ceļu inženieris: Nauris Gailišs (e-pasts: nauris.gailiss@saldus.lv, tālr. 29368211)

Tālrunis: 26190023

E-pasts: irena.grauze@saldus.lv

E-pasts: kursisi@saldus.lv

Tālrunis pagasta pārvaldē: 29101908

Mājaslapa: www.kursisi.lv

Norāde uz E-pakalpojumiem

Aicinām neizmantot e-pastu gadījumos, kad nepieciešams nodot fiziskās personas datus, komercinformāciju un citu aizsargājamu informāciju, bet gan E-adresi

Vairāk par e-Adresi un e-Parakstu lasi šeit

Pagasta pārvaldes nolikumu skatīt ŠEIT.

Adrese: “Pagasta māja”, Lutriņu pagasts,
Saldus novads, LV- 3861
Pārvaldes vadītājs: Valdis Gūtmanis

Atbildīgā persona par autoceļiem: Valdis Gūtmanis

Atbildīgais ceļu inženieris: Linards Doniņš (e-pasts: linards.donins@saldus.lv, tālr. 25479805)

Tālrunis: 29120129

E-pasts: valdis.gutmanis@saldus.lv

Pagasta pārvaldes tālrunis: 63831231
Fakss: 63831231
E-pasts: lutrini@saldus.lv

Norāde uz E-pakalpojumiem

Aicinām neizmantot e-pastu gadījumos, kad nepieciešams nodot fiziskās personas datus, komercinformāciju un citu aizsargājamu informāciju, bet gan E-adresi

Vairāk par e-Adresi un e-Parakstu lasi šeit
Mājas lapa: http://lutrini.saldus.lv

Pagasta pārvaldes nolikumu skatīt ŠEIT.

Adrese: Ventas iela 2,Nīgrandes pagasts
Saldus novads, LV-3899
Pārvaldes vadītājs: Rūdolfs Prauliņš

Atbildīgā persona par autoceļiem: Rūdolfs Prauliņš

Atbildīgais ceļu inženieris: Nauris Gailišs (e-pasts: nauris.gailiss@saldus.lv, tālr. 29368211)

Tālrunis: 26355088

Pagasta pārvaldes tālrunis: 63864239
Fakss: 63864324
E-pasts: nigrande@saldus.lv

Norāde uz E-pakalpojumiem

Aicinām neizmantot e-pastu gadījumos, kad nepieciešams nodot fiziskās personas datus, komercinformāciju un citu aizsargājamu informāciju, bet gan E-adresi

Vairāk par e-Adresi un e-Parakstu lasi šeit

Kalnu norēķinu centra tālr. nr.: 63842794

Pagasta pārvaldes nolikumu skatīt ŠEIT.

Novadnieku Pagasta Pārvaldes ēka Ml

Adrese: “Mežvidi”, Novadnieku pagasts, Saldus novads, LV-3801
Pārvaldes vadītājs: Gatis Krastiņš

Atbildīgā persona par autoceļiem: Gatis Krastiņš

Atbildīgais ceļu inženieris: Linards Doniņš (e-pasts: linards.donins@saldus.lv, tālr. 25479805)

Tālrunis: 27708511

E-pasts: gatis.krastins@saldus.lv

Klientu apkalpošanas speciāliste: Ligita Kļava – Tel.63881724, Mob.tel. 29236776, e-pasts: ligita.klava@saldus.lv

E-pasts: novadnieki@saldus.lv

Norāde uz E-pakalpojumiem

Aicinām neizmantot e-pastu gadījumos, kad nepieciešams nodot fiziskās personas datus, komercinformāciju un citu aizsargājamu informāciju, bet gan E-adresi

Vairāk par e-Adresi un e-Parakstu lasi šeit

Pagasta pārvaldes nolikumu skatīt ŠEIT.

Adrese: Rūpniecības 1A, Pampāļu pagasts
Saldus novads, LV- 3882
Pārvaldes vadītājs: Uldis Vītiņš

Atbildīgā persona par autoceļiem: Uldis Vītiņš

Tālrunis: 26346800

Atbildīgais ceļu inženieris: Linards Doniņš (e-pasts: linards.donins@saldus.lv, tālr. 25479805)

E-pasts: uldis.vitins@saldus.lv

Tālrunis: 63865567
Fakss: 63865567
E-pasts: pampali@saldus.lv

Norāde uz E-pakalpojumiem

Aicinām neizmantot e-pastu gadījumos, kad nepieciešams nodot fiziskās personas datus, komercinformāciju un citu aizsargājamu informāciju, bet gan E-adresi

Vairāk par e-Adresi un e-Parakstu lasi šeit

Pagasta pārvaldes nolikumu skatīt ŠEIT.

Remtes pagasta pārvaldes ēka

Adrese: Kantora ēka – 1, Remte, Remtes pag., Saldus nov., LV-3871

Pārvaldes vadītājs: p.i. Krišjānis Valters

Atbildīgā persona par autoceļiem: Krišjānis Valters

Atbildīgais ceļu inženieris: Nauris Gailišs (e-pasts: nauris.gailiss@saldus.lv, tālr. 29368211)

Tālrunis: 26338243

E-pasts: krisjanis.valters@saldus.lv

E-pasts: remte@saldus.lv

Tālrunis pagastu pārvaldē: 63846890, 26338243.

Facebook lapa

Norāde uz E-pakalpojumiem

Aicinām neizmantot e-pastu gadījumos, kad nepieciešams nodot fiziskās personas datus, komercinformāciju un citu aizsargājamu informāciju, bet gan E-adresi

Vairāk par e-Adresi un e-Parakstu lasi šeit

Pagasta pārvaldes nolikumu skatīt ŠEIT.

 

Rubas Pagasta Pārvaldes ēka

Adrese: “Pagastmāja”, Rubas pagasts,
Saldus novads, LV-3894

Pārvaldes vadītāja: Evija Mame

Atbildīgā persona par autoceļiem: Evija Mame

Atbildīgais ceļu inženieris: Nauris Gailišs (e-pasts: nauris.gailiss@saldus.lv, tālr. 29368211)

Tālrunis: 28666518

E-pasts: evija.mame@saldus.lv

Klientu apkalpošanas speciālists Rubas pagasta pārvaldē – 26609770

E-pasts: ruba@saldus.lv

Norāde uz E-pakalpojumiem

Aicinām neizmantot e-pastu gadījumos, kad nepieciešams nodot fiziskās personas datus, komercinformāciju un citu aizsargājamu informāciju, bet gan E-adresi

Vairāk par e-Adresi un e-Parakstu lasi šeit

Pagasta pārvaldes nolikumu skatīt ŠEIT.

Saldus Pagasta Pārvaldes ēka

Adrese: Vienības iela 15 – 17, Saldus pagasts, Saldus novads, LV-3862

Pārvaldes vadītāja: Ilze Kļava

Atbildīgā persona par autoceļiem: Ilze Kļava

Atbildīgais ceļu inženieris: Linards Doniņš (e-pasts: linards.donins@saldus.lv, tālr. 25479805)

Tālrunis: 29115267

E-pasts: ilze.klava@saldus.lv

Pārvaldes tālrunis: 63839141

E-pasts: saldus.pagasts@saldus.lv

FacebookSaldus pagasta pārvalde

Norāde uz E-pakalpojumiem

Aicinām neizmantot e-pastu gadījumos, kad nepieciešams nodot fiziskās personas datus, komercinformāciju un citu aizsargājamu informāciju, bet gan E-adresi

Vairāk par e-Adresi un e-Parakstu lasi šeit

Pagasta pārvaldes nolikumu skatīt ŠEIT.

Adrese: Avotu iela 12, Saldus, Saldus nov., LV-3801

E-pasta adrese: saldus@saldus.lv

Pārvaldes vadītājs: Māris Ķeiris

Atbildīgā persona par autoceļiem: Māris Ķeiris

Atbildīgais ceļu inženieris: Linards Doniņš (e-pasts: linards.donins@saldus.lv, tālr. 25479805)

Tālrunis: 29543773

E-pasts: maris.keiris@saldus.lv

Norāde uz E-pakalpojumiem

Aicinām neizmantot e-pastu gadījumos, kad nepieciešams nodot fiziskās personas datus, komercinformāciju un citu aizsargājamu informāciju, bet gan E-adresi

Vairāk par e-Adresi un e-Parakstu lasi šeit

Pilsētas pārvaldes nolikumu skatīt ŠEIT.

Adrese: Skolas iela 11, Šķēde, Šķēdes pag., Saldus nov., LV-3875

Pārvaldes vadītājs: Valdis Gūtmanis

Atbildīgā persona par autoceļiem: Valdis Gūtmanis

Atbildīgais ceļu inženieris: Linards Doniņš (e-pasts: linards.donins@saldus.lv, tālr. 25479805)

Tālrunis: 29120129

E-pasts: valdis.gutmanis@saldus.lv

E-pasts: skede@saldus.lv

Norāde uz E-pakalpojumiem

Aicinām neizmantot e-pastu gadījumos, kad nepieciešams nodot fiziskās personas datus, komercinformāciju un citu aizsargājamu informāciju, bet gan E-adresi

Vairāk par e-Adresi un e-Parakstu lasi šeit

Tālrunis: 63846388

Pārvaldes vadītājs: Valdis Gūtmanis

Pagasta pārvaldes nolikumu skatīt ŠEIT.

Vadakstes Pagasta Pārvaldes ēkaAdrese: “Krāces 2”, Vadakstes pagasts
Saldus novads, LV-3895
Pārvaldes vadītāja: Evija Mame

Atbildīgā persona par autoceļiem: Evija Mame

Atbildīgais ceļu inženieris: Nauris Gailišs (e-pasts: nauris.gailiss@saldus.lv, tālr. 29368211)

Tālrunis: 28666518

E-pasts: evija.mame@saldus.lv

Klientu apkalpošanas speciālists Vadakstes pagasta pārvaldē – 26607750

E-pasts: vadakste@saldus.lv

Facebook lapa Vadakstes pagastu pārvalde

Draugiem.lv lapa Vadakstes pagasta pārvalde

Norāde uz E-pakalpojumiem

Aicinām neizmantot e-pastu gadījumos, kad nepieciešams nodot fiziskās personas datus, komercinformāciju un citu aizsargājamu informāciju, bet gan E-adresi

Vairāk par e-Adresi un e-Parakstu lasi šeit

Pagasta pārvaldes nolikumu skatīt ŠEIT.

Pakalpojuma sniegšanas vieta: “Zaņas pamatskola” Zaņas pagasts
Saldus novads, LV-3897
Pārvaldes vadītājs: Rūdolfs Prauliņš

Atbildīgā persona par autoceļiem: Rūdolfs Prauliņš

Atbildīgais ceļu inženieris: Nauris Gailišs (e-pasts: nauris.gailiss@saldus.lv, tālr. 29368211)

Tālrunis: 26355088

E-pasts: rudolfs.praulins@saldus.lv

E-pasts: zana@saldus.lv

Norāde uz E-pakalpojumiem

Aicinām neizmantot e-pastu gadījumos, kad nepieciešams nodot fiziskās personas datus, komercinformāciju un citu aizsargājamu informāciju, bet gan E-adresi

Vairāk par e-Adresi un e-Parakstu lasi šeit
Mājas lapa: http://zana.saldus.lv

Pagasta pārvaldes nolikumu skatīt ŠEIT.

Adrese: “Pagastnams”, Zirņu pagasts
Saldus novads, LV-3853
Pārvaldes vadītājs: Krišjānis Valters

Atbildīgais ceļu inženieris: Linards Doniņš (e-pasts: linards.donins@saldus.lv, tālr. 25479805)

Tālrunis: 26338243

E-pasts: krisjanis.valters@saldus.lv
Pārvaldes tālrunis: 63846249, 25708745

E-pasts: zirni@saldus.lv

Facebook lapa

Norāde uz E-pakalpojumiem

Aicinām neizmantot e-pastu gadījumos, kad nepieciešams nodot fiziskās personas datus, komercinformāciju un citu aizsargājamu informāciju, bet gan E-adresi

Vairāk par e-Adresi un e-Parakstu lasi šeit

Pagasta pārvaldes nolikumu skatīt ŠEIT.

Zirņu Pagasta Pārvalde

Adrese: “Striķi”, Striķu ciems, Zvārdes pagasts, Saldus novads, LV-3883
Pārvaldes vadītāja: Ligita Berga

Atbildīgā persona par autoceļiem: Ligita Berga

Atbildīgais ceļu inženieris: Nauris Gailišs (e-pasts: nauris.gailiss@saldus.lv, tālr. 29368211)

Tālrunis: 29358799

E-pasts: ligita.berga@saldus.lv

Pārvaldes tālrunis: 63846151
Fakss: 63846151
E-pasts: zvarde@saldus.lv

Norāde uz E-pakalpojumiem

Aicinām neizmantot e-pastu gadījumos, kad nepieciešams nodot fiziskās personas datus, komercinformāciju un citu aizsargājamu informāciju, bet gan E-adresi

Vairāk par e-Adresi un e-Parakstu lasi šeit

Pagasta pārvaldes nolikumu skatīt ŠEIT.

Lūdzu atjauniniet savu pārlūkprogrammu

Jūsu Tīmekļa pārlūks nespēj pilnvērtīgi attēlot šo lapu, jo šī lapa ir būvēta balstoties uz moderniem Tīmekļa standartiem. Lai apskatītu šo lapu, aicinām Jūs izvēlēties kādu no modernajiem Tīmekļa pārlūkiem, kas pieejami zemāk.

Bezmaksas pārlūkprogrammas - visas pārlūkprogrammas nodrošina vienādas pamatfunkcijas un ir viegli lietojamas. Izvēlieties, kuru pārlūkprogrammu vēlaties lejupielādēt: