Pagastu pārvaldes

Kontakti

Adrese: “Pagastmāja”, Rubas pagasts,
Saldus novads, LV-3894
E-pasts: jaunauce.ruba@saldus.lv
Pārvaldes vadītāja: Gunta Kalniņa

Pārvaldes pakalpojumi RubāTālrunisFakss
 63825593 63825656
Pārvaldes pakalpojumi Jaunaucē 29158965

Kontakti

Adrese: Centra iela 4, Ezeres pagasts, Saldus novads, LV-3891

Pārvaldes vadītāja: Irēna Grauze
Tālrunis: 63842152
Grāmatvedis – uzskaitvedis, tel. 20205691
E-pasts: ezere@saldus.lv
Mājaslapa: http://ezere.saldus.lv

Kontakti

Adrese: Kalna iela 2, Kursīši, Kursīšu pagasts,
Saldus novads,LV – 3890

Pārvaldes vadītājs: Viktors Drukovskis
Tālrunis: 63846745
Fakss: 63846745
E-pasts: kursisi@saldus.lv
Mājaslapa: www.kursisi.lv

Kontakti

Adrese: „Pagasta māja”, Lutriņu pagasts,
Saldus novads, LV- 3861
Pārvaldes vadītāja: Ineta Ezermale
Tālrunis: 63831231, 26603751
Fakss: 63831231
E-pasts: lutrini@saldus.lv
Mājas lapa: http://lutrini.saldus.lv

Kontakti

Adrese: Ventas iela 2,Nīgrandes pagasts
Saldus novads, LV – 3899
Pārvaldes vadītāja:  Antra Jermuša
Tālrunis: 63864239
Fakss: 63864324
E-pasts: nigrande@saldus.lv

Kalnu norēķinu centra tālr. nr.: 63842794

Kontakti

Adrese: “Mežvidi”, Novadnieku pagasts
Saldus novads, LV – 3801
Pārvaldes vadītāja: Dina Brēdava
Tālrunis: 63881724
Fakss: 63821463
E-pasts: novadnieki@saldus.lv

Kontakti

Adrese: Rūpniecības 1A, Pampāļu pagasts
Saldus novads, LV- 3882
Pārvaldes vadītājs: Uldis Vītiņš
Tālrunis: 63865567
Fakss: 63865567
E-pasts: pampali@saldus.lv

Kontakti

Adrese: Vienības iela 15 – 17, Saldus pagasts
Saldus novads, LV – 3862
Pārvaldes vadītāja:  Ilze Kļava
Tālrunis: 63839141
Fakss: 63839141
E-pasts: saldus.pagasts@saldus.lv

Kontakti

Adrese: “Krāces 2”, Vadakstes pagasts
Saldus novads, LV-3895
Pārvaldes vadītāja: Evija Mame
Tālrunis: 63846788
E-pasts: vadakste@saldus.lv

Kontakti

Adrese: “Zaņas pamatskola” Zaņas pagasts
Saldus novads, LV-3897
Pārvaldes vadītāja: Kristīna Grosmane
Tālrunis: 29398044, 26644732
E-pasts: zana@saldus.lv
Mājas lapa: http://zana.saldus.lv

Kontakti

Adrese: „Striķi”, Striķu ciems,
Zvārdes pagasts, Saldus novads, LV – 3883
Pārvaldes vadītājs: Imants Džulis
Tālrunis: 63846151
Fakss: 63846151
E-pasts: zvarde@saldus.lv