Pilsētu un pagastu apvienību pārvaldes

Pārvaldes vadītājs: Arvis Blūms, (tālr. +371 29862141, e-pasts: arvis.blums@saldus.lv)

Adrese: Avotu iela 12, Saldus, Saldus nov., LV-3801
Tālrunis Saldus pilsētas pārvaldē:
+371 26610788
E-pasts:
saldus@saldus.lv

Atbildīgā persona par autoceļiem: Māris Ķeiris (tālr. +371 29543773, e-pasts: maris.keiris@saldus.lv)

Atbildīgais ceļu inženieris: Linards Doniņš (e-pasts: linards.donins@saldus.lv, tālr. 25479805)

Norāde uz E-pakalpojumiem

Aicinām neizmantot e-pastu gadījumos, kad nepieciešams nodot fiziskās personas datus, komercinformāciju un citu aizsargājamu informāciju, bet gan E-adresi

Vairāk par e-Adresi un e-Parakstu lasi šeit

Pilsētas pārvaldes nolikumu skatīt ŠEIT.

Pārvaldes vadītāja: Karīna Ciesmane (tālr. +371 26400081, e-pasts: karina.ciesmane@saldus.lv)

Adrese: Lielcieceres iela 3, Brocēni, Saldus novads, LV-3851
Tālrunis pārvaldē:
+371 63807300
E-pasts:
broceni@saldus.lv

Atbildīgā persona par autoceļiem: Krišjānis Valters (tālr. +371 26338243, e-pasts: krisjanis.valters@saldus.lv)

Atbildīgais ceļu inženieris: Nauris Gailišs (e-pasts: nauris.gailiss@saldus.lv, tālr. 29368211)

Norāde uz E-pakalpojumiem

Aicinām neizmantot e-pastu gadījumos, kad nepieciešams nodot fiziskās personas datus, komercinformāciju un citu aizsargājamu informāciju, bet gan E-adresi

Vairāk par e-Adresi un e-Parakstu lasi šeit

Pārvaldes nolikumu skatīt ŠEIT.

Pārvaldes vadītāja: Ligita Berga (tālr. +371 29358799, e-pasts: ligita.berga@saldus.lv)

Atbildīgā persona par autoceļiem: Ligita Berga

Atbildīgais ceļu inženieris: Nauris Gailišs (tālr. +371 29368211, e-pasts: nauris.gailiss@saldus.lv)


Iedzīvotāju pieņemšana Blīdenes pagastā

Adrese: “Ievas”, Blīdene, Blīdenes pagasts, Saldus novads, LV-3852
Tālrunis Blīdenes pagasta pārvaldē: 63865844
E-pasts: blidene@saldus.lv


Iedzīvotāju pieņemšana Zvārdes pagastā

Adrese: “Striķi”, Striķu ciems, Zvārdes pagasts, Saldus novads, LV-3883
Tālrunis Zvārdes pagasta pārvaldē: 63846151
E-pasts: zvarde@saldus.lv

Norāde uz E-pakalpojumiem

Aicinām neizmantot e-pastu gadījumos, kad nepieciešams nodot fiziskās personas datus, komercinformāciju un citu aizsargājamu informāciju, bet gan E-adresi

Vairāk par e-Adresi un e-Parakstu lasi šeit

Pagasta pārvaldes nolikumu skatīt ŠEIT.

Pārvaldes vadītāja: Irēna Grauze (tālr. +371 26190023, e-pasts: irena.grauze@saldus.lv)

Atbildīgā persona par autoceļiem: Irēna Grauze

Atbildīgais ceļu inženieris: Nauris Gailišs (e-pasts: nauris.gailiss@saldus.lv, tālr. 29368211)


Iedzīvotāju pieņemšana Ezeres pagastā

Adrese: Centra iela 4, Ezeres pagasts, Saldus novads, LV-3891
Tālrunis Ezeres pagasta pārvaldē:
+371 20205691
E-pasts:
ezere@saldus.lv


Iedzīvotāju pieņemšana Kursīšu pagastā

Adrese: Kalna iela 2, Kursīši, Kursīšu pagasts, Saldus novads,LV-3890
Tālrunis Kursīšu pagasta pārvaldē:
+371 29101908
E-pasts:
kursisi@saldus.lv

Norāde uz E-pakalpojumiem

Aicinām neizmantot e-pastu gadījumos, kad nepieciešams nodot fiziskās personas datus, komercinformāciju un citu aizsargājamu informāciju, bet gan E-adresi

Vairāk par e-Adresi un e-Parakstu lasi šeit

Pagasta pārvaldes nolikumu skatīt ŠEIT.

Pārvaldes vadītāja: Solvita Dūklava (tālr. 29391836, e-pasts: solvita.duklava@saldus.lv)

Atbildīgā persona par autoceļiem: Solvita Dūklava

Atbildīgais ceļu inženieris: Nauris Gailišs (e-pasts: nauris.gailiss@saldus.lv, tālr. 29368211)


Iedzīvotāju pieņemšana Gaiķu pagastā

Adrese: “Tautas nams”, Satiķi, Gaiķu pagasts, Saldus novads, LV-3873
Tālrunis Gaiķu pagasta pārvaldē:
+371 26808054
E-pasts:
gaiki@saldus.lv


Iedzīvotāju pieņemšana Remtes pagastā

Adrese: Kantora ēka – 1, Remte, Remtes pagasts, Saldus novads, LV-3871
Tālrunis Remtes pagasta pārvaldē:
+371 63846890, +371 26338243
E-pasts:
remte@saldus.lv

Norāde uz E-pakalpojumiem

Aicinām neizmantot e-pastu gadījumos, kad nepieciešams nodot fiziskās personas datus, komercinformāciju un citu aizsargājamu informāciju, bet gan E-adresi

Vairāk par e-Adresi un e-Parakstu lasi šeit

Pagasta pārvaldes nolikumu skatīt ŠEIT.

 

Pārvaldes vadītāja: Evija Mame (tālr. +371 28666518, e-pasts: evija.mame@saldus.lv)

Atbildīgā persona par autoceļiem: Evija Mame

Atbildīgais ceļu inženieris: Nauris Gailišs (e-pasts: nauris.gailiss@saldus.lv, tālr. 29368211)


Iedzīvotāju pieņemšana Jaunauces pagastā

Adrese: “Tautas nams”, Jaunauce, Jaunauces pagasts, Saldus novads, LV-3893
Tālrunis Jaunauces pagasta pārvaldē:
+371 26176969
E-pasts:
jaunauce@saldus.lv


Iedzīvotāju pieņemšana Rubas pagastā

Adrese: “Pagastmāja”, Rubas pagasts, Saldus novads, LV-3894
Tālrunis Rubas pagasta pārvaldē:
+371 26609770
E-pasts:
ruba@saldus.lv


Iedzīvotāju pieņemšana Vadakstes pagastā

Adrese: “Krāces 2”, Vadakstes pagasts, Saldus novads, LV-3895
Tālrunis Vadakstes pagasta pārvaldē:
+371 26607750
E-pasts:
vadakste@saldus.lv

Norāde uz E-pakalpojumiem

Aicinām neizmantot e-pastu gadījumos, kad nepieciešams nodot fiziskās personas datus, komercinformāciju un citu aizsargājamu informāciju, bet gan E-adresi

Vairāk par e-Adresi un e-Parakstu lasi šeit

Pagasta pārvaldes nolikumu skatīt ŠEIT.

Pārvaldes vadītājs: Valdis Gūtmanis (tālr. +371 29120129, e-pasts: valdis.gutmanis@saldus.lv)

Atbildīgā persona par autoceļiem: Valdis Gūtmanis

Atbildīgais ceļu inženieris: Linards Doniņš (e-pasts: linards.donins@saldus.lv, tālr. 25479805)


Iedzīvotāju pieņemšana Jaunlutriņu pagastā

Adrese: Upes iela 4, Jaunlutriņu pagasts, Saldus novads, LV-3876
Tālrunis Jaunlutriņu pagasta pārvaldē:
+371 63846658
E-pasts:
jaunlutrini@saldus.lv


Iedzīvotāju pieņemšana Lutriņu pagastā

Adrese: “Pagasta māja”, Lutriņu pagasts, Saldus novads, LV- 3861
Tālrunis Lutriņu pagasta pārvaldē:
+371 63831231
E-pasts:
lutrini@saldus.lv


Iedzīvotāju pieņemšana Šķēdes pagastā

Adrese: Skolas iela 11, Šķēde, Šķēdes pagasts, Saldus novads, LV-3875
Tālrunis Šķēdes pagasta pārvaldē:
+371 63846388
E-pasts:
skede@saldus.lv

Norāde uz E-pakalpojumiem

Aicinām neizmantot e-pastu gadījumos, kad nepieciešams nodot fiziskās personas datus, komercinformāciju un citu aizsargājamu informāciju, bet gan E-adresi

Vairāk par e-Adresi un e-Parakstu lasi šeit

Pagasta pārvaldes nolikumu skatīt ŠEIT.

Pārvaldes vadītājs: Rūdolfs Prauliņš (tālr. +371 26355088, e-pasts: rudolfs.praulins@saldus.lv)

Atbildīgā persona par autoceļiem: Rūdolfs Prauliņš

Atbildīgais ceļu inženieris: Nauris Gailišs (e-pasts: nauris.gailiss@saldus.lv, tālr. 29368211)


Iedzīvotāju pieņemšana Nīgrandes pagastā

Adrese: Ventas iela 2,Nīgrandes pagasts, Saldus novads, LV-3899
Tālrunis Nīgrandes pagasta pārvaldē: +371 63864239, Kalnu norēķinu centrs: +371 63842794
E-pasts:
nigrande@saldus.lv


Iedzīvotāju pieņemšana Zaņas pagastā

Adrese: “Zaņas pamatskola” Zaņas pagasts, Saldus novads, LV-3897
Tālrunis Zaņas pagasta pārvaldē: +371 29398044
E-pasts:
 zana@saldus.lv

Norāde uz E-pakalpojumiem

Aicinām neizmantot e-pastu gadījumos, kad nepieciešams nodot fiziskās personas datus, komercinformāciju un citu aizsargājamu informāciju, bet gan E-adresi

Vairāk par e-Adresi un e-Parakstu lasi šeit

 

Pagasta pārvaldes nolikumu skatīt ŠEIT.

Pārvaldes vadītājs: Gatis Krastiņš (tālr. +371 27708511, e-pasts: gatis.krastins@saldus.lv)

Atbildīgā persona par autoceļiem: Gatis Krastiņš

Atbildīgais ceļu inženieris: Linards Doniņš (e-pasts: linards.donins@saldus.lv, tālr. 25479805)


Iedzīvotāju pieņemšana Novadnieku pagastā

Adrese: “Mežvidi”, Novadnieku pagasts, Saldus novads, LV-3801
Tālrunis Novadnieku pagasta pārvaldē: +371 63881724, +371 29236776
E-pasts:
novadnieki@saldus.lv


Iedzīvotāju pieņemšana Saldus pagastā

Adrese: Vienības iela 15-17, Saldus pagasts, Saldus novads, LV-3862
Tālrunis Saldus pagasta pārvaldē: +371 63839141
E-pasts:
saldus.pagasts@saldus.lv

Norāde uz E-pakalpojumiem

Aicinām neizmantot e-pastu gadījumos, kad nepieciešams nodot fiziskās personas datus, komercinformāciju un citu aizsargājamu informāciju, bet gan E-adresi

Vairāk par e-Adresi un e-Parakstu lasi šeit

Pagasta pārvaldes nolikumu skatīt ŠEIT.

Pārvaldes vadītāja: Eva Rozīte-Ņikitina (tālr. +371 20024710, e-pasts: eva.rozite-nikitina@saldus.lv)

Atbildīgā persona par autoceļiem: Eva Rozīte-Ņikitina

Atbildīgais ceļu inženieris: Linards Doniņš (e-pasts: linards.donins@saldus.lv, tālr. 25479805)


Iedzīvotāju pieņemšana Pampāļu pagastā

Adrese: Rūpniecības 1A, Pampāļu pagasts,  Saldus novads, LV- 3882
Tālrunis Pampāļu pagasta pārvaldē: +371 28641108
E-pasts:
pampali@saldus.lv


Iedzīvotāju pieņemšana Zirņu pagastā

Adrese: “Pagastnams”, Zirņu pagasts, Saldus novads, LV-3853
Tālrunis Zirņu pagasta pārvaldē: +371 63846249, +371 25708745
E-pasts:
zirni@saldus.lv

Norāde uz E-pakalpojumiem

Aicinām neizmantot e-pastu gadījumos, kad nepieciešams nodot fiziskās personas datus, komercinformāciju un citu aizsargājamu informāciju, bet gan E-adresi

Vairāk par e-Adresi un e-Parakstu lasi šeit

Pagasta pārvaldes nolikumu skatīt ŠEIT.

Lūdzu atjauniniet savu pārlūkprogrammu

Jūsu Tīmekļa pārlūks nespēj pilnvērtīgi attēlot šo lapu, jo šī lapa ir būvēta balstoties uz moderniem Tīmekļa standartiem. Lai apskatītu šo lapu, aicinām Jūs izvēlēties kādu no modernajiem Tīmekļa pārlūkiem, kas pieejami zemāk.

Bezmaksas pārlūkprogrammas - visas pārlūkprogrammas nodrošina vienādas pamatfunkcijas un ir viegli lietojamas. Izvēlieties, kuru pārlūkprogrammu vēlaties lejupielādēt: