Projekti

Project Featured Image

Ielu tirdzniecības laukuma un atpūtas vietas izveide Ezerē

Projekta Nr.
Projekta Nr. 19-02-AL06-A019.2202-000001, nomenklatūras Nr.10-106
Iesniedzējs
Saldus novada pašvaldība
Partneri

Nav

Projekta statuss
Tiek realizēts
Kontaktpersona

Baiba Mūsiņa, projektu vadītāja,  e-pasts baiba.musina@saldus.lv

Mērķi un uzdevumi

Attīstīt uzņēmējdarbību un tūrismu Latvijas – Lietuvas pierobežas zonā, veicināt sabiedrisko aktivitāti un veidot pozitīvu Saldus novada tēlu

Finansējums

Kopējās izmaksas-  50 000,00 EUR
Publiskais finansējums-  45000,00 EUR

Galvenās aktivitātes

Projektā paredzēts:

Ezeres pagastā veikt ieguldījumus teritorijas labiekārtošanā – izveidot bruģētu ielu tirdzniecības laukumu, stāvvietas automašīnām, atpūtas un piknika vietas (galds, soli, atkritumu urnas), informācijas stendu. Īstenojot projektu, tiks sakopta degradētā lauku teritorija, piedāvājot vietējiem iedzīvotājiem, mājražotājiem un tūristiem rekreācijas un uzņēmējdarbības atbalsta vietu.

Papildus informācija

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Īstenošanas laiks: 2019. gada septembris – 2020. gada decembris

Atpakaļ