Projekti

Project Featured Image

Introducing Nature Tourism for all – UniGreen (Dabas tūrisms visiem)

Projekta Nr.
LLI-010
Iesniedzējs
Kurzeme plānošanas reģions
Partneri

Kurzemes plānošanas reģions sadarbībā ar 10 Latvijas un Lietuvas partneriem:
Aukštaitijas Nacionālā parka un Labanoras Reģionālā parka direkcija, www.anp.lt
Biržu Reģionālā parka direkcija, www.birzuparkas.lt
Durbes novada pašvaldība, www.durbe.lv
Kretingas rajona pašvaldības administrācija, www.kretinga.lt
Kuldīgas novada pašvaldība, www.kuldiga.lv
Rojas novada pašvaldība, www.roja.lv
Saldus novada pašvaldība, www.saldus.lv
Skrundas novada pašvaldība, www.skrunda.lv
Ventspils novada pašvaldība, www.ventspilsnovads.lv
Žemaitijas Nacionālā parka direkcija, www.zemaitijosnp.lt

Projekta statuss
Īstenots
Kontaktpersona

Eva Jēkobsone, tālr.:20267729,
e-pasts: eva.jekobsone@saldus.lv

Mērķi un uzdevumi

Projekta mērķis: Dabas tūrisma attīstības veicināšana Latvijas un Lietuvas pierobežas reģionos, uzlabojot infrastruktūras un tūrisma produktus, tai skaitā pielāgojot tos cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

Mērķa grupa:

 • Vietējie un ārvalstu ceļotāji
 • Uzņēmēji, kas darbojas tūrisma jomā un citi tūrisma pakalpojumu nodrošinātāji
 • Vietējās pašvaldības un dabas parki
 • Nevalstiskā sektora pārstāvji, t.sk. organizācijas, kas apvieno cilvēkus ar īpašām vajadzībām.

Izvirzītais mērķis un definētie uzdevumi projektā ir sasniegti.

Finansējums

Projekta finansējums 1 176 867,14 EUR (t.sk. Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzekļi 1 000 337,07 EUR)
Saldus novada pašvaldības projektā plānotais finansējums 44108,27 EUR (t.sk. Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzekļi 37 493,02 EUR)

Galvenās aktivitātes

Projekta īstenošanas laiks no 2017. gada 1. maijs  līdz 2019. gada 31. oktobris

Projekts ir vērsts uz ilgtspējīga tūrisma attīstību Latvijas un Lietuvas pierobežas reģionos, stabilizējot un palielinot apmeklētāju un nakšņošanas skaitu reģionā ar:

 1. jauniem tūrisma produktiem un esošo produktu uzlabojumiem, padarot tos zināmākus un pieejamākus dažādām ceļotāju grupām;
 2. piemērotiem mārketinga pasākumiem, popularizējot projekta teritoriju (dienvidrietumu Latvija un Lietuvas ziemeļu daļa) kā vienotu tūrisma galamērķi daudzveidīgai pieredzei dabā (ceļveži, kartes, web risinājumi);
 3. dabas objektu apsaimniekošanu (investīcijas (3 skatu torņi, 7 pontonu piestātnes, 19 informatīvie stendi, 1 stāvlaukums, 3 atpūtas vietas, 6 pastaigu takas aprīkotas ar dažādiem izglītojoši izklaidējošiem elementiem) 10 dabas teritorijās, t.sk. 5 NATURA 2000 un tuvu tām);
 4. pievēršot īpašu uzmanību produktiem personām ar īpašām vajadzībām (infrastruktūras risinājumi, kā arī informācija Braila rakstā un audiorisinājumi);
 5. atbalstot vietējo uzņēmējdarbību un kvalitatīvas dzīves un drba vides attīstību dažādām sociālajām grupām, t.sk. ar īpašām vajadzībām.
Saldus novada pašvaldība projekta ietvaros ir veikusi šādas aktivitātes:
 • Putnu novērošanas torņa izbūve pie Sātiņu dīķiem;
 • Informatīvā stenda un plāksnes uzstādīšana ;
 • Tornis izvietots zonā, kurā šobrīd jau notiek aktīva saimnieciskā darbība (zivju audzēšana), kas ļoti pievilina putnus.  Putnu tornis paredzēts tūrisma attīstībai, dabas vērtību popularizēšanai, profesionāliem putnu vērotājiem un tūristiem. Piekļuvi pie torņa nodrošina koka laipa. Pie torņa izvietoti uzturēšanās noteikumi NATURE 2000 teritorijā. Torņa augstums līdz 10 m ar jumtu. Plānotais kāpņu garums 3,6 m un laipas garums 9,3 m. Pie torņa izvietots stends ar uzturēšanās noteikumiem, finansējuma devēja logo, latviešu un angļu valodās.  Pirms iebraukšanas teritorijā (pie vārtiem) ustādīta informatīva plāksne, kurā norādīts kādā veidā nepieciešams saskaņot savu atrašanos šajā teritorijā.
 • Projekta publicitātes pasākumi;
 • Dalība Kurzemes plānošanas reģiona plānotajos pasākumos un aktivitātēs;
 • Projekta rezultātu izvērtēšana un atskaišu sagatavošana.
Papildus informācija

Informācija publicēta 12.05.2017.
Latvijas – Lietuvas sadarbības programmas mājas lapa www.latlit.eu
www.europa.eu
Projektu līdzfinansē Interreg V-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020. gadam


Galvenais projekta mārketinga aktivitātes rezultāts ir visu partneru kopīgi sagatavotais Kurzemes un Z-Lietuvas dabas taku ceļvedis, kas šeit pieejams elektroniskā veidā:

Dabas taku saraksts Kurzemes plānošanas reģiona mājas lapā
List Of the Nature trails at Kurzemes plānošanas reģions homepage

    

Materiāli drukātā veidā pieejami visos Kurzemes novadu tūrisma informācijas centros

ES neatbild par publiskotās informācijas saturu

Atpakaļ

Lūdzu atjauniniet savu pārlūkprogrammu

Jūsu Tīmekļa pārlūks nespēj pilnvērtīgi attēlot šo lapu, jo šī lapa ir būvēta balstoties uz moderniem Tīmekļa standartiem. Lai apskatītu šo lapu, aicinām Jūs izvēlēties kādu no modernajiem Tīmekļa pārlūkiem, kas pieejami zemāk.

Bezmaksas pārlūkprogrammas - visas pārlūkprogrammas nodrošina vienādas pamatfunkcijas un ir viegli lietojamas. Izvēlieties, kuru pārlūkprogrammu vēlaties lejupielādēt: