Lūdzu atjauniniet savu pārlūkprogrammu

Jūsu Tīmekļa pārlūks nespēj pilnvērtīgi attēlot šo lapu, jo šī lapa ir būvēta balstoties uz moderniem Tīmekļa standartiem. Lai apskatītu šo lapu, aicinām Jūs izvēlēties kādu no modernajiem Tīmekļa pārlūkiem, kas pieejami zemāk.

Bezmaksas pārlūkprogrammas - visas pārlūkprogrammas nodrošina vienādas pamatfunkcijas un ir viegli lietojamas. Izvēlieties, kuru pārlūkprogrammu vēlaties lejupielādēt:

Projekti

Project Featured Image

Jaunas infrastruktūras izveide un apsaimniekošanas pasākumu veikšana Saldus ezera piekrastes teritorijā, publisko ūdeņu pieejamības nodrošināšanai un labiekārtošanai

Projekta Nr.
1-08/46/2018
Iesniedzējs
Saldus novada pašvaldība
Projekta statuss
Īstenots
Kontaktpersona

Baiba Mūsiņa, projektu vadītāja
e-pasts: baiba.musina@saldus.lv

Mērķi un uzdevumi

Īstermiņa:
Paplašināt Saldus ezera pludmales teritoriju, izveidojot drošu pludmali bērniem, nodrošinot publisko ūdeņu vides pieejamību.
Ilgtermiņa:
Pilnveidot un attīstīt atpūtas zonu un infrastruktūru Saldus ezera malā, veidojot to par vietējas un reģionālas nozīmes tūrisma objektu un aktīvās atpūtas vietu, saglabājot dabas bioloģisko daudzveidību, veicinot pašvaldības ekonomisko un reģionālo attīstību.

Finansējums

LVAF finansējums – 38889,00 euro, (70% no kopējām izmaksām);
Pašvaldības finansējums – 16667,00 euro, (30% no kopējām izmaksām).

Galvenās aktivitātes
 1. Paplašināt esošo aktīvās atpūtas pludmali-izveidot drošu pludmali bērniem;
 2. Sakārtot ezera gultniun pieguļošo teritoriju peldvietā-izpļaut ūdensaugus, izvākt no virsūdens daļas ;
 3. Veikt dūņu un zemūdens augu apauguma izvākšanu ar zemes sūcējtehniku;
 4. Veikt peldvietas teritorijas norobežojuma ierīkošanu ūdenī;
 5. Uzstādīt soliņus ;
 6. Uzstādīt atkritumu urnas;
 7. Uzstādīt ģērbtuvi;
 8. Uzstādīt labiekārtojuma elementus (rotaļu iekārtas);
 9. Veikt būvuzraudzību;
 10. Veikt autoruzraudzību;
 11. Veikt publicitātes pasākumus
Papildus informācija

Projekta īstenošanas laiks no 2018. gada 2. maija līdz 2019. gada 30. aprīlim

Atpakaļ