Projekti

Project Featured Image

Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Saldus novadā

Projekta Nr.
ESF projekts Nr.9.2.4.2./16/I/041
Iesniedzējs
Saldus novada pašvaldība
Projekta statuss
Tiek realizēts
Kontaktpersona

Projekta vadītāja Ginta Ernšteina
tālr.: 25479827
e-pasts: ginta.ernsteina@saldus.lv

Mērķi un uzdevumi

Projekta mērķis ir veicināt Saldus novada iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un fizisko aktivitāti, īstenojot dažādus veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumus. Projekta mērķa grupa ir visi Saldus novada iedzīvotāji, jo īpaši teritoriālās, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautās iedzīvotāju grupas – iedzīvotāji, kuri dzīvo teritorijā ārpus pilsētas ar iedzīvotāju blīvumu zem 50 iedzīvotājiem uz km2 , trūcīgie un maznodrošinātie iedzīvotāji, bezdarbnieki, personas ar invaliditāti, iedzīvotāji, kas vecāki par 54 gadiem un bērni.

Finansējums

Projekta attiecināmās izmaksas 501 644.00 euro, 85% no attiecināmajām izmaksām līdzfinansē ESF, 15% – valsts budžeta finansējums (Valsts budžeta finansējums 75 246,00 un ESF 426 397,00 EUR).

Projekta īstenošanas pirmajā kārtā kopējais finasējums – 298 800.00 EUR, savukārt otrajā kārtā – 202 844 EUR.

Galvenās aktivitātes

Projekta ietvaros plānoti dažādi, mērķa grupu interesēm atbilstoši veselību veicināšanas un slimību profilakses pasākumi – interaktīvas nodarbības, lekcijas, atbalsta grupas, nometnes, fizisko aktivitāšu nodarbības, Veselības dienas un citi pasākumi tiks organizēti visa novada teritorijā, tie vērsti uz iedzīvotāju dzīvesveida paradumu maiņu, informētības uzlabošanu un lielākas atbildības uzņemšanos par savu veselību.

Atpakaļ

Lūdzu atjauniniet savu pārlūkprogrammu

Jūsu Tīmekļa pārlūks nespēj pilnvērtīgi attēlot šo lapu, jo šī lapa ir būvēta balstoties uz moderniem Tīmekļa standartiem. Lai apskatītu šo lapu, aicinām Jūs izvēlēties kādu no modernajiem Tīmekļa pārlūkiem, kas pieejami zemāk.

Bezmaksas pārlūkprogrammas - visas pārlūkprogrammas nodrošina vienādas pamatfunkcijas un ir viegli lietojamas. Izvēlieties, kuru pārlūkprogrammu vēlaties lejupielādēt: