Projekti

Project Featured Image

Primārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana Saldus novada Pampāļu pagastā

Projekta Nr.
Nr.9.3.2.0/20/A/072
Iesniedzējs
Saldus novada pašvaldība
Partneri

Projekta statuss
Tiek realizēts
Kontaktpersona

Marita Melvere
projektu vadītāja
tālr.+371 25479826
e-pasts marita.melvere@saldus.lv

Normunds Ozoliņš
galvenais būvinženieris
tālr. +371 25479839
e-pasts normunds.ozolins@saldus.lv

Mērķi un uzdevumi

Projekta mērķis ir uzlabot kvalitatīvu veselības pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru Inetas Ūdras ģimenes ārsta praksē Pampāļos.

Finansējums

Projekta kopējie izdevumi: 10 000,00 EUR (desmit tūkstoši eiro un 00 centi), no tiem kopējie attiecināmie izdevumi: 10 000,00 EUR (desmit tūkstoši eiro un 00 centi); no tā ERAF finansējums 85% no attiecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot 8 500,00 EUR, valsts budžeta finansējums 9% no attiecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot 900,00 EUR, Saldus novada pašvaldības attiecināmais finansējums: 6% no attiecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot 600,00 EUR.
Pārējais finansējums (projekta neattiecināmie izdevumi) 17 000 EUR apmērā – Saldus novada pašvaldības budžeta līdzekļi.

Galvenās aktivitātes
  1. Projekta ietvaros tiks izstrādāts normatīvajiem aktiem atbilstošs būvprojekts pārbūves darbiem – pandusa/uzbrauktuves būvniecībai un WC pārbūvei, nodrošinot atbilstību vides pieejamības prasībām.
  2. Projekta gaitā tiks izbūvēta uzbrauktuve pie ģimenes ārstes Inetas Ūdras prakses, Rūpniecības ielā 1C, Pampāļu pagastā, Saldus novadā, nomainītas ieejas durvis, kā arī ierīkota tualete cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.
  3. Publicitātes pasākumu nodrošināšana.
Papildus informācija

ĪSTENOŠANAS LAIKS: 2021. gada 24. marts – 2022. gada 23. marts

Atpakaļ

Lūdzu atjauniniet savu pārlūkprogrammu

Jūsu Tīmekļa pārlūks nespēj pilnvērtīgi attēlot šo lapu, jo šī lapa ir būvēta balstoties uz moderniem Tīmekļa standartiem. Lai apskatītu šo lapu, aicinām Jūs izvēlēties kādu no modernajiem Tīmekļa pārlūkiem, kas pieejami zemāk.

Bezmaksas pārlūkprogrammas - visas pārlūkprogrammas nodrošina vienādas pamatfunkcijas un ir viegli lietojamas. Izvēlieties, kuru pārlūkprogrammu vēlaties lejupielādēt: