Projekti

Project Featured Image

Saldus ezera ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumu izstrāde

Projekta Nr.
1-08/375/2018
Iesniedzējs
Saldus novada pašvaldība
Projekta statuss
Tiek realizēts
Kontaktpersona

Projekta vadītāja:
Eva Jēkobsone

Saldus novada pašvaldības projektu vadītāja
tālr.nr. 20267729
e-pasts: eva.jekobsone@saldus.lv

Mērķi un uzdevumi
Īstermiņa mērķis:
Izstrādāt Saldus ezera ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumus publiskā ezera ilgtspējīgai apsaimniekošanai un pārvaldībai, definējot atļautos ūdens izmantošanas veidus un iespējamos teritorijas attīstības virzienus, plānot saimniecisko darbību ūdens teritorijā, atbilstoši spēkā esošajai likumdošanai.Ilgtermiņa mērķis:
  1. Veicināt ilgtspējīgu tautsaimniecības attīstību, integrējot vides aizsardzības prasības izstrādātajos noteikumos, nodrošinot iedzīvotāju tiesības dzīvot kvalitatīvā vidē saskaņā ar  valsts vides politikas pamatnostādnēm.
  2. Nodrošināt Saldus ezera ilgtspējīgu apsaimniekošanu, pārvaldīšanu, esošās ekosistēmas un vides  bioloģiskās daudzveidības  saglabāšanu.
  3. Nodrošināt Saldus ezera teritorijas ilgstpējīgu apsaimniekošanu  un attīstību, veicot ieguldījumus Saldus novada pašvaldības plānošanas dokumentos noteikto mērķu sasniegšanā un turpmākās reģionālās attīstības veicināšanā.
Finansējums

Latvijas Vides aizsardzības fonda finansējums – 9801,00  EUR (100%)

Galvenās aktivitātes

Projekta ietvaros plānots veikt šādas aktivitātes:

  • Saldus ezera ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumu izstrāde;
  • projekta publicitātes pasākumi;
  • sabiedrības informēšana par izstrādāto dokumentu;
  • projekta vadība.
Papildus informācija

Publicēts: 22.03.2019.

Projekta īstenotājs: Saldus novada pašvaldība
Īstenošanas laiks: no 2019. gada 1. marta  līdz 2020. gada 15. maijam.

Atpakaļ