Projekti

Project Featured Image

Saldus pilsētas centra iekšējam apvedceļam pieguļošās teritorijas revitalizācija

Projekta Nr.
3.3.1.0/18/I/005
Iesniedzējs
Saldus novada pašvaldība
Partneri

nav

Projekta statuss
Tiek realizēts
Kontaktpersona

Projekta vadītāja Ginta Ernšteina
tālr. 25479827
e-pasts: ginta.ernsteina@saldus.lv

Mērķi un uzdevumi

Projekta mērķis ir palielināt privāto investīciju apjomu reģionā, balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām veikt ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai. Projekta pamatideja ir palielināt privāto investīciju apjomu Saldus novadā un pilsētā, veicot ieguldījumus komercdarbības attīstībai nepieciešamajā ceļu un komunikāciju infrastruktūrā Saldus pilsētas centra iekšējam apvedceļam pieguļošajā teritorijā.

Finansējums

Projekta kopējās plānotās izmaksas ir 2951713,79 EUR, no tām ERAF līdzfinansējums ir 391 616,63 EUR, snieguma rezerve 25 438,37EUR, Valsts  budžeta dotācija 290 554,22 EUR

Galvenās aktivitātes

Projekta galvenās darbības ir izbūvēt Brīvības, Slimnīcas un Ezera ielu krustojumā vienjoslas rotācijas apli ar pieciem pieslēguma zariem un pārbūvēt divus publiskos stāvlaukumus, kā arī apakšzemes komunikācijas. Projekta īstenošanas laiks 21 mēnesis.
Laikā no 2016. gada 1. janvāra līdz projekta pabeigšanai vai 36 mēnešu laikā pēc projekta pabeigšanas, uzņēmēji plāno savos uzņēmumos izveidot 7 jaunas darba vietas un ieguldīt nefinanšu investīcijas 417 055,00 EUR apmērā.

Papildus informācija

Projekta īstenošanas laiks 21 mēnesis.

Atpakaļ