Lūdzu atjauniniet savu pārlūkprogrammu

Jūsu Tīmekļa pārlūks nespēj pilnvērtīgi attēlot šo lapu, jo šī lapa ir būvēta balstoties uz moderniem Tīmekļa standartiem. Lai apskatītu šo lapu, aicinām Jūs izvēlēties kādu no modernajiem Tīmekļa pārlūkiem, kas pieejami zemāk.

Bezmaksas pārlūkprogrammas - visas pārlūkprogrammas nodrošina vienādas pamatfunkcijas un ir viegli lietojamas. Izvēlieties, kuru pārlūkprogrammu vēlaties lejupielādēt:

Projekti

Project Featured Image

Uzņēmējdarbības vides attīstība Saldus pilsētas dienvidu daļā, pārbūvējot publisko infrastruktūru

Projekta Nr.
Vienošanās Nr.5.6.2.0/17/I/013
Iesniedzējs
Saldus novada pašvaldība
Projekta statuss
Tiek realizēts
Kontaktpersona

Projekta vadītāja Ginta Ernšteina, tālr. 25479827,
e-pasts ginta.ernsteina@saldus.lv

Mērķi un uzdevumi

Projekta mērķis ir attīstīt uzņēmējdarbības vidi Saldus pilsētas dienvidu daļā uzlabojot publiskās infrastruktūras kvalitāti un nodrošinot vides ilgtspēju veicinošu teritoriālo izaugsmi un jaunu darba vietu radīšanu.

Finansējums

Kopējās izmaksas  3891377,28 EUR, kur ERAF finansējums 1769000,00 EUR, Valsts budžeta dotācija 78044,12 EUR, Pašvaldības finansējums 234132,35 EUR, Publiskās neattiecināmās izmaksas  1810200,81 EUR.

Galvenās aktivitātes

Lai teritorijā nodrošinātu uzņēmējdarbības attīstību, projekta ietvaros īstenos būvniecības ieceri: Lielās ielas pārbūve ietver ielas, gājēju-veloceliņu posmā no Skrundas ielas līdz Dzirnavu ielas pieslēguma aplim, tai skaitā apakšzemes komunikācijas: lietus ūdens kanalizācijas tīklu un drenāžas izbūvi 2,8 km , ūdensapgādes 1,9 km un kanalizācijas tīklu pārbūvi 0,5 km,  elektronisko sakaru ārējo tīklu pārbūvi (pašvaldības) 0,5 km un ielas apgaismojuma pārbūvi (apgaismojuma balsti 65 kompl.).

Papildus informācija

Projektā plānotie darbi ir paredzēti īstenot no 2018. gada – 2020. gadam.

Atpakaļ