Projekti

Project Featured Image

Videonovērošanas kameru uzstādīšana, veicinot drošības pasākumus Latvijā un Lietuvā (VideoGuard)

Projekta Nr.
LLI-258
Iesniedzējs
Kurzeme plānošanas reģions
Partneri

Kurzemes plānošanas reģions (galvenais partneris)
Aizputes novada pašvaldības
Brocēnu novada pašvaldība
Dundagas novada pašvaldība
Durbes novada pašvaldība
Grobiņas novada pašvaldība
Nīcas novada pašvaldība
Priekules novada pašvaldība
Rojas novada pašvaldība
Rucavas novada pašvaldība
Saldus novada pašvaldība
Skrundas novada pašvaldība
Talsu novada pašvaldība
Vaiņodes novada pašvaldība
Ventspils novada pašvaldība
Kretingas rajona pašvaldības (LT)
Plunģes rajona pašvaldības (LT)
Skuodas rajona pašvaldības (LT)

Projekta statuss
Īstenots
Kontaktpersona

Projekta koordinatore Marita Melvere
tālr.: 25479826, e-pasts: marita.melvere@saldus.lv

Mērķi un uzdevumi

Projekta vispārējais mērķis ir  uzlabot projekta partneru teritorijās esošo tiesībsargājošo institūciju kapacitāti un veicināt juridisko un administratīvo pārrobežu sadarbību starp tām, lai uzlabotu un padarītu efektīvāku sabiedriskās drošības aizsardzību.

Finansējums

Projekta kopējais budžets ir 588 760,81 euro, tajā skaitā ERAF līdzfinansējums 500 446,69 euro (85%), Nacionālais publiskais līdzfinansējums  88 314,12 euro (15%).

Saldus novada pašvaldības budžets 27 000,00 euro, t.sk. ERAF līdzfinansējums 22 950,00 (85%), pašvaldības līdzfiansējums 2700,00 euro (10%), valsts budžeta dotācija 1350,00 eiro (5%).

Galvenās aktivitātes

Projektā tiks attīstīts videonovērošanas kameru tīkls un izveidota pārrobežu sadarbības sistēma starp 17 Ziemeļu Lietuvas un Kurzemes pašvaldību tiesībsargājošajām institūcijām. Tiek plānots, ka sadarbības sistēmā iekļausies arī Valsts policija. Šīs sadarbības sistēmas pamatmērķis ir ātrāka informācijas apmaiņa starp sadarbības partneriem, izvairoties no lēna, formāla  pieprasījumu sūtīšanas procesa, tā padarot cīņu ar noziedzību efektīvāku. 17 pašvaldībās tiks instalētas 172 video novērošanas kameras un tās tiks apvienotas vienotā tīklā. Tiks arī izveidots digitālais informācijas apmaiņas rīks, datu apmaiņai un partneru tiesībsargājošajām institūcijām, kā arī valsts līmeņa institūcijām būs autorizētas piekļuves tiesības šim rīkam. Izmantojot šo info rīku, būs iespēja ātri iegūt informāciju piemēram, numura zīmes  automašīnām, kas šķērso videonovērošanas kameru skata lauku. Lai izveidotu pārrobežu sadarbības tīklu, tiks organizētas 2 kopēju darba grupu sanāksmes un 2 pieredzes apmaiņas vizītes. Šo pasākumu laikā tiesībsargājošās institūcijas diskutēs par sadarbības tiesiskajiem un tehniskajiem aspektiem esošās Latvijas un Lietuvas likumdošanas ietvaros.  Kā rezultāts tiks izveidota pārrobežu sadarbības sistēma informācijas no videonovērošanas kamerām apmaiņai, kas ļaus efektīvāk nodrošināt cīņu ar noziedzību reģionā.

Papildus informācija

Projekta īstenošanas laiks no 01.06.2018. līdz 30.11.2019.

Informācija publicēta 04.06.2018.

Šīs vietnes saturs ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs vietnes saturu pilnībā atbild Saldus novada pašvaldība un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

www.latlit.eu
www.europa.eu

Atpakaļ

Lūdzu atjauniniet savu pārlūkprogrammu

Jūsu Tīmekļa pārlūks nespēj pilnvērtīgi attēlot šo lapu, jo šī lapa ir būvēta balstoties uz moderniem Tīmekļa standartiem. Lai apskatītu šo lapu, aicinām Jūs izvēlēties kādu no modernajiem Tīmekļa pārlūkiem, kas pieejami zemāk.

Bezmaksas pārlūkprogrammas - visas pārlūkprogrammas nodrošina vienādas pamatfunkcijas un ir viegli lietojamas. Izvēlieties, kuru pārlūkprogrammu vēlaties lejupielādēt: