Vakances

Medicīnas māsa PII “Kāpēcītis”

Saldus novada pašvaldības Lutriņu pirmsskolas izglītības iestāde “Kāpēcītis” (reģ.nr.4101901615) izsludina pieteikšanos uz medicīnas māsas amatu.

Darba alga (bruto)137,25 EUR + piemaksa, atbilstoša darba stāžam ārstniecības jomā (Slodze 0,25 nedēļā).

Prasības pretendentiem:
 • Augstākā izglītība vai vismaz 1.līmeņa profesionālā augstākā izglītība;
 • Reģistrēta, kā ārstniecības persona;
 • Vēlama iepriekšēja darba pieredze medicīnas jomā;
 • Prasme veidot lietišķu sadarbību ar izglītības iestādes darbiniekiem, izglītojamajiem, viņu vecākiem;
 • Spēja savā darbā izmantot datoru;
 • Sadarbspējīgs Covid 19 vakcinācijas sertifikāts.
Galvenie pienākumi:
 • Sekot bērnu veselības stāvoklim ikdienā;
 • Sniegt medicīnisko palīdzību, traumas gadījumā pavadīt bērnu uz slimnīcu, informējot par notikušo vecākus;
 • Atbildēt par sanitāri pret epidemioloģiskā režīma ievērošanu, veikt nepieciešamos dezinfekcijas pasākumus;
 • Izpildīt darba devēja rīkojumus un norādījumus savas kompetences ietvaros

Darba uzsākšanas datums: 2022. gada 3. janvāris

Darbu iespējams plānot, kā papildus darbu, strādājot darbiniekam piemērotā laikā.

Pieteikšanās kārtība:

Pieteikuma dokumentus – CV, motivācijas vēstuli un izglītības dokumentus, lūdzam iesniegt līdz 2021.gada 30. decembra plkst. 16:00, PII “Kāpēcītis”,  Skolas iela 2, Lutriņi, Lutriņu pagasts, LV-3861 vai e-pasta adresēs jana.jansone@saldus.lv vai kapecitis@saldus.lv (ar norādi “Medicīnas māsa”).

Kontakttālrunis informācijai: 29700211.

Saldus novada pašvaldības informē, ka pretendents iesūtot pieprasīto dokumentu kopumu, piekrīt personas datu apstrādei un pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu pretendentu izvērtēšanas procesa norisi. Personas datu pārzinis – PII “Kāpēcītis”,  Skolas iela 2, Lutriņi, Lutriņu pagasts, LV-3861, e-pasta adrese: kapecitis@saldus.lv

Ārsta palīgs Gaiķu pagasta doktorātā

Gaiķu pagasta pārvalde, reģ. Nr. 40900017377, izsludina pieteikšanos uz ārsta palīga amatu Gaiķu pagasta doktorātā.

Darba alga (bruto) 870,00 EUR + piemaksa par darba stāžu

Prasības kandidātiem:
 • līmeņa profesionālā augstākā izglītība (4.profesionālais kvalifikācijas līmenis);
 • ārsta palīga sertifikāts;
 • reģistrācija Ārstniecības personu reģistrā;
 • pārzināt ar nozari saistītos tiesību aktus un standartus;
 • pārzināt darbā izmantojamo tehnisko līdzekļu darbības principus un lietošanas noteikumus;
 • prasme lietot E-veselības sistēmu;
 • prasme lietot Vadības informācijas sistēmu;
 • labas komunikācijas un sadarbības prasmes;
 • augsta atbildības sajūta, precizitāte, godīgums, profesionālā ētika;
 • darba pieredze ārsta palīga amatā vismaz 3 gadi;
 • Vēlama B kategorijas autovadītāja apliecība.
Galvenie pienākumi:
 • sniegt primāro un neatliekamo palīdzību pacientiem darba vietā un pacienta dzīvesvietā;
 • nodrošināt pacientu pierakstu pie ģimenes ārsta;
 • sadarboties ar ģimenes ārstiem, veselības un sociālās aprūpes institūcijām, pašvaldības sociālajām un izglītības iestādēm u.c. institūcijām veselības veicināšanas jomā;
 • nepieciešamības gadījumā, pastāvīgi veikt ārstnieciskās vai aprūpes manipulācijas (injekcijas, pārsiešanas);
 • pēc nepieciešamības kopā ar sociālo darbinieku piedalīties trūcīgo un sociālā riska ģimeņu, vientuļo pensionāru un invalīdu apsekošanā;
 • noteikt faktorus, kas ietekmē iedzīvotāju veselības stāvokli pagastā un informēt sabiedrību par tiem;
 • noteikt darbības virzienus, un riska faktorus, lai veicinātu veselības stāvokļa uzlabošanu;
 • nodrošināt ārstniecības dokumentācijas uzglabāšanu atbilstoši noteiktajai kārtībai;
 • sagatavot nepieciešamos statistikas pārskatus;
 • apkopot informāciju par veselības jautājumiem pagasta teritorijā;
 • pastāvīgi paaugstināt nepieciešamo teorētisko zināšanu līmeni, pilnveidot profesionālās prasmes un iemaņas, apmeklējot seminārus un kursus;
 • ievērot profesionālās ētikas principus savā profesionālajā darbībā.

Darba uzsākšanas datums 2022. gada 3. janvāris

 

Pieteikšanās kārtība:

Pieteikuma dokumentus (motivācijas vēstule, CV, izglītības dokumentu kopijas, ārsta palīga sertifikāta kopija) lūdzam iesniegt līdz 2021.gada 15. decembrim Gaiķu pagasta pārvaldē, Tautas nams, Satiķi, Gaiķu pag., Saldus nov., LV-3873, vai e-pasta adresē gaiki@saldus.lv (ar norādi “Ārsta palīgs Gaiķu pagasta doktorātā”).

Saldus novada pašvaldības informē, ka pretendents iesūtot pieprasīto dokumentu kopumu, piekrīt personas datu apstrādei un pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu pretendentu izvērtēšanas procesa norisi. Personas datu pārzinis – Gaiķu pagasta pārvalde, kontaktinformācija: Tautas nams, Satiķi, Gaiķu pag., Saldus nov., LV-3873, e-pasta adrese: gaiki@saldus.lv

Remontatslēdznieks Novadnieku pagasta pārvaldē

Saldus novada pašvaldības Novadnieku pagasta pārvalde, reģ. Nr. 90000018213 izsludina pieteikšanos uz remontatslēdznieka amatu uz noteiktu laiku līdz 01.05.2022.

Darba alga (bruto) 650.00 EUR

Prasības kandidātiem:
 • Vismaz pamata izglītība/vēlama vidējā vai vidējā profesionālā izglītība;
 • Saimniecisko darbu pārzināšana, iemaņas celtniecības un galdniecības darbos;
 • Prasme strādāt gan individuāli, gan komandā;
 • Atbildīga attieksme pret darbu un augsta pašiniciatīva;
 • Bez kaitīgiem ieradumiem;
 • Vēlama B kategorijas autovadītāja apliecība;
 • Sadarbspējīgs Covid-19 vakcinācijas sertifikāts.
Galvenie pienākumi:
 • Veikt nelielus remonta darbus pārvaldes ēku telpās;
 • Veikt pagasta teritorijas sakārtošanas un labiekārtošanas darbus;
 • Nodrošināt komunālās saimniecības bojājumu novēršanu un profilaktisko apkalpošanu, uzturēšanu kārtībā;
 • Veikt atsevišķus uzdevumus atbilstoši darba devēja rīkojumiem savas kompetences ietvaros.
Pieteikšanās kārtība:

Pieteikuma dokumentus – CV un motivācijas vēstuli lūdzam iesniegt līdz 2021.gada 15. decembra plkst. 12.00 Novadnieku pagasta padome, Mežvidi, Novadnieku pagasts, Saldus novads, LV-3801 vai e-pasta adresē novadnieki@saldus.lv (ar norādi “Remontatslēdznieks”).

Kontakttālrunis: 27708511

Saldus novada pašvaldības informē, ka pretendents iesūtot pieprasīto dokumentu kopumu, piekrīt personas datu apstrādei un pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu pretendentu izvērtēšanas procesa norisi. Personas datu pārzinis – Novadnieku pagasta padome, Mežvidi, Novadnieku pagasts, Saldus novads, LV-3801, e-pasta adrese novadnieki@saldus.lv

Saimniecības daļas vadītājs PII “Zīlīte”

Saldus novada pašvaldības Pirmsskolas izglītības iestāde “Zīlīte”, reģ. Nr. 4101900629 izsludina pieteikšanos uz saimniecības daļas vadītāja amatu.

Darba alga (bruto) 572,00 EUR

Prasības kandidātiem:
 • Vismaz vidējā vai vidējā profesoinālā izglītība;
 • Saimniecisko darbu pārzināšana;
 • Prasme plānot un organizēt savu darbu atbilstoši izglītības iestādes mērķiem un uzdevumiem;
 • Spēja patstāvīgi organizēt, risināt un veikt sava amata pienākumu izpildi ikdienā;
 • Prasme strādāt ar biroja tehniku un informāciju tehnoloģijām;
 • Labas komunikācijas un sadarbības prasmes darbā ar kolēģiem, valsts un pašvaldības institūcijām, uzņēmumiem;
 • Psiholoģiskā noturība un augsta saskarsmes kultūra;
 • Precizitāte un augsta atbildības izjūta;
 • Sadarbspējīgs Covid 19 vakcinācijas sertifikāts.

 

Galvenie pienākumi:
 • Nodrošināt iestādes saimniecisko darbu;
 • Plānot, vadīt tehnisko darbinieku darbu;
 • Veikt darbavietu un darba vides risku novērtēšanu;
 • Vadīt ugunsdrošības un darba aizsardzības darbu iestādē;
 • Veikt iestādes materiālo vērtību uzskaiti, kontroli, piedalīties inventarizācijas komisijas darbā;
 • Piedalīties saimnieciskā budžeta plānošanā un izpildes kontrolē;
 • Nodrošināt un organizēt saimnieciskos pakalpojumus iestādes darba nodrošināšanai;
 • Ievērot darba kārtību un ētikas normas.
Pieteikšanās kārtība:

Pieteikuma dokumentus – CV, motivācijas vēstuli, lūdzam iesniegt līdz 2021.gada 10. decembrim Rīgas iela 17, Saldus, Saldus novads, LV-3801, vai e-pasta adresē zilite@saldus.lv (ar norādi “Saimniecības daļas vadītājs”).

Kontakttālrunis informācijai: 25479830.

Saldus novada pašvaldības informē, ka pretendents iesūtot pieprasīto dokumentu kopumu, piekrīt personas datu apstrādei un pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu pretendentu izvērtēšanas procesa norisi. Personas datu pārzinis  PII “Zīlīte” Rīgas iela 17, Saldus, Saldus novads, LV-3801, e-pasta adrese zilite@saldus.lv

Bāriņtiesas loceklis Saldus novada Bāriņtiesā

Saldus novada bāriņtiesa, reģ. Nr.90009114646,  izsludina pieteikšanos uz bāriņtiesas locekļa amatu.

Darba alga (bruto) 915,00 EUR

Prasības kandidātiem:
 • Vismaz bakalaura grāds un 5.līmeņa profesionālā kvalifikācija vai citu Latvijas izglītības klasifikācijā noteiktajam Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūras 6. līmenim atbilstoša kvalifikācija pedagoģijā, psiholoģijā, medicīnā, sociālajā darbā vai tiesību zinātnē, izglītības vadībā vai sabiedrības vadībā;
 • Ne mazāk kā triju gadu darba stāžs attiecīgi iegūtās izglītības tematiskajā jomā vai bāriņtiesas priekšsēdētāja, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka vai bāriņtiesas locekļa amata pienākumu pildīšanā;
 • Sasniegts 30 gadu vecums;
 • Nevainojama reputācija;
 • Valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī;
 • Izpratne un zināšanas par amata pienākumu izpildi reglamentējošo normatīvo aktu prasībām;
 • Spēja strādāt paaugstinātas intensitātes apstākļos un augsta stresa noturība;
 • Augsta saskarsmes kultūra un komunikācijas prasme;
 • Labas prasmes darbā ar datoru un biroja tehniku;
 • B  kategorijas autovadītāja apliecība;
 • Sadarbspējīgs Covid 19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts.
Pieteikuma dokumenti:
 • pretendenta dzīves un darba gaitu pārstāstu Curriculum Vitae;
 • motivācijas vēstule, kura satur – pieteikšanās motīvus, darba prioritātes, aprakstot bāriņtiesas darbam nepieciešamās un sev piemītošās spējas un darba devēja ieguvumus, pieņemot darbā attiecīgo pretendentu;
 • apliecinājumu atbilstībai Bāriņtiesu likuma 10.panta otrajā daļā noteiktajām prasībām, kā arī to, ka nepastāv Bāriņtiesu likuma 11.pantā minētie šķēršļi ieņemt bāriņtiesas locekļa amatu;
 • apliecinājumu, ka pretendents ir informēts, ka pie saņemto dokumentu izvērtēšanas konkursa komisija iegūs datus no Iekšlietu Ministrijas Informācijas centra informācijas sistēmām par personas sodāmībām un administratīvajiem pārkāpumiem;
 • izglītību apliecinošu dokumentu kopijas (pretendentiem, kuri izglītību ieguvuši ārvalstīs, dokumentu par tās atzīšanu Latvijā);
 • valsts valodas prasmi apliecinoša dokumenta kopija (nepilsoņiem).
Piedāvājam:
 • interesantu, dinamisku un atbildīgu darbu;
 • iespēju strādāt profesionālā komandā;
 • profesionālās pilnveidošanās iespējas;
 • sociālās garantijas, veselības apdrošināšanu un tehnisko nodrošinājumu.

Izskatīsim to pretendentu pieteikumus, kuri iesnieguši visus norādītos dokumentus.

Sazināsimies ar pretendentiem, kuri pēc iesniegto dokumentu izvērtēšanas tiks izvirzīti konkursa otrajai kārtai.

Pieteikšanās kārtība:

Pieteikuma dokumentus, lūdzam iesniegt līdz 2021.gada 30.decembrim plkst. 16:00.

Saldus novada bāriņtiesā, Slimnīcas ielā 3A, Saldū, Saldus nov., LV – 3801, 11.kabinetā, vai e-pasta adresē barintiesa@saldus.lv (ar norādi “Bāriņtiesas loceklis”).

Kontaktinformācija: 62801444, e-pasts: liene.gice@saldus.lv

Saldus novada pašvaldības informē, ka pretendents iesūtot pieprasīto dokumentu kopumu, piekrīt personas datu apstrādei un pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu pretendentu izvērtēšanas procesa norisi. Personas datu pārzinis – Saldus novada bāriņtiesa, Slimnīcas ielā 3A, Saldū., LV-3801, e-pasta adrese barintiesa@saldus.lv

Bibliotekārs darbam ar bērniem Saldus novada bibliotēkā

Saldus novada bibliotēka, reģ. Nr. 40900003926, izsludina pieteikšanos uz bibliotekāra amatu darbam ar bērniem.

Darba alga (bruto) 573.00 EUR

Prasības kandidātiem:
 • Augstākā akadēmiskā vai augstākā profesionālā izglītība bibliotēku vai augstākā izglītība citā radniecīgā jomā; 1. līmeņa profesionālā augstākā izglītība bibliotēku vai citā radniecīgā jomā;
 • Darba pieredze bibliotekārajā vai citās jomās darbā ar bērniem, tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • Prasme izmantot un vēlme pilnveidot iemaņas darbā ar jaunākajām informācijas un komunikācijas tehnoloģijām;
 • Augsta saskarsmes kultūra un komunikācijas prasme ar bērniem;
 •  Prasme uzstāties auditorijas priekšā;
 • Atbildības sajūta un spēja patstāvīgi veikt uzticētos darba pienākumus;
 • Teicamas latviešu valodas zināšanas. Papildus angļu  vai citas svešvalodas zināšanas tiks uzskatītas par priekšrocību.
 • Sadarbspējīgs Covid 19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts.
Galvenie pienākumi:
 • Nodrošināt bērnu lasīšanas veicināšanu, inovatīvu darba formu ieviešanu darbā ar bērniem un citu iestādes nolikumā noteikto funkciju izpildi;
 • Veikt lietotāju apkalpošanu Bērnu literatūras centrā;
 • Apmācīt bibliotēkas lietotājus informācijas resursu izmantošanā;
 • Piedalīties pasākumu organizēšanā, to vadīšanā – sadarbībā ar skolām, pirmsskolas izglītības iestādes audzēkņiem;
 • Īstenot   lasīšanas veicināšanas programmas un to popularizēšanas pasākumus;
 • Veikt inovatīvu  darba formu ieviešanu darbā ar bērniem (akcijas, viktorīnas u. c. pasākumi);
 • Piedalīties ar iestādes darbību vai darbības uzlabošanu saistītu projektu realizācijā.
Pieteikšanās kārtība:

Pieteikuma dokumentus (motivācijas vēstule, CV, izglītības dokumenti) lūdzam iesniegt līdz 2021.gada 15. decembrim plkst. 17:00 Saldus novada bibliotēka, Tūristu iela 3, Saldus,  LV-3801, iesniegt personīgi slēgtā aploksnē Saldus  novada  bibliotēkā, darba laikā, uz aploksnes jābūt norādei «Vakancei uz bērnu literatūras centra bibliotekāra amatu», vai iesūtīt e-pastā biblioteka@saldus.lv, ar norādi “Vakancei uz bērnu literatūras centra  bibliotekāra amatu”.

Kontakttālrunis: 63824906.

 

Saldus novada pašvaldības informē, ka pretendents iesūtot pieprasīto dokumentu kopumu, piekrīt personas datu apstrādei un pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu pretendentu izvērtēšanas procesa norisi. Personas datu pārzinis – Saldus novada bibliotēka, kontaktinformācija: Tūristu iela 3, Saldus, Saldus novads, LV-3801, E-pasts: biblioteka@saldus.lv .

Direktors Saldus novada bibliotēkā

Saldus novada pašvaldība, reģ. Nr.90009114646, izsludina pieteikšanos uz Saldus novada bibliotēkas direktora amatu.

Darba alga (bruto) 1440 EUR.

 

Prasības kandidātiem:
 • Augstākā akadēmiskā, augstākā profesionālā vai vidējā speciālā izglītība bibliotēku darba jomā;
 • Bibliotēkas darbā iegūts darba stāžs (vismaz 3 gadi);
 • Prasme plānot un organizēt savu un komandas darbu, atbilstoši iestādes mērķim un uzdevumiem;
 • Augsta saskarsmes kultūra un komunikācijas prasme ar visu vecuma grupu pārstāvjiem;
 • Prasme izmantot un vēlme pilnveidot iemaņas darbā ar jaunākajām informācijas un komunikācijas tehnoloģijām;
 • Valsts valodas prasme augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām;
 • Pieredze darbā ar bibliotēku informācijas sistēmu ALISE;
 • Sadarbspējīgs Covid 19 vakcinācijas sertifikāts.
Galvenie pienākumi:
 • Vadīt un organizēt bibliotēkas darbu;
 • Nodrošināt bibliotēkas darbības un attīstības stratēģijas, kārtējā gada darbības plāna un kārtējā gada budžeta projekta izstrādi;
 • Nodrošināt bibliotēkas uzdevumu un funkciju, kā arī tās darbības kvantitatīvo un kvalitatīvo rādītāju izpildi;
 • Pārvaldīt bibliotēkas mantu un finanšu līdzekļus;
 • Pārstāvēt bibliotēkas valsts un pašvaldību institūcijās, uzņēmumos, attiecībās ar ārvalstu un starptautisko institūciju pārstāvjiem, fiziskām un juridiskām personām bibliotēkas kompetencē esošajos jautājumos;
 • Piedalīties visu jautājumu risināšanā domē, kas ir saistīti ar bibliotēkas darba organizāciju, pārkārtošanu un bibliotēkas darbinieku darba samaksu.
Pieteikšanās kārtība:

Pieteikuma dokumentus (motivācijas vēstule, CV) lūdzam iesniegt līdz 2021.gada 15. decembrim plkst. 17:00 Saldus novada pašvaldībā, Striķu ielā 3, Saldus, Saldus novads, LV – 3801, vai e-pasta adresē pasts@saldus.lv (ar norādi “Bibliotēkas direktors”).

Kontakttālrunis: 63807263.

Saldus novada pašvaldības informē, ka pretendents iesūtot pieprasīto dokumentu kopumu, piekrīt personas datu apstrādei un pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu pretendentu izvērtēšanas procesa norisi. Personas datu pārzinis – Saldus novada pašvaldība, kontaktinformācija: Striķu iela 3, Saldus, Saldus novads, LV-3801, pasts@saldus.lv .

Sociālais pedagogs Brocēnu vidusskolā

Saldus novada pašvaldības Brocēnu vidusskola, reģ. Nr.  4113901049 izsludina pieteikšanos uz sociālā pedagoga amatu.

Darba alga (bruto) 830.00 EUR

Prasības kandidātiem:
 • Augstākā pedagoģiskā izglītība un atbilstoša kvalifikācija;
 • Prasme plānot un organizēt savu un izglītojamo darbu atbilstoši izglītības iestādes mērķim un uzdevumiem;
 • Augsta saskarsmes kultūra un komunikācijas prasme, psiholoģiskā noturība;
 • Prasme veidot lietišķu sadarbību ar izglītības iestādes darbiniekiem, izglītojamajiem, viņu vecākiem;
 • Valsts valodas prasmes augstākajā līmenī (C1).
 • Vēlama pieredze sociālā pedagoga darbā skolā.
 • Sadarbspējīgs Covid 19 vakcinācijas sertifikāts.
Galvenie pienākumi:
 • Plānot, organizēt un īstenot sociālpedagoģisko darbu atbilstoši izglītības programmas mērķiem un uzdevumiem, ievērojot izglītojamo vajadzības, interesi, spējas un pieredzi;
 • Diagnosticēt izglītojamo socializācijas grūtības;
 • Iesaistīties nodarbībās, koordinējot izglītojamo uzvedības, savstarpējo attiecību un sociālo prasmju apguvi u.c. pienākumi saskaņā ar amata aprakstu;
 • Ievērot izglītības iestādes noteikto darba kārtību un citus saistošos normatīvos aktus un ētikas normas.
Pieteikšanās kārtība:

Pieteikuma dokumentus – CV, motivācijas vēstuli un izglītības dokumentus, lūdzam iesniegt līdz 2021.gada 21. decembrim Brocēnu vidusskolā Ezera iela 6, Brocēnu pilsēta, Saldus novads, LV-3851 vai e-pasta adresēs natalija.balode@saldus.lv vai skola.broceni@saldus.lv (ar norādi “Sociālais pedagogs”).

Kontakttālrunis informācijai: 63865804.

Saldus novada pašvaldības informē, ka pretendents iesūtot pieprasīto dokumentu kopumu, piekrīt personas datu apstrādei un pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu pretendentu izvērtēšanas procesa norisi. Personas datu pārzinis – Brocēnu vidusskola, Ezera iela 6, Brocēnu pilsēta, Saldus novads, LV-3851, e-pasta adrese: skola.broceni@saldus.lv

Sākumskolas skolotājs Striķu sākumskolā

Saldus novada pašvaldības Striķu sākumskola, reģ. Nr.  4112901052 izsludina pieteikšanos uz sākumskolas skolotāja amatu.

Darba alga (bruto) 830.00 EUR

Prasības kandidātiem:
 • Augstākā pedagoģiskā izglītība un atbilstoša kvalifikācija;
 • Prasme plānot un organizēt savu un izglītojamo darbu atbilstoši izglītības iestādes mērķim un uzdevumiem;
 • Mācību un audzināšanas darba satura un mācību priekšmeta metodikas pārzināšana;
 • Augsta saskarsmes kultūra un komunikācijas prasme;
 • Prasme veidot lietišķu sadarbību ar izglītības iestādes darbiniekiem, izglītojamajiem, viņu vecākiem;
 • Sadarbspējīgs Covid 19 vakcinācijas sertifikāts;
 • Zināšanas Montesori pedagoģijā tiks uzskatītas par priekšrocību.
Galvenie pienākumi:
 • Plānot, organizēt un īstenot pedagoģisko darbu atbilstoši izglītības iestādē izvirzītajiem mērķiem;
 • Mācību stundas vadīt, izvēloties interaktīvas mācību metodes, atbilstoši konkrētajam vecuma posmam un mācību programmai;
 • Sniegt skolēniem atgriezenisko saiti un vērtējumu par paveikto;
 • Ievērot izglītības iestādes noteikto darba kārtību un citus saistošos normatīvos aktus un ētikas normas.

 

Piedāvājam:
 • Darbu nelielā 12-14 bērnu klasē;
 • Apmaksātu laiku nodarbību gatavošanai, konsultācijām;
 • Personīgo izaugsmi un jaunu zināšanu apguvi.

 

Pieteikšanās kārtība:

Pieteikuma dokumentus – CV, motivācijas vēstuli un izglītības dokumentus, lūdzam iesniegt līdz 2021.gada 13. decembrim Striķu sākumskolā Striķi, Zvārdes pagasts, Saldus novads, LV-3883 vai e-pasta adresē striku.pamatskola@saldus.lv (ar norādi “Sākumskolas skolotājs”).

Kontakttālrunis informācijai: 26183753

Saldus novada pašvaldības informē, ka pretendents iesūtot pieprasīto dokumentu kopumu, piekrīt personas datu apstrādei un pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu pretendentu izvērtēšanas procesa norisi. Personas datu pārzinis – Striķu sākumskola, Striķi, Zvārdes pagasts, Saldus novads, LV-3883, e-pasta adrese striku.pamatskola@saldus.lv

Santehniķis Nīgrandes pagasta pārvaldē

Saldus novada pašvaldības Nīgrandes pagasta pārvalde, reģ. Nr. 90000069351 izsludina pieteikšanos uz santehniķa amatu (uz noteiktu termiņu līdz 14.02.2022.).

Darba alga (bruto) 500.00 EUR

Prasības kandidātiem:
 • Vismaz pamata izglītība, vēlama profesionālā vidējā izglītība;
 • Izpratne par komunālās saimniecības bojājumu novēršanas un remonta darbiem;
 • Prasme strādāt gan individuāli, gan komandā;
 • Atbildīga attieksme pret darbu un augsta pašiniciatīva;
 • Sadarbspējīgs Covid-19 vakcinācijas sertifikāts.
Galvenie pienākumi:
 • Veikt ūdensvadu un kanalizācijas tīklu kārtējos un avārijas remontdarbus;
 • Veikt remontu un uzturēt kārtību ciematu dziļurbumu sūknētavās;
 • Veikt atsevišķus vienreizējus uzdevumus atbilstoši darba devēja rīkojumiem savas kompetences ietvaros.
Pieteikšanās kārtība:

Pieteikuma dokumentus – CV un motivācijas vēstuli lūdzam iesniegt līdz 2021.gada 12. decembrim Nīgrandes pagasta padome, Ventas iela 2, Nīgrande, Nīgrandes pagasts, Saldus novads, LV-3899 vai e-pasta adresē nigrande@saldus.lv (ar norādi “Santehniķis”).

Kontakttālrunis: 26355088

 

Saldus novada pašvaldības informē, ka pretendents iesūtot pieprasīto dokumentu kopumu, piekrīt personas datu apstrādei un pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu pretendentu izvērtēšanas procesa norisi. Personas datu pārzinis – Nīgrandes pagasta padome, Ventas iela 2, Nīgrande, Nīgrandes pagasts, Saldus novads, LV-3899, e-pasta adrese nigrande@saldus.lv

Ģeogrāfijas skolotājs Saldus pamatskolā

Saldus novada pašvaldības Saldus pamatskola, reģ. Nr.  40900003697 izsludina pieteikšanos uz ģeogrāfijas skolotāja amatu.

Darba alga (bruto) 280.00 EUR (Slodze 0,33)

Darba uzsākšanas datums: 2022. gada 5.janvāris.

Prasības kandidātiem:
 • augstākā pedagoģiskā izglītība un atbilstoša kvalifikācija;
 • prasme plānot un organizēt savu un izglītojamo darbu atbilstoši izglītības iestādes mērķim un uzdevumiem;
 • mācību un audzināšanas darba satura un mācību priekšmeta metodikas pārzināšana;
 • augsta saskarsmes kultūra un komunikācijas prasme;
 • prasme veidot lietišķu sadarbību ar izglītības iestādes darbiniekiem, izglītojamajiem, viņu vecākiem;
 • sadarbspējīgs Covid 19 vakcinācijas sertifikāts.
Galvenie pienākumi:
 • plānot, organizēt un īstenot pedagoģisko darbu atbilstoši izglītības iestādē izvirzītajiem mērķiem;
 • mācību stundas vadīt, izvēloties interaktīvas mācību metodes, atbilstoši konkrētajam vecuma posmam un mācību programmai;
 • sniegt skolēniem atgriezenisko saiti un vērtējumu par paveikto;
 • ievērot izglītības iestādes noteikto darba kārtību un citus saistošos normatīvos aktus un ētikas normas.
Pieteikšanās kārtība:

Pieteikuma dokumentus – CV, motivācijas vēstuli un izglītības dokumentus, lūdzam iesniegt līdz 2021.gada 21. decembrim Saldus pamatskolā Lielā iela 31/35, Saldus pilsēta, LV-3801 vai e-pasta adresē saldus.pamatskola@saldus.lv (ar norādi “Ģeogrāfijas skolotājs”).

Kontakttālrunis informācijai: 25624177

Saldus novada pašvaldības informē, ka pretendents iesūtot pieprasīto dokumentu kopumu, piekrīt personas datu apstrādei un pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu pretendentu izvērtēšanas procesa norisi. Personas datu pārzinis – Saldus pamatskola, Lielā iela 31/35, Saldus pilsēta, LV-3801, e-pasta adrese saldus.pamatskola@saldus.lv

Saldus novada būvvaldes būvinspektors

Saldus novada būvvalde izsludina pieteikšanos uz būvvaldes būvinspektora amatu  ( uz nenoteiktu laiku)

 • Darba vieta: Striķu iela 3, Saldus, Saldus novads
 • Amats: būvvaldes būvinspektors
 • Darba laiks: Pilna slodze, no pirmdienas līdz piektdienai
 • Atalgojums: no 1340 EUR pirms nodokļu nomaksas, atbilstoši profesionālai pieredzei

 

Prasības pretendentiem:
 • otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība arhitektūras jomā arhitekta studiju programmā vai būvniecības jomā būvinženiera studiju programmā;
 • būvprakses vai arhitekta prakses sertifikāts un reģistrācija Būvinspektoru reģistrā;
 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām;
 • normatīvo aktu pārzināšana būvniecības jomā, kā arī Administratīvā procesa likuma izpratne;
 • vismaz viens gads praktiskā darba pieredze ar amata pienākumiem saistītā jomā, par priekšrocību tiks uzskatīta pieredze valsts vai pašvaldības iestādēs;
 • spēja strādāt intensīva intelektuāla darba režīmā, atbildīgi un operatīvi izpildot uzdotos uzdevumus, augsta noturība stresa situācijās, labas komunikācijas spējas;
 • spēja patstāvīgi plānot un organizēt sava darba izpildi noteiktajā termiņā;
 • teicamas valsts valodas zināšanas un krievu valodas prasmes sarunvalodas līmenī;
 • prasme strādāt ar datoru lietotāja līmenī (MS Office, Excel, valsts datu sistēmas, ģeotelpiskās informācijas sistēmas), kā priekšrocība tiks uzskatītas iemaņas darbā ar BIS un profesionālajās datorprogrammām, piem. AutoCad;
 • B kategorijas autovadītāja apliecība.
Galvenie pienākumi:
 • nodrošināt būvinspektora funkciju veikšanu atbilstoši Būvniecības likumam, Saldus novada būvvaldes nolikumam, pašvaldības lēmumu un citu normatīvo aktu prasībām;
 • nodrošināt būvniecības procesa tiesiskumu un atbilstību normatīvo aktu prasībām kontroli;
 • pieņemt būves ekspluatācijā;
 • strādāt Būvniecības informācijas sistēmā;
 • izskatīt un sagatavot atbildes uz juridisko un fizisko personu iesniegumiem;
 • konsultēt juridiskas un fiziskas personas par būvniecības jautājumiem.
Pieteikšanās kārtība:

Pieteikuma dokumenti:

 • pieteikuma vēstuli un apliecinājumu par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām;
 • dzīvesgaitas aprakstu (Curriculum Vitae) ar norādi uz atsauksmēm;
 •  izglītību un profesionālās darbības apliecinošu dokumentu kopijas.

Pieteikuma dokumentus lūdzam iesūtīt līdz 2021.gada 20.decembrim elektroniski uz e-pasta adresi buvvalde@saldus.lv ar norādi “Pieteikums Saldus novada būvvaldes būvinspektora amatam”.

Kontaktinformācija – 29293889.

Pamatojoties uz Fizisko personas datu aizsardzības likuma 8.panta pirmo daļu, Saldus novada būvvalde informē, ka pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti. Informējam, ka pretendents iesūtot pieprasīto dokumentu kopumu, piekrīt personas datu apstrādei un tam, ka potenciālajam Darba devējam ir tiesības pārliecināties par iesniegto rekomendāciju patiesumu, kā arī prasīt rekomendācijas un citu papildu informāciju no iepriekšējiem darba devējiem.

Ar pretendentiem, kuri tiks aicināti uz pārrunām, sazināsimies 7 darba dienu laikā pēc pieteikšanās beigu termiņa.

Lūdzu atjauniniet savu pārlūkprogrammu

Jūsu Tīmekļa pārlūks nespēj pilnvērtīgi attēlot šo lapu, jo šī lapa ir būvēta balstoties uz moderniem Tīmekļa standartiem. Lai apskatītu šo lapu, aicinām Jūs izvēlēties kādu no modernajiem Tīmekļa pārlūkiem, kas pieejami zemāk.

Bezmaksas pārlūkprogrammas - visas pārlūkprogrammas nodrošina vienādas pamatfunkcijas un ir viegli lietojamas. Izvēlieties, kuru pārlūkprogrammu vēlaties lejupielādēt: