Vakances

Pedagogs karjeras konsultants Saldus BJC

Saldus Bērnu un jaunatnes centrs (reģ.nr. 4151901912) aicina darbā pedagogu-karjeras konsultantu uz 0,3 slodzi. Mēneša darba algas likme – 790.00 EUR par pilnu slodzi.

Galvenie pienākumi:

Nodrošināt karjeras izglītību un atbalstu Saldus novadā:

  • Individuālo un grupu karjeras konsultāciju nodrošināšana;
  • koordinēt, organizēt un īstenot karjeras attīstības atbalsta pasākumus;
  • sekot novitātēm savā profesionālajā jomā, patstāvīgi pilnveidot vispārējās un profesionālās prasmes;
  • veidot, uzturēt un papildināt metodisko materiālu bāzi karjeras izglītības īstenošanai un karjeras attīstības atbalsta nodrošināšanai;
  • sadarboties ar izglītības iestāžu pedagogiem karjeras konsultantiem un jaunatnes darbiniekiem, koordinējot karjeras izglītības pasākumu norisi,  organizējot tikšanās ar dažādu profesiju pārstāvjiem, karjeras dienu pasākumus, informācijas dienas, pieredzes apmaiņas u.c.
Prasības pretendentiem:

Amata pildīšanai nepieciešama vismaz viena no šādām profesionālās kvalifikācijas prasībām:

  • augstākā pedagoģiskā izglītība un karjeras konsultanta kvalifikācija (maģistra grāds);
  • augstākā pedagoģiskā izglītība un apgūta profesionālās kompetences pilnveides programma “Pedagogs – karjeras konsultants” vismaz 72 h apjomā, un iegūts sertifikāts, kas apliecina tiesības sniegt individuālās karjeras konsultācijas (saskaņā ar 2018.gada 11.septembra MK noteikumu Nr. 569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību” 21.3. apakšpunktā noteikto);
  • augstākā pedagoģiskā izglītība un augstskolas izziņa par studijām profesionālā maģistra studiju programmā “Karjeras konsultants”.

 

 

Pieteikšanās kārtība:

CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas iesūtīt elektroniski uz e-pasta adresi: saldus.bjc@saldus.lv  vai personīgi Saldus BJC Lielajā ielā 3B līdz š.g. 25.septembra plkst. 16.00.

Angļu valodas skolotājs (-a) Zirņu pamatskolā

Saldus novada pašvaldības Zirņu pamatskola (reģ.nr. 4112901264) aicina darbā Angļu valodas skolotāju 7.-9.klasei (9 mācību stundas).

Algas likme 790,00 EUR , darba samaksa pēc tarificētajām stundām

Prasības pretendentiem:
  •  Atbilstošas MK noteikumiem Nr.569

Pienākumi:

  • Stundu plānošana, vadīšana, metodiskais darbs, iesaistīšanās skolas darba izvērtēšanā, plānošanā; u.c. atbilstoši amata aprakstam.
Pieteikšanās kārtība:

CV lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi zirnu.pamatskola@saldus.lv vai iesniegt personīgi Saldus novada pašvaldības Zirņu pamatskolā, Zirņu pagastā, Saldus novadā, LV-3853 līdz 2020. gada 11. septembrim.

Kontaktinformācija: direktore 25708741.

Medicīnas māsa Saldus pamatskolā

Saldus pamatskola, reģ.nr. 4112900014, izsludina pieteikšanos uz medicīnas māsas amatu ar 2020.gada 18.augustu.

Prasības pretendentiem:

– augstākā  vai vidējā profesionālā izglītība – reģistrācija Ārstniecības personu reģistrā, sertifikāts;

– valsts valodas zināšanas atbilstoši C līmeņa 2. pakāpei,

– prasme sagatavot rakstiskus ziņojumus, pārskatus,

– zināšanas par sanitārajām un higiēnas prasībām,

– augsta saskarsmes kultūra un prasme kontaktēties ar izglītojamiem,

– zināšanas par dezinfekcijas, deratizācijas, mazgāšanas un higiēnas līdzekļiem/precēm,

– derīga personas medicīniskā grāmatiņa, vai ģimenes ārsta izziņa,

– nedrīkst būt sodīta persona, kam spēkā esošie normatīvie akti liedz strādāt ar bērniem.

 

Atalgojums: 576 euro (bruto).

Pieteikšanās kārtība:

CV un pieteikuma vēstuli sūtīt uz e-pasta adresi saldus.pamatskola@saldus.lv

Papildus informācija: 63807110, 25624177.

Lūdzu atjauniniet savu pārlūkprogrammu

Jūsu Tīmekļa pārlūks nespēj pilnvērtīgi attēlot šo lapu, jo šī lapa ir būvēta balstoties uz moderniem Tīmekļa standartiem. Lai apskatītu šo lapu, aicinām Jūs izvēlēties kādu no modernajiem Tīmekļa pārlūkiem, kas pieejami zemāk.

Bezmaksas pārlūkprogrammas - visas pārlūkprogrammas nodrošina vienādas pamatfunkcijas un ir viegli lietojamas. Izvēlieties, kuru pārlūkprogrammu vēlaties lejupielādēt: