Vakances

Akordeona spēles pedagogs

Saldus novada pašvaldības  Nīgrandes Mūzikas skola (Reģ. Nr. 90009114646) izsludina pieteikšanos uz Nīgrandes Mūzikas skolas akordeona spēles pedagoga amatu (slodze 0,5).

 

Prasības

Izglītība atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”.

Amata pienākumi

Veikt profesionālās ievirzes izglītības programmas Taustiņinstrumentu spēle “Akordeona spēle” pedagoga pienākumus.

Darba alga

Noteikta saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”.

Pieteikšanās

CV un izglītības dokumentu kopijas sūtīt uz izglītības iestādes e-pastu: nigrandes.muzikasskola@saldus.lv

Sīkāka informācija: Mūzikas skolas direktore G. Riežniece 26046101.

Klavierspēles pedagogs

Saldus novada pašvaldības Nīgrandes Mūzikas skola (Reģ. Nr. 90009114646) izsludina pieteikšanos uz Nīgrandes Mūzikas skolas klavierspēles pedagoga amatu (slodze 0,5).

Prasības

Izglītība atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”.

Amata pienākumi

Veikt profesionālās ievirzes izglītības programmas Taustiņinstrumentu spēle “Klavierspēle” un mācību priekšmeta vispārējās klavieres pedagoga pienākumus.

Darba alga

Noteikta saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”.

Pieteikšanās

CV un izglītības dokumentu kopijas sūtīt uz izglītības iestādes e-pastu: nigrandes.muzikasskola@saldus.lv

Sīkāka informācija: Mūzikas skolas direktore G. Riežniece 26046101

Interešu un audzināšanas darba speciālists

Saldus novada pašvaldības Izglītības pārvalde (reģ. Nr. 90009114646) izsludina pieteikšanos uz interešu un audzināšanas darba speciālista amatu.

Prasības

Prasības kandidātiem:

 • augstākā pedagoģiskā izglītība,
 • zināšanas izglītības un cilvēkresursu pārvaldībā,
 • pedagoģiskā darba pieredze izglītības iestādē vai interešu izglītības jomā,
 • augsta atbildības sajūta un labas komunikācijas prasmes.

Galvenie amata pienākumi:

 • plānot, koordinēt un kontrolēt darbu interešu izglītībā un audzināšanas jomā, neformālās un profesionālās ievirzes izglītībā,
 • organizēt un vadīt novada skolēnu zinātniski pētniecisko darbību,
 • koordinēt, kontrolēt programmu “Latvijas skolas soma”

 

Mēnešalga (bruto): 912.00 EUR

 

Pieteikšanās

Pieteikuma dokumentus (CV, motivācijas vēstuli, izglītības dokumenta kopijas) lūdzam iesniegt līdz 2019. gada 19. jūnijam Saldus novada pašvaldībā, Striķu ielā 3, Saldus, Saldus nov., LV-3801, vai e-pasta adresē dome@saldus.lv.

Kontakttālrunis uzziņām 26397350.

 

Ezeres pamatskolas direktors

Saldus novada pašvaldība (reģ. Nr. 90009114646) izsludina pieteikšanos uz Saldus novada pašvaldības Ezeres pamatskolas direktora amatu

Prasības kandidātiem:
 • augstākā pedagoģiskā izglītība;
 • atbilstība Izglītības likumā un Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktajām prasībām
 • pedagoģiskā darba pieredze izglītības iestādē ne mazāk kā trīs gadus;
 • zināšanas un pieredze izglītības jomā un iestādes darbību reglamentējošo normatīvo aktu sagatavošanā;
 • augsta atbildības sajūta un labas komunikācijas prasmes;
 • vēlama vismaz divu gadu pieredze darbā vadošā amatā, kā priekšrocība tiks uzskatīta pieredze vispārējās izglītības  iestādes vadības darbā.
Mēnešalga:

EUR 1000,00 (bruto)

Pieteikšanās:

Pieteikumu papīra formātā slēgtā aploksnē ar norādi  “Konkursam uz Saldus novada pašvaldības Ezeres pamatskolas direktora amatu” (motivācijas vēstule, CV, diploma kopija, amata pienākumu izpildei būtisku dokumentu kopijas, izglītības iestādes attīstības vīzija) lūdzam iesniegt personiski vai pa pastu Saldus novada pašvaldībā Striķu ielā 3, Saldū, Saldus nov., LV- 3801, vai ar elektroniski vai ar drošu elektronisko parakstu parakstītu pieteikumu iesūtīt Saldus novada pašvaldības oficiālajā elektroniskajā pasta adresē dome@saldus.lv ar norādi “Konkursam uz Saldus novada pašvaldības Ezeres pamatskolas direktora amatu” līdz 2019. gada 14. jūnija plkst. 14.00.  Pēc šī termiņa iesniegtie vai iesūtītie pieteikumi netiks vērtēti.

Kontakttālrunis:

Tālrunis uzziņām 63807940

Konkursa nolikums:

Transportbūvju inženieris – būvinspektors

Saldus novada pašvaldība (reģ. Nr. 90009114646) aicina pieteikties uz Saldus novada būvvaldes transportbūvju inženiera – būvinspektora amatu (uz nenoteiktu laiku)

Prasības pretendentiem
 • Otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība būvniecības jomā būvinženiera studiju programmā vai vismaz pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība būvniecības jomā būvinženiera studiju programmā;
 • normatīvajiem aktiem un Administratīvā procesa likuma izpratne;
 • ļoti labas prasmes darbā ar datoru un biroja tehniku;
 • augsta saskarsmes kultūra, labas sadarbības un organizatoriskās prasmes;
 • precizitāte un augsta atbildības sajūta;
 • spēja strādāt patstāvīgi, pieņemt lēmumus, noteikt prioritātes un plānot ikdienas darbu;
 • B kategorijas autovadītāja tiesības.

Iegūtās patstāvīgās prakses tiesības transportbūvju jomā tiks uzskatītas par priekšrocību.

Mēnešalga (bruto)

EUR 1300,-

Pieteikšanās

Pieteikuma dokumentus (motivācijas vēstule, CV, izglītības dokumenta kopija) lūdzam iesniegt personiski vai pa pastu Saldus novada pašvaldībā Striķu ielā 3, Saldū, Saldus nov., LV-3801, vai iesūtīt elektroniski uz  e-pasta adresi: dome@saldus.lv.

Kontakttālrunis

63807264, Anita Grigute, būvvaldes vadītāja