Vakances

Apkures iekārtas operatorus un apkures iekārtas operatora palīgus Ezeres un Pampāļu pagastos

SIA “Saldus siltums” (Reģ.Nr. 48503003963)  aicina darbā apkures iekārtas operatorus un apkures iekārtas operatora palīgus Ezeres un Pampāļu pagastos.

Mēnešalga no 500.00 euro (neto).

Pieteikties līdz 2019. gada 20. septembrim plkst.15:00.

Tālrunis: 29259518.

 

Pirmsskolas izglītības mūzikas skolotājs (-a)

Saldus pirmsskolas izglītības iestādes “Sienāzītis”, reģ. nr. 4101901613, aicina darbā pirmsskolas izglītības mūzikas skolotāju. Darba slodze 0,239 likme.

Prasības kandidātiem:
 • augstākā pedagoģiskā izglītība – mūzikas skolotāja kvalifikācija (MK noteikumi nr. 569., 5.5. punkts);
 • labas saskarsmes un komunikācijas prasmes, prasme strādāt komandā;
 • precizitāte pedagogu dokumentācijas aizpildīšanā.
Galvenie pienākumi:
 • vadīt, plānot un organizēt izglītības iestādes mūzikas nodarbības;
 • citi pienākumi saskaņā ar pirmsskolas skolotāja amata aprakstu.

 

Pieteikšanās kārtība:

dzīves aprakstu (CV) nosūtīt izskatīšanai uz e-pasta adresi: sienazitis@saldus.lv

Tālrunis papildu informācijai: 29106089, 63821144.

Vakance aktuāla līdz 20.09.2019.

Transportbūvju inženieris – būvinspektors

Saldus novada pašvaldība (reģ. Nr. 90009114646) aicina pieteikties uz Saldus novada būvvaldes transportbūvju inženiera – būvinspektora amatu (uz nenoteiktu laiku)

Prasības pretendentiem
 • Otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība būvniecības jomā būvinženiera studiju programmā vai vismaz pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība būvniecības jomā būvinženiera studiju programmā;
 • normatīvajiem aktiem un Administratīvā procesa likuma izpratne;
 • ļoti labas prasmes darbā ar datoru un biroja tehniku;
 • augsta saskarsmes kultūra, labas sadarbības un organizatoriskās prasmes;
 • precizitāte un augsta atbildības sajūta;
 • spēja strādāt patstāvīgi, pieņemt lēmumus, noteikt prioritātes un plānot ikdienas darbu;
 • B kategorijas autovadītāja tiesības.

Iegūtās patstāvīgās prakses tiesības transportbūvju jomā tiks uzskatītas par priekšrocību.

Mēnešalga (bruto)

EUR 1300,-

Pieteikšanās

Pieteikuma dokumentus (motivācijas vēstule, CV, izglītības dokumenta kopija) lūdzam iesniegt personiski vai pa pastu Saldus novada pašvaldībā Striķu ielā 3, Saldū, Saldus nov., LV-3801, vai iesūtīt elektroniski uz  e-pasta adresi: dome@saldus.lv.

Kontakttālrunis

63807264, Anita Grigute, būvvaldes vadītāja