Lūdzu atjauniniet savu pārlūkprogrammu

Jūsu Tīmekļa pārlūks nespēj pilnvērtīgi attēlot šo lapu, jo šī lapa ir būvēta balstoties uz moderniem Tīmekļa standartiem. Lai apskatītu šo lapu, aicinām Jūs izvēlēties kādu no modernajiem Tīmekļa pārlūkiem, kas pieejami zemāk.

Bezmaksas pārlūkprogrammas - visas pārlūkprogrammas nodrošina vienādas pamatfunkcijas un ir viegli lietojamas. Izvēlieties, kuru pārlūkprogrammu vēlaties lejupielādēt:

Vakances

Arhitekts

Saldus novada būvvalde, reģ.Nr.40900004550, izsludina pieteikšanos uz būvvaldes arhitekta amatu.

Prasības pretendentiem:
 • augstākā izglītība – arhitekta kvalifikācija (5.kvalifikācijas līmenis);
 • vismaz pēdējo trīs gadu praktiskā darba pieredze arhitektūras projektēšanā (pieredze valsts pārvaldē vai pašvaldību iestādēs tiks uzskatīta par priekšrocību);
 • būvniecības procesu reglamentējošo normatīvo aktu pārzināšana;
 • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī 2.pakāpe (C2);
 • prasme strādāt ar biroja tehniku un datorprogrammām;
 • labas komunikācijas un sadarbības veidošanas prasmes;
 • spēja strādāt patstāvīgi un uzņemties atbildību;
 • par priekšrocību tiks uzskatītas prasmes darbā BIS, prasmes strādāt profesionālajās datorprogrammās ( piem. AutoCad, SketchUp  u.c.) un angļu valodas zināšanas.
Galvenie amata pienākumi:
 • nodrošināt arhitekta funkciju veikšanu atbilstoši Būvniecības likumam Saldus novada būvvaldes nolikumam, pašvaldības lēmumu un normatīvo aktu prasībām;
 • strādāt Būvniecības informācijas sistēmā;
 • pārstāvēt Būvvaldi jautājumos, kas saistīti ar novada pilsētbūvniecību, arhitektūru un vizuālo vidi.

Mēnešalga EUR 1374,00 euro (bruto).

Pieteikšanās:

Pieteikuma dokumentus (CV, motivācijas vēstuli, izglītības dokumenta kopijas, rekomendācijas vēstules,) un vīziju par veicamajiem pasākumiem būvniecības attīstībai un vizuālās un telpiskās kvalitātes uzlabošanai Saldus novadā (brīvā formā līdz divām A4 lapām) lūdzam iesniegt līdz 2020.gada 20.martam elektroniski uz e-pasta adresi buvvalde@saldus.lv.

Informējam, ka pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šā konkursa norisi. Informējam, ka pretendents iesūtot pieprasīto dokumentu kopumu, piekrīt personas datu apstrādei.

Saldus pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Sienāzītis” vadītājs (-a)

Saldus novada pašvaldība (reģ. Nr. 90009114646 izsludina pieteikšanos uz Saldus novada pašvaldības Saldus pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Sienāzītis’’ vadītāja amatu.

Prasības kandidātiem:
 • augstākā pedagoģiskā izglītība;
 • atbilstība Izglītības likumā un Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktajām prasībām;
 • pedagoģiskā darba pieredze izglītības iestādē ne mazāk kā trīs gadus;
 • zināšanas un pieredze izglītības jomā un iestādes darbību reglamentējošo normatīvo aktu sagatavošanā;
 • augsta atbildības sajūta un labas komunikācijas prasmes;
 • vēlama vismaz divu gadu pieredze darbā vadošā amatā

 

Mēnešalga: EUR 1056 (bruto)

Pieteikšanās:

Pieteikumu papīra formātā slēgtā aploksnē ar norādi  “Konkursam uz Saldus pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Sienāzītis’’ vadītāja amatu (motivācijas vēstule, CV, diploma kopija, amata pienākumu izpildei būtisku dokumentu kopijas, izglītības iestādes attīstības vīzija) lūdzam iesniegt personiski vai pa pastu Saldus novada pašvaldībā Striķu ielā 3, Saldū, Saldus nov., LV- 3801, vai ar drošu elektronisko parakstu parakstītu pieteikumu iesūtīt Saldus novada pašvaldības oficiālajā elektroniskajā pasta adresē pasts@dome.lv ar norādi “Konkursam uz Saldus pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Sienāzītis’’ vadītāja amatu līdz 2020. gada 21. februārim plkst.10.00.  Pēc šī termiņa iesniegtie vai iesūtītie pieteikumi netiks vērtēti.

Tālrunis uzziņām 63807954; 26397350

Informējam, ka pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šā konkursa norisi. Pretendents iesūtot pieprasīto dokumentu kopumu, piekrīt personas datu apstrādei.

Transportbūvju inženieris

Saldus novada pašvaldība aicina pieteikties uz Saldus novada nekustamā īpašuma nodaļas transportbūvju inženiera amatu (uz nenoteiktu laiku):

Mēs piedāvājam:

 • iespēju strādāt profesionālā un dinamiskā komandā, labus darba apstākļus;
 • individuālās izaugsmes, attīstības un apmācību iespējas;
 • konkurētspējīgu atlīdzību;
 • sociālās garantijas.

Alga: 1300 EUR.

Prasības kandidātiem
 • pirmā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība transportbūvēs vai būvniecībā, par priekšrocību tiks uzskatītas iegūtās patstāvīgās prakses tiesības transportbūvju jomā;
 • spēja plānot un organizēt ielu un ceļu, tiltu un citu transportbūvju pārbūvi, atjaunošanu un uzturēšanu, veikt visas nepieciešamās darbības, kas saistītas ar pašvaldības ielu un ceļu uzskaiti, inventarizāciju, izmaiņu reģistrāciju;
 • spēja pielietot vadības informācijas sistēmas, prasme strādāt ar biroja tehniku un datorprogrammām, tai skaitā ar speciālām un specifiskām;
 • spēja strādāt patstāvīgi, noteikt prioritātes un plānot ikdienas darbu;
 • B kategorijas autovadītāja apliecība.

 

 

Pieteikšanās

CV un motivācijas vēstuli iesniegt Saldus novada pašvaldībā personīgi Striķu ielā 3, Saldū vai sūtīt elektroniski: pasts@saldus.lv līdz 2020. gada 4. martam ieskaitot.

Kontakttelefons: 25479817.

Angļu valodas skolotājs

Saldus pamatskola (reģ. Nr. 4112900014) aicina darbā angļu valodas skolotāju (15 kontaktstundas) 2020./2021.m.g. uz nenoteiktu laiku.

Prasības pretendentiem

Nepieciešanā izglītība:

 • atbilstoši Ministru kabineta 11.09.2018. noteikumiem Nr. 569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”.

Atalgojums: no 750,00 eiro par likmi.

Pieteikšanās

CV un pieteikuma vēstuli sūtīt uz e-pasta adresi saldus.pamatskola@saldus.lv

Tālrunis: 63807110, 25624177.

Vācu valodas skolotājs

Saldus pamatskola (reģ. Nr. 4112900014) aicina darbā vācu valodas skolotāju (12 kontaktstundas, 6 no tām fakultatīvas) 2020./2021.m.g. uz nenoteiktu laiku.

Prasības pretendentiem

Nepieciešanā izglītība:

 • atbilstoši Ministru kabineta 11.09.2018. noteikumiem Nr. 569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”.

Atalgojums: no 750,00 eiro par likmi.

Pieteikšanās

CV un pieteikuma vēstuli sūtīt uz e-pasta adresi saldus.pamatskola@saldus.lv

Tālrunis: 63807110, 25624177.

Vadītājas vietnieks izglītības jomā

Saldus pirmsskolas izglītības iestādes “Sienāzītis”, reģ. nr. 4101901613, aicina darbā Vadītājas vietnieku izglītības jomā uz noteiktu laiku (no 2020. gada 2. marta). Darba slodze – 1 likme.

Prasības kandidātiem:
 • atbilstoši MK noteikumu Nr. 569  “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību” 13.punktu;
 • labas saskarsmes spējas;
 • augsta atbildības sajūta;
 • spēja plānot un organizēt savu darbu.
Galvenie pienākumi:
 • plānot un nodrošināt kvalitatīvu izglītības procesa norisi iestādē;
 • organizēt, koordinēt, plānot, pārraudzīt pedagoģisko, izglītošanas un audzināšanas darbu iestādē;
 • piedalīties izglītības iestādes iekšējo kārtību reglamentējošo normatīvo aktu izstrādē;
 • nodrošināt pārskatu un atskaišu sagatavošanu atbilstoši savai kompetencei;
 • nodrošināt atbalstu pedagogiem.

Vēlama:

 • pieredze darbā pirmsskolas izglītības iestādē;
 • B programma pirmsskolas saturā un didaktikā 72–80 stundu apjomā.
Pieteikšanās kārtība:

dzīves aprakstu (CV) un motivācijas vēstuli nosūtīt izskatīšanai uz e-pasta adresi: sienazitis@saldus.lv

Vakance aktuāla līdz 17.02.2020.

Tālrunis papildu informācijai: 29106089, 63821144

 

Ārsts īslaicīgas aprūpes nodaļā

SIA “Saldus medicīnas centrs” piedāvā darbu ārstam īslaicīgas aprūpes nodaļā.

Prasības
 • augstākā medicīniska izglītība;
 • sertifikāts specialitātē internists vai ģimenes ārsts;
 • reģistrācija Ārstniecības personu reģistrā;
 • profesionālā pieredze;
 • laipna un pozitīva attieksme pret pacientiem.
Pienākumi
 • sniegt pacientiem kvalitatīvu ārstniecisko palīdzību īslaicīgā sociālās aprūpes nodaļā;
 • izvērtēt pacientu veselības stāvokļa atbilstību nodaļas līmenim uzņemot pacientus nodaļā.
Piedāvājam
 • dinamisku darbu;
 • profesionālu kolēģu atbalstu un draudzīgu kolektīvu;
 • ieguldījumiem un sasniegumiem atbilstošu atalgojumu.

 

Pieteikšanās

Pieteikuma vēstuli un CV, kā arī izglītību apliecinoša dokumenta kopiju un citus kvalifikāciju apliecinošus dokumentus lūdzam sūtīt uz e-pastu: slimnica.sekretare@saldus.lv

Informācija pa tālruni: 26285544.